مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

تعریف سلف

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۹، ۰۵:۰۷ ق.ظ
سلف چیست؟ سلف عنصری است دو سر که در هر لحظه از زمان رابطه مشخصی بین شار وجریان آن وجود دارد. سلف یک ذخیره کننده انرژی مغناطیسی است وجریان آن عبارت است از به طور کلی سلف به چهار صورت ممکن است وجود داشته باشد.     سلف خطی و تغییر پذیر ناپذیر با زمان   که مقدار L اندوکتانس سلف وثابت است.     سلف خطی تغییر پذیر با زمان   (L(t اندوکتانس خازن است که با زمان تغییر می کند     سلف غیر خطی تغییر ناپذیر با زمان     سلف غیر خطی تغییرپذیر با زمان
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۸۹/۰۵/۲۵
Shahram Ghasemi