مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

۱۱۵ مطلب با موضوع «روباتیک» ثبت شده است

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از ماهیچه ای پلیمری و روباتیک موفق به ارائه شیوه ای شده اند که به واسطه آن افرادی که در کنترل ماهیچه های صورت خود ناتوان هستند قادر خواهند بود فعالیتهای صورت خود را به شکل عادی بازگردانند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از مهر، طراحی اعضای مصنوعی فک و صورت طی سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی داشته است. این اعضا در دوره مدرن به عوامل روباتیکی تبدیل شده اند که عملکردی مطمئن داشته و گاهی اوقات قادر به دریافت فرمانهای عملیاتی از مغز فرد خواهند بود.اما اعضایی که از آنها در داخل صورت و به منظور ترمیم صورتهای آسیب دیده استفاده می شود همچنان نیازمند پیشرفت و تغییر هستند زیرا در بسیاری از موارد این اعضا بسیار غیرواقعی و آزاردهنده به چشم می خورند.اکنون دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از ماهیچه های مصنوعی پلیمری موفق به حیات بخشی مجدد به حرکات صورت افرادی شده اند که از ناتوانی های خاص ناشی از انواع اختلالات مانند سکته برخوردارند.افرادی که کنترل ماهیچه های صورت خود را از دست داده اند مجبور به مقابله با کنشهای اجتماعی و کمبود اعتماد به نفس خواهند بود. در عین حال این ناتوانی می تواند سلامت دیگر اعضای بدن را در این افراد به خطر باندازد. برای مثال بدون توانایی حرکت دادن پلکها احتمال ایجاد جراحت و کوری در چشم فرد بالا خواهد بود.محققان کالیفرنیا به منظور حل این مشکل ماهیچه ای پلیمری را به جمجمه متصل کردند که این ماهیچه در رشته ای که پلکهای بالا و پایین چشم را به یکدیگر اتصال می دهد کشش ایجاد می کند. در صورتی که فرد بیمار تلاش کند چشم خود را ببندد، این تلاش باعث آزادسازی فعالیتهای الکتریکی در ماهیچه های مرتبط و سالم می شود. ماهیچه پلیمری این فعالیتها را ردیابی کرده و با آنها همراه شده و در نهایت با ایجاد کشش در ماهیچه های پلک به بسته شدن پلک چشم کمک می کند.این شیوه می تواند به منظور کنترل شرایط مختلفی از ناتوانی های صورتی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال چنانچه فرد کنترل فعالیت یکی از چشمهای خود را از دست داده باشد این سیستم می تواند فعالیتهای چشم سالم را ردیابی کرده و این فعالیتها را در چشم ناتوان شبیه سازی کند.در عین حال با استفاده از حسگرهایی خاص بیمار قادر خواهد بود در برابر نورهای شدید و یا حرکت جسمی در فاصله بسیار نزدیک از صورت چشم خود را به سرعت ببندد. استفاده از سیستم زمانبندی نیز می تواند در پلک زدن طبیعی فرد موثر واقع شود.بر اساس گزارش نیوساینتیست، دانشمندان مخترع این سیستم معتقدند روش آنها را می توان در درمان بسیاری از ناتوانی های فیزیکی مانند اختلالات تنفسی و یا جایگزینی به جای انگشت و یا دستهای مصنوعی مورد استفاده قرار داد.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۸:۰۹
Shahram Ghasemi
