مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

صفحه خوش‌آمدگویی به سبک ویندوز

جمعه, ۱۱ دی ۱۳۸۸، ۰۸:۵۰ ق.ظ
صفحه خوش‌آمدگویی به سبک ویندوز 2000اگر چند نفر از یک کامپیوتر استفاده می‌کنند و در عین حال، سیستم فضای دیسک کافی دارد، بهتر است برای جلوگیری از تداخل امور، به هر کاربر یک حساب کاربری اختصاص دهید.چنین ویژگی از زمان ویندوز 95 امکان‌پذیر بود، اما ویندوز XP ایجاد آن را نسبت به نسخه‌های قدیمی سهل‌تر کرده است. با ایجاد حساب‌های کاربری متفاوت، هر کاربر می تواند تنظیمات دلخواه و دسترسی به فایل‌های شخصی خــــود را داشته باشد، بدون اینکه در تنظیمات یا فایل‌های سایر کاربران اختلال ایجاد کند.در کامپیوترهــــای خانگــــی معمولا اعضــــای خانــــواده از صفحــــه خوش‌آمدگویی (Welcome Screen) بــــرای ایــــن منظور استفاده می‌کنند؛ صفحه خوش‌آمدگویی همان صفحـه‌ای است که در زمان راه‌اندازی ویندوز ظاهر می‌شود و کاربرهای مختلف می‌توانند در آن شناسه کاربری خود را (که ممکن است بــــا کلمه عبور محافظت شده یا بدون آن باشد)، انتخاب کنند. گرچه یک حساب کاربری می‌توانــــد دارای اختیارات مدیــــر سیستــم (Administrator) باشد، امــــا جــــالب است بــــدانید یک حســــاب کاربــــری دیگر بــــا نــــام super-administrator هم وجود دارد که در فهرست تخصیص حساب کاربری ظاهر نمی‌شود; اگر خودتان ویندوز XP را نصب کرده باشید، احتمالا تحت اعلانی از شما خواسته شده است که برای آن، کلمه عبوری در نظر بگیرید. در ویندوز XP نسخه‌های حرفه‌ای و خانگی برای کلمه عبور حساب کاربری مدیر سیستم، به طور پیش‌فرض یک جای خالی در نظر گرفته می‌شود که باید در اسرع وقت آن را تغییر دهید. اگر کلیدهای Ctrl+Alt+Del را دوبار در صفحــــه خوش‌آمدگویــــی وینــــدوز فشار دهیــــد، کــــادر ورود به سیستم (Login) همانند ویندوز 2000 ظاهر می‌شود که می‌توانید در آن شناسه کاربری و کلمه عبور مربوطه را وارد کنید