مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

اثر فرکانس بر سلف و خازن

پنجشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۰۲:۰۸ ب.ظ
به طور خلاصه، خازن در فرکانس بالا اتصال کوتاه و سلف اتصال باز است. در واقع پایهای ترین بررسی روی یک قطعه در الکترونیک بررسی فیزیکی آن است و برای این کار یک منحنی بدست می آ وریم که واکنش قطعه در حالتهای مختلف را با آن بررسی می کنیم مثلا منحنی جریان ولتاژ یک مقاومت را تحت ولتاژهای متفاوت قرار داده و جریان بدست آمده را به ازای آن ولتاژ ثبت می کنیم بعدا هروقت پرسیده شود در فلان ولتاژ از این مقاومت چه جریانی می گذرد از روی منحنی بدست آمده باید پاسخ داد در واقع اگر بخواهم این مو ضوع را با آنچه در درسهای آکادمیک می خوانید مربوط کنم باید بگم اونچه می خونید در واقع یک مقاومت ایده آل یک خازن ایده آل یا در واقع تعریف ریاضی یک مقاومت و خازن را دارید یک مقاومت واقعی می تواند یک مدار پیچیده از مقاومتهای خطی غیر خطی وابسته یا غیر وابسته به زمان و نیز تعدادی خازن و سلف باشد که اینطور هم هست اما این مقادیر با تقریب خوبی قابل اغماض است و ما از یک مقاومت فیزیکی همان مقاومت ریاضی را در نظر گرفته و بررسی می کنیم در مورد بررسی یک قطعه در فرکانسهای مختلف هم همینطور است مدل دقیق یک خازن که شامل سلف و خازن و مقاومت است را باید در از روی منحنی آزمایشگاهی بدست آورد ولی اونچه که بررسی می شه مدل ریاضیست یک خازن قطعه ایست که ازدو رسانا که میان آنها عایق است یه وجود می آید این قطعه اونچه که ازش پیداست در صورتی که در فرکانس پایین قرار بگیرد یعنی مثلا فرکانس صفر همان جریان مستقیم مثل مدار باز عمل می کند و یک مقاومت بی نهایت است اما با افزایش فرکانس به دلیل شارژ و دشارژ یک جریانی از این خازن می گذرد که با افزایش فرکانس افزایش می یابد و سر انجام در فرکانس بی نهایت یک مقاومت صفر دارد که یعنی اتصال کوتاه از این خاصیت که در فرکانس مقاومت قطعه تغییر می کند برای فیلتر کردن فرکانسها استفاده می شود مثلا خازن صافی در تغذیه های پل دیودی به عنوان فیلتربالا گذر ریپل ها را زمین می کند تا فقط فرکانس پایین یعنی فرکانس صفر عبور کند در مورد سلف هم همچنین اما سلف فیلتر پایین گذر است یعنی در فرکانس کم مقاومت کم دارد ولی در فرکانس بیشتر مقاومتش بیشتر می شود و اجازه عبور جریان را نمی دهد
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۰/۰۸/۲۶
Shahram Ghasemi

نظرات  (۱)

۱۳ تیر ۹۴ ، ۰۲:۱۰ من نفرت انگیز
مرسی از مطلب مفیدت