در کاربردهای مـدرن ، واژه سرو یا مکانیــسم سرو به یک سیستم کنـترلی فیدبک که متغیر کنترل شونده ، موقعیت یا مشتق موقعیت مکانیکی به عنوان سرعت و شتاب است، محدود می شود. یک سیستم کنترلی فیدبک ، سیـستم کنـترلی است که به نگهـداشتن یک رابطه مفروض بین یک کمیت کنـترل شده و یک کمیـت مرجع ، با مقایسه توابع آنها و اسـتفاده از اختلاف به عنوان وسیله کنترل منجر می شود. سیستم کنـترلی فیدبک الکتریکی ، عموما برای کار به انرژی الکتـریکی تکیه می کند . مشخصـات مهمی که معمولا برای چنین کنترلی مورد نیاز است ، عبارتند از : 1- پاسخ سریع ، 2- دقت بالا ، 3- کنترل بدون مراقبت و 4- کارکرد از راه دور . نیاز های چنین کنترلی عبارتست از : 1- وسیله آشکار سازی خطا ، 2- تقویت کننده و 3- وسیله تصحیح خطا ، که در شکل 1 نشان داده شده است . هر عنـصر هدف ویژه ای در هماهنگ کردن کمیت مرجع با کمیت کنترل شده ایفا می کند . وسیله آشکـــارسازی خـطا هنــگامی که کمیـت تنظیم شده متفاوت از کمیت مرجع است ، خطا را آشکار می کند . سپـس یک سیگنـال خطا به تقویت کنـنده ای که قــدرت وسیله تصـحیح خطا را فراهم می کند می فرسـتد . با این تـوان وسیـله تصـحیح خطا ، کمـیت کـنترل شـده را آنـچنـــان تغییر می دهد که با ورودی مرجع هماهنگ گردد . به موتورهـایی که به سرعـت به سیگنال خطا پاسخ می دهنـد و سریعا به بار شتاب می دهنـد سرو موتور گفته می شود . نسبت گشتاور به اینرسی (T/J) یک جنبه بسیار مهم یک سرو مـوتور است ، زیرا موتور با این فاکتور شتاب می گیرد . مشخصات اصلی که در هر سرو موتور دیده می شود عبارتست از : 1- گشتاور خروجی موتور باید متناسب با ولتاژ بکار گرفته شده آن باشد . 2- جهت گشتاور سرو موتور باید به پلاریته لحظه ای ولتاژ کنترل بستگی داشته باشد . سرو موتور به دو دسته کلی سرو موتورهای AC و سرو موتورهای DCتقسیم می گردد . سرو موتورهای AC عموما به سرو موتورهای DCترجیح داده می شوند ، بجز برای استفاده در سیستمهای با قدرت خیلی بالا، سرو موتورهایAC به دلیل اینکه نسبت به سرو موتورهای DCدارای بازده بیـشتری هستنـد ترجیـح داده می شونــد . اگــر چه تلفـات تـوان نگــرانی اصـلی در سرومکانیسمها نیستند ، یک موتور پربازده از تلفات بیش از اندازه توان جلوگیری می کند . سرو موتورهای DC : در بین سرو موتورهای DC مختلف ، موتورهای سـری ، موتورهای سری چــاکدار ، موتور کنترل موازی ، و موتور موازی مغناطیس دائم ( تحریک ثابت ) قرار دارند . این واحدها توان خروجی بالایی نسبت به اندازه آنها تحویل می دهند و در مورد موتــور موازی با تحریک کنترل شده ، توان کنترلی کمی مورد نیاز است . موتور سری دارای گشتــاور راه اندازی بالایی است و جریان زیادی می کشد و تنظیم سرعت کمی دارد . کارکرد معکوس می تـواند با معکـوس کــردن پلاریتـه ولتاژ میدان با سیم پیچ میدان سری ( یعنی یک سیم پیچ برای هرجهت چرخش ) به دست آید . مــــورد اخیـــر بازده موتور را کاهش می دهد . موتور سری چاکدار می تواند به عنوان یک موتور تحریک مستقل با میدان کنترل شده به کار گرفته شود ، آنچنانکه در شکل 2 نشان داده شده است . آرمیچر باید از یک منبع جریان ثابت تغذیه شود . یک منحنی گشتاور سرعت نوعی ، گشتاور ایستای بالا و کاهش سریع گشتاور با افزایش سرعت را نشان می دهد . این امر میرایی خوب و خطای سرعت بالا را نتیجه می دهد . نوع موازی سروموتور DC از سایر موتورهای موازی برای کارکرد عمــومی متفاوت نیست . این موتور دو سیم پیچی