مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد

جمعه, ۴ آذر ۱۳۹۰، ۰۳:۵۷ ق.ظ
انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد1- پستهای از نظر وظیفه ای که در شبکه بر عهده دارند به موارد زیر تقسیم بندی می شوند الف: پستهای افزاینده ولتاژاین پستها که به منظور افزایش ولتاژ جهت انتقال انرژی از محل تولید به مصرف بکار می روند معمولا در نزدیکی نیروگاهها ساخته می شوند.ب: پستهای کاهنده ولتاژ:این پستها معمولا در نزدیکی مراکز مصرف به منظور کاهش ولتاژ ساخته می شوند.ج: پستهای کلیدی:این پستهای معمولا در نقاط حساس شبکه سراسری و به منظور برقراری ارتباط بین استانهای مختلف کشور ساخته می شوندو معمولا رینگ انتقال شبکه سراسری را بوجود می آورند در این پستها تغییر ولتاژ صورت نمی گیرد و معمولا بخاطر محدود کردن تغییرات ولتاژ از یک راکتور موازی با شبکه استفاده می شود در بعضی از مواقع از این راکتورها با نصب تجهیزات اضافی مصرف داخلی آن پست تامین می شود.د: پستهای ترکیبی تا مختلطاین پستها هم به عنوان افزاینده یا کاهنده ولتاژ و هم کار پستهای کلیدی را انجام می دهند و نقش مهمی در پایداری شبکه دارند.2- انواع پستهای از نظر عایق بندیالف: پستهای معمولیپستهایی هستند که هادیهای فازها در معرض هوا قرار دارند و عایق بین آنها هوا می باشند و تجهیزات برقرار و هادیها بوسیله مقره هایی که بر روی پایه ها و استراکچرهای فولادی قرار دارند نصب می شوند این پستها در فضای آزاد قرار دارند در نتیجه عملکرد آنها تابع شرایط جوی می باشد.ب: پستهای گازی یا پستهای کپسولی ) G.I.S)در این پستها بجای استفاده از عایق های چینی و شیشه ای p.v.c از گاز هگزا فلوئور سولفور به عنوان عایق استفاده می شود این گاز نقاط برقدار را نسبت به یکدیگر و نسبت به زمین ایزوله می کند در این نوع پستها کلیه تجهیزات درون محفظه قرار دارند و طوری طراحی شده اند که گاز به بیرون نشت نکند از محاسن این پستها اشغال فضای کم می باشد و چون در فضای بسته قرار دارند تابع شرایط جوی نمی باشند و از معایب آنها به دلیل تکنولوژی بالای که دارند تعمیر و نگهداری آنها مشکل است.*** اجزاء تشکیل دهنده پستها ***1- سوئیچگیر(سوئیچ یارد):Switchgear 2- ترانسفورماتر قدرتower Transformer 3- ترانسفورماتور زمین:Ground Transformer 4- ترانسفورماتور مصرف داخلی:Staition Service ( T ) 5- جبران کننده ها:Componsators 6- تاسیسات جانبی:*سوئیچگیر:به مجموعه ای از تجهیزات که در یک ولتاژ معین رابطه بین دو باس را برقرار می کند گفته می شود وشامل قسمتهای زیر است:1- باسبار (شینه): Bas bar2- کلیدهای قدرت:Circuit Breaker 3- سکسیونرها: Disconector Switch 4- ترانس جریان: Current Transformer 5- ترانس ولتاژ:Voltage Transformer 6- مقره اتکایی: (P.I)7- برقگیر:Lighting Arester 8- تله موج: Line Trap 9- واحد منطبق کننده:L.M.U= Line Matching Unit * جبران کننده ها:1- خازنها2-سلفها(راکتورها)*تاسیسات جانبی:1- اتاق فرمان.2- اتاق رله .3- باطریخانه.4- دیزل ژنراتور.5- تابلو توزیع AC6- تابلو توزیع DC7- باطری شارژر.8- روشنایی اضطراری.9- روشنایی محوطه.10- تاسیسات زمین کردن و حفاظت در مقابل صاعقه.*بی خط:به موقعیت ست و تعداد ورودیها و خروجیها بستگی دارد و به مجموعه ای از تجهیزات که تشکیل یک خط ورودی یا خروجی را بدهند بی خط گفته می شود که شامل:2- برقگیر3- ترانس جریان4- لاین تراپ5- سکسیونر ارت6- سکسیونر خط7- ترانس جریان8- سکسیونر 9- بریکر10- سکسیونر*بی ترانس:به تعداد ترانسهای قدرت بستگی دارد و به مجموعه تجهیزاتی که ارتباط باسبار و ترانسفورماتور را برقرار می نماید بی ترانس گفته می شودو شامل:1- سکسیونر 2- بریکر3- سکسیونر4- ترانس جریان5- ترانس ولتاژ6- برقگیر
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۰/۰۹/۰۴
Shahram Ghasemi