مجزا - سیم پیچی میدان که روی استاتور قرار داده شده و سیم پیچی آرمیچر که روی روتور قرار داده شده - دارد . هر دو سیم پیچی به یک منبع تغذیه DC متصل شده اند . در یک موتور DC موازی معـمولی ، دو سیم پیچی به صورت موازی به تغذیه DC اصلی متصل شده اند . اما در یک کارکرد سرو ، سیم پیچی ها با منابع DC جداگانه ای تغذیه می شوند ، همانطور که در شکلهای 3 و 4 مشاهده می شود . شکل 3 دیاگرام مداری یک موتورDC با میدان کنترل شده را نشان می دهد . در این موتور ، میدان با سیگنال تقویت شده خطا تحریک شده و سیم پیچی آرمیچر از یک منبع جریان ثابت نیـرو می گیرد . گشتاور تحویلی تا اشباع متنـاسب با جریان میدان است . این ترکیب که در شکل 4 نشان داده شده است ، در سروموتورهای کوچک بکار می رود ، زیرا پاسخ دینامیکی آن از موتور DC با آرمیچر کنترل شده آهسته تر است . جهـت چرخـش موتـور اگر پلاریـته میـدان معـکوس شود عکس می شود.آرمیچر موتور با سیگنال تقویت شده خطا ومیدان از یک منبع جریان ثابت تغذیه می شوند . میدان این موتور عموما بالاتر از زانوی مشخصه اشباع کار میکند ( جهت حفظ گشتاور با حساسیت کمتر نسبت به تغییرات جزیی در جریان میدان ) . همـچنین چگـالی شـار میـدان بالا ، حســاسیت گشتـاور موتـور را افزایـش می دهد ، زیـــرا برای تغییـرات کوچـک در جـریان آرمیچر، گشتاور با حاصلضرب جریان در شار متناسب است . پاسخ دینامیکی درموتور نوع کنترل شده میدان سریعتر است ، زیرا مـدار آرمیچـر لزومـا یک مـدار مقاومتی است وثابـت زمانی کوتاهـتری دارد . اگر پلاریـته سیگنـال خطا معـکوس گردد ، موتور در جهت معکوس می چرخد . موتور مغنـاطیس دائـم یک موتور تحریک ثابت موازی است که میـــدان همانطـور که در شکل 5 نشان داده شده است ، با یک مغناطیس دائم تغذیه می شود . کارکرد شبیه به موتور با مـیدان ثابت و آرمیچر کنترل شده است. سروموتورهای AC : سروموتورهای AC همانطـور که قبلا ذکر شد انتخاب مناسبی برای کاربـــردهای با توان پایین هستند و به همین دلیل است که موتورهای AC همیشه به موتورهای DC ترجیح داده میشوند. مزایای سروموتورهای AC به سروموتورهایDC شامل موارد زیر است : 1- روتورهای قفس سنجابی ساده هستند و در مقایسه با سیم پیچی آرمیچر ماشینهای DC از نظر ساختاری ، محکمتر هستند. 2- سروموتورهای AC دارای جاروبک برای کموتاسیـون نیستنـد و نیاز به تعمیر ونگهداری دائم ندارند. 3- هیچ عایقی در اطراف هادی آرمیچر آنچنان که در موتور DC وجود دارد نیست پـس آرمیـچر می تواند بسیار بهتر گرما را پخش کند. 4- بدلیل اینکه آرمیـچر، سیـم پیچی های عایـق دار پیچـیده ای ندارد ، قطر آن می توانـد برای کاهش اینرسی روتور بسیار کاهش یابد . این امر به جلوگیری از Over Shoot در مکـانیسم سـرو کمک می کند . یک سروموتور AC اصولا یک موتور دوفاز القایی است به جز در مورد جنبه‌های خـاص طراحی آن. توان مکانیکی خروجی یک سروموتور AC از 2 وات تا چند صد وات تغییر می کند . مــوتورهای بزرگتر از این توان بسیار کم بازده اند واگربامشـخصات گشتـاورسرعت مطلوب ساخته شده باشند برای استفاده در کاربردهای سرو بسیار مشکل ساز خواهند شد . سرو موتورهای دقیق در کامپیوترها ابزارهای سرو و شماری ازکاربردها که به دقت بالایی نیاز است بکار می روند. کاربردهای سروموتور: در ادامه به نمونههایی از کاربرد سرو موتور در صنعت اشاره میشود: تغذیه دستگاه پرس : در این کاربرد ، ورقـه های فلز به داخل دستگاه پرس تغذیه می شوند که در آنجا به وسیله یک تیغه چاقو به طول بریده می شونـد . ورقـه های فلزی ممکن است دارای یک آرم یا دیگر تبلیغات باشند که باید علائم با نقاط برش هماهنگ شوند . در این کاربــرد سرعت و موقعیت ورقه فلز باید با نقاط برش صحیـح همزمان شود . سنـسور فیدبک می توانـد یک باشد که با یک سنسور فتوالکتـریک برای تشخیص موقعـیت فلز کوپل شود . یک تابلو اپراتوری نصب شده ، آنچنــان که اپراتور می تواند سیــستم را برای حفاظت از برخورد تیغه ها جلو یا عقب ببرد یا عمل بارگذاری نورد جدید را انجام دهد . تابلو اپراتوری همچـنین می تواند برای احضـار پارامتـرهای درایو مطابق با نوع فلز ، استفاده شود . همچنین سیستم می تواند با یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی یا دیگر انــواع کنترل کننده کامل شود و تابلو اپراتوری می تواند برای انتخاب نقاط صحیح برش برای هر نوع فـلز استفاده شود . شکل 6 شمایی از این کاربرد را ارایه می دهد . پر کردن بطری در خط : در این کاربرد چنـد پر کنـنده با بطریها به صورتی که آنها در طی یک خط پیوسته حرکت کنند ، در یک خط قرار گرفته است . هر کـدام از پرکنـنده ها باید با یک بطری هماهنگ شوند و بطری را در حال حرکت آن تعقیب کنند . محصول هنبامی که نازل با بطری حرکت می کند ، توزیع می شود . در ایـن کــاربرد 10 نـازل روی یـک نـوار قـرار گـرفته اند که با یک مکانیسم توپ – پیچ حرکت می کنـند . وقـتی موتـور شفـت را حـرکت می دهد ، نـوار به صورت افقی در طول شفت شروع به حرکت می کند . این حرکت صاف خواهد بود آنچنانکه هر کدام از نازلها بتواند محصـول را در داخل بطزیها بدون سرریز پخش کند . سیـستم درایو سرو از یک کنتـرل کنـنده موقـعیت با نرم افزار استفــاده می کند که اجازه می دهد موقعیت و سرعت همانطور که خط بـطریها را حـرکت می دهد ، دنبال شود . Encoder اصـلی بطریها را هنگامی که در طی خط حرکت می کنند ، تعقیب می کند . همچــنین برای اطمینان از اینـکه اگر یک بطری گم شده یا فاصله زیادی بین بطریها ظاهر شود ، هیچ محصولی از نازل پخش نشود یک آشکار ساز به سیستم متصل می شود . سیستم درایو سرو ، موقعیت بطریها را از Encoder اصلی با سیـگنال فـیدبک مـقایـسه کرده که موقعیت نوار پرکننده ها را نشان می دهد . تقویت کننده سرو سرعت نوار را آنچنان که نازلها دقیقا با بطریها همسرعت شوند ، افزایش یا کاهش می دهد . کارگذاری برچسب : کاربرد بعدی دارای کنترل سروموتوری سرعت یک مکانیسم تغذیه برچسب است که برچسبهای از پیش چاپ شـده را از روی یک رول روی بســته هـایی که روی یک سیـستم حـمل کننده حرکت می کنـند ، قـرار می دهـد . سیگنالهای فیدبک با یک Encoder که موقعیت حمل کننده را نشان می دهد ، تاکوژنراتور که سرعت حمل کننده را نشان می دهد ، و یک سنسور که علامت ثبت شده روی برچسب را نشان می دهد به دست می آیند . سیستم موقعیت سرو با یک میکرو پروسـسور که سیگنـال خـطا را تنـظیم می کند و تقویت کننده سرو که سیگنالهای تـوان را برای سرو موتور تهیه می کند کنترل می شود . شکل 8 دیاگرام این کاربرد را نشان می دهد .
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۸:۰۹
Shahram Ghasemi
وزارت دفاع انگلیس از هواپیمای محرمانه رباتیک خود پرده برداشت اما حتی از پس از معرفی این هواپیمای بدون سرنشین نظامی به بسیاری از سئوالات خبرنگاران پاسخ نداد به طوری که هنوز اسراری درباره تواناییهای واقعی این هواپیما باقی مانده است.این نمونه آزمایشی هواپیما که "تارانیس" نام دارد با بودجه 5/142 میلیون پوند ساخته شده است. این هواپیما یک نمونه از هواپیماهای UCAV (هواپیمای بدون سرنشین نظامی) و رقیب هواپیمای مشابهی است که در آمریکا ساخته شده است. چین و روسیه نیز درحال ساخت هواپیماهای مشابهی هستند. اروپا نیز تاکنون پروژه "نورون" را برای توسعه این گروه از هواپیماها بر روی کاغذ تعریف کرده است. جرالد هوارث وزیر استراتژی امنیت بین المللی انگلیس در خصوص این هواپیمای رباتیک خود تصمیم گیرنده توضیح داد: "تارانیس ثمره یک طرح کاملا پیشرفته است. این اولین نوع از این هواپیماهای ساخت انگلیس است و می تواند توانایی انگلیس در فناوریهای پیشرفته را بهتر بازتاب دهد." مسئولان وزارت دفاع انگلیس توضیح دادند که این هواپیما می تواند موشکها و بمبهای لیزری را به ماموریتها دشواری که انسان قادر به انجام آنها نیست حمل کند و به روشی کاملا خودمختار توانایی حمله کردن دارد. براساس گزارش تلگراف، در حقیقت "تارانیس" یک ربات پرنده است که می تواند به تنهایی تصمیم گیری کند. هر چند انسان می تواند در هر لحظه به صورت از راه دور این وسیله پرنده را هدایت کند. این سیستم خودمختار تصمیم گیرنده مجهز به یک موتور جت سه هزار کیلوگرم فشار محوری است که شرکت رولز رویس ساخته است.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۸:۰۵
Shahram Ghasemi
بازوی مصنوعی طراحی واشنگتن، اگرچه بسیار ساده است و با سیستم عصبی فرد کنترل نمی شود، اما راه حلی سریع و ارزان قیمت برای کسانی است که برای کارهای روزمره به جایگزینی برای دست از دست رفته نیاز دارند. در بیشتر مطالعات فعلی بر روی اندام های مصنوعی تلاش می شود این اندام ها هر چه شبیه تر به اندام طبیعی تولید شوند. به علاوه بسیاری از موسسات معتبر دنیا در تلاشند اندام های مصنوعی بسازند که با سیستم عصبی انسان ارتباط برقرار کند و درست مانند اندام های طبیعی از مغز تبعیت کند. اما در این بین، طراحانی هم وجود دارند که به اصل سادگی اعتقاد دارند. به گزارش پاپ ساینس، یکی از این طراحان، کیلین کو از طراحان صنعتی واشنگتن است. وی به پیشنهاد یکی از استادانش تصمیم گرفت به پروتزهای ماهیچه ای به نحو متفاوتی نگاه کند و خیلی زود به این نتیجه رسید که این پروتزها در حقیقت قرار است به ماهیچه های موجود کمک کنند تا فرد بتواند کارهای روزمره اش را انجام بدهد (نتیجه ای که زیاد هم دور از ذهن نیست!). نتیجه نگاه متفاوت کو، پروتز انعطاف پذیر و سازگاری است که در حقیقت یک قلاب برای جابه جا کردن اشیا در اختیار کاربر قرار می دهد. میزان انحنای این بازو با دو دکمه تنظیم می شود که بالای پروتز نصب شده اند. طرز کار آن هم بسیار ساده است: یک موتور ساده که با دو کابل، میزان خمیدگی پروتز را کم و زیاد می کند. در واقع اگر استفاده از چنین بازویی زیاد به نظرتان مکانیکی نیاید و شما را به یاد روبات های ساده نیاندازد، سادگی آن مزیت های زیادی دارد. درست است که با سیستم عصبی فرد کنترل نمی شود و جای پنج انگشت دست از بین رفته را هم دقیقا نمی گیرد، اما قرار هم نیست که هیچ کدام از این ها باشد. هدف این طراحی، دست کم از نظر مفهومی، ارائه یک راه حل ساده و البته فوری به کسانی است که یکی از اندام های خود را از دست داده اند. این طرح جدید فاقد پیچیدگی است و شاید مهم تر از همه این که گران قیمت هم نیست.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۸:۰۵
Shahram Ghasemi
چندسروو موتور خوب با معرفی درایور آنها برای استفاده در رباتها مدل:SG5010 SG5010nylon gearابعاد 41*20*38 میلی مترگشتاور را انداز5.2kg/cmسرعت عملیاتی0,2 s/60° 4,8V- 0,16 s/60° 6Vولتاژ کاری4.8-6Vدمای کاری 0℃_ 55℃پهنای باند مرده20usوزن41 گرم سروو موتور 9805BB  9805BBnylon gearابعاد 66*30.2*64.4 میلی مترگشتاور را انداز20kg/cm(4.8V )     25kg/cm(6V)سرعت عملیاتی 0.20sec/60degree(4.8v), 0.16sec/60degree(6v)ولتاژ کاری 4.8-7.2Vدمای کاری 0℃_ 55℃پهنای باند مرده5usوزن160 گرم سروو موتور PARKHPX محصولی از GWS PARK HPXnylon gearابعاد 30.9*16.2*28.5 میلی مترگشتاور را انداز4.2kg/cm(4.8V ) سرعت عملیاتی 0.10sec/60degree(4.8v)ولتاژ کاری 4.8Vدمای کاری-----پهنای باند مرده----وزن19 گرم ********************************************************************* درایور موتور سروو خوب: درایور موتور MD22 با قابلیت درایو همزمان دو موتور و باس 8 ماژول ولتاژ کاری : 5ولت ولتاژ کاری موتورها : 5 تا 24 ولت آمپر مصرفی : 50 میلی آمپر جریان دهی به موتور : 5 آمپر هر موتور و 27 آمپر تک موتور پروتکل : I2C با قابلیت کنترل سرعت موتورها به صورت جداگانه - ابعاد :110mm x 52mm x 25mm   یا ******************************************************************* ماِژولSD21 این بورد یک درایور برای 21 عدد سروو موتور است . این درایور می تواند 21 عدد سرو RC را هر 20 میلی ثانیه موقعیت دهی کند به طوری که تعداد سرو موتور ها برای روی عملکرد آن تاثیری ندارد . این بورد می تواند هم مکان و هم سرعت سرو موتور ها را کنترل کند پروتل کنترلی : I2C   ****************************************************************** ماژول SD84 همه 84 کانال می توانند به عنوان ورودی یا خروجی انتخاب شوند یا به عنوان خروجی سرو موتور ( Servo Motor ) همچنین 36 کانل می توانند ورودی آنالوگ با 10 بیت دقت باشد. برای استفاده با کامپیوتر از طریق پورت USB با مجموعه کامل کد های برنامه نویسی به صورت رایگان برای استفاده سریع از همه توانایی های این بورد . سرو موتور های قابل کنترل : تا 84 عدد خروجی های منطقی : تا 84 عدد ورودی های منطقی : تا 84 عدد ورودی 10 بیتی آنالوگ : تا 36 عدد سرعت به روز رسانی موقعیت سرو موتور ها : 20 میلی ثانیه تحت هر شرایطی کنترل موقعیت : به طور مستقیم برحسب میلی ثانیه برنامه ریزی می شود کنترل سرعت : می توانید طوری تنظیم شود که یک دور کامل را تا 20 ثانیه انجام دهد . توان سرو ها : می توان برای گروه های 8 تایی ولتاژ های مختلفی اعمال کرد . نوع ارتباط : به طور مستقیم از طریق پورت USB
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۸:۰۰
Shahram Ghasemi
آنتولوژی شاخه­ای از علم فلسفه است که به مطالعه ماهیت هستی وساختار واقعیت می پردازد. آنتولوژی ها طی  سالیان متمادی به اشکال گوناگونی همچون طرح های­رده بندی،طبقه بندی وسلسله مراتبی،تزاروس ها،واژگان های کنترل شده،اصطلاح شناسی ها، وحتی واژه نامه ها معنا شده اند. کلمه  آنتولوژی در فلسفه به معنای هستی­شناسی ویا علم موجودیت است.در واقع  علمی است که درباره‌ی آن‌چه هست، درباره انواع و ساختار شی‌ها، خواص، رخدادها، فرایندها و روابط هر تکه از پهنای واقعیت. فلاسفه غالبا آنتولوژی را به عنوان معادلی برای "متافیزیک" به کار می‌برند و متافیزیک خود اصطلاحی است که شاگردانِ نخستین ارسطو برای اشاره بدان‌چه وی فلسفه‌ی اولی می‌نامید، وضع کرده‌اند.آنتولوژی به دنبال ایجاد طبقه‌بندی‌هایی قطعی و انحصاری از موجودیت‌ها در تمام حوزه‌های هستی است. آنتولوژی فلسفی به دنبال طبقه‌بندی است: طبقه بندی تمام عالم در ساختاری مفهومی به طوری که هیچ موجودی بیرون از آن قرار نگیرد. آنتولوژی فلسفی مرزهای عالمِ امکان را مشخص می‌سازد: چه چیزهایی در عالم وجود دارد و چه چیزهایی امکان ندارد وجود داشته باشند. آنتولوژی فلسفی همچنین روابط میان موجودیت‌ها را نیز طبقه‌بندی و مرزبندی می‌کند: روابط ممکن میان موجودات چیست و موجودات در قالب چه مقولاتی با یکدیگر ارتباط می‌یابند.آنتولوژی با کواین (1953) معنای دومی را نیز به خود جذب نمود، که بر طبق آن آنتولوژی با علم رقابت نمی‌کند بلکه خود نظریات علمی را بررسی می‌نماید. به عبارتی دقیق‌تر، فلسفه نظریات علوم طبیعی را بررسی می‌کند، علومی که به زعم کواین بهترین منبع دانش ما درباره‌ی چیستی واقعیت هستند. هدف کواین یافتن آنتولوژی "در" علم است. آنتولوژی برای او، مطالعه تعهدهای آنتولوژیک یا پیش‌فرض‌های مستتر در نظریات علوم طبیعی است: تئوری‌های علوم طبیعی وجود چه موجوداتی را در قالب چه نظام‌های مفهومی‌ای پیش‌فرض گرفته‌اند. مساله تعهد آنتولوژیک در خارج از فلسفه و علوم طبیعی نیز رواج یافته است: دانشمندان انسان‌شناس سیر تحول تعهدات آنتولوژیک قوم‌های مختلف را در فرهنگ‌های متفاوت دنبال نمودند و روان‌شناسان تعهدات افراد و آسیب‌های وارد آمده بر آن را.به ادامه مطلب توجه کنید آنتولوژی در ربات­ها، وب معنایی و محیط وبدر سال‌های اخیر و در پی پیشرفت در حوزه علوم کامپیوتر و اطلاعات، که فلاسفه بدان کمتر توجه نموده‌اند، اصطلاح "آنتولوژی معنای سومی یافت. این معنای جدید چنین است:یکی از اصولی که هوش‌مصنوعیِ کلاسیک بر آن بنا شد عبارتست از: آن‌چیزی در دنیای هوش‌مصنوعی وجود دارد که بتوان آن را بازنمود". پس آنتولوژی سیستمی است برای طبقه‌بندی بازنمایی‌ها و قوانین بازنمایی. برای مثال برای طراحی روباتی که قرار است منزل شما را تمیز ‌کند، ابتدا باید آنتولوژی دنیای اتاق را برای وی تهیه کنیم. یعنی نوع اشیائی را که با آن‌ها برخورد خواهد نمود، روابط آن اشیاء بایکدیگر و خواص هر یک را به نحوی صوری و در قالب یک "زبان" مشخص سازیم. این آنتولوژی می‌تواند مشتق شده از یک آنتولوژی سطح بالاتر باشد (یک آنتولوژی در همان سطحی که فلاسفه ادعای تهیه‌ی آن را دارند) و یا مختص به همان اتاق.ایده اصلی آنتولوژی این است که واقعیت وجود دارد اما تصور ما از واقعیت تاحد زیادی تحت کنترل نقشه برداری ذهن ماست که به منظور درک واقعیت صورت می­گیرد.مادامی که این نظریه درست باشد می­توان گفت که اگر قادر باشیم الگویی از این چارچوب های مفهومی(نقشه های ذهنی) ارائه کنیم،سپس می­توانیم آن را مورد پرسش قرار دهیم. از این رو،هوش مصنوعی از آنتولوژی استفاده می­کند تا آنجه را که واقعی است برای رایانه نعریف کند.اصطلاح آنتولوژی اغلب به درک معنایی ویا چارچوب مفهومی دانشی که میان اعضای یک حوزه معین مشترک است،اطلاق شده است.این چارچوب مفهومی ویا آنتولوژی مفهومی می تواند به صورت ساختار مفهومی غیر رسمی یی از آن حوزه با انواع مفاهیم و روابطشان باشد. درحالت دوم روابط به طور نظام مند در زبانی منطقی تعریف شده اند وبیشتر بر اساس  رابطه های جنس  ونوع  یا کل جزء منظم می شوند.در محیط وب، آنتولوژی فقط چارچوبی مفهومی نیست،بلکه علاوه بر آن ساختار نحوی ومشخصی ست که معانی یک حوزه از دانش را مدل سازی می کند.در واقع چارچوبی مفهومی به زبان ماشین پرداز استتعریفی از آنتولوژی که بیشتر استناد می شود،تعریف تام گرویر است.با توجه به مفهوم  آنتولوژی در نقش ساز وکاری برای تشخیص ،گروبر آنتولوژی را،تشخیص روشنی از یک مفهوم سازی را توصیف می کند.این تعریف خوشایند،اما ناکامل است به علاوه اینکه خارج از بافت اصلی موضوع قرار گرفته است .گروبر سعی کرده است استفاده خود از مفهوم سازی را یا این تعریف«منظری خلاصه وساده از جهان که ما برای بعضی اهداف می خواهیم ارائه کنیم»محدود کند.نگاهی محدود وجزئی به دنیا که فقط از اشیاء،مفاهیم، موجودیت ­هایی تشکیل شده که پنداشته وفرض می شوند بنا به تعریف گروبر، آنتولوژی می تواند به مثابه مفهوم سازی ساده وجزئی از جهان تعریف شود که آنگونه که جامعه استفاده کننده می پندارد،مفهوم سازی که برای هدفی واضح ایجاد می شود وبه زبانی رسمی و ماشین پرداز تعریف می­شود.برای درک عملکرد آنتولوژی ها در وب معنایی،تعریف جان سوا مناسب به نظر می رسد.سوا می گوید آنتولوژی دسته بندی از موضوعات یا عناصر موجود در یک حوزه خاص را بررسی می کند وبر اساس آن بررسی، فهرسیت از موضوعات را  ارائه می دهد.این فهرست که به تفضظیل،انواع موضوعات وروابط میان آنها را در حوزه مورد بررسی بیان می­کند، آنتولوژی نامیده می شود.آنتولوژی در  هوش مصنوعیتحقیق در زمینه آنتولوژی از اوایل دهه 1990،در میان محققان هوش مصنوعی شایع شد و بعدها به حوزه­های دیگر از جمله بازیابی اطلاعات،استانداردهای وب،وپایگاه های اطلاعاتی پیوسته نیز  راه یافت.تئوری­های مطرح شده در هوش مصنوعی را به دو بخش عمده می توان تقسیم کرد: تئوری­های مکانیزم و تئوری­های محتوی. آنتولوژی­ها تئوری­های محتوایی در بارۀ ترتیب اشیاء و روابط ممکن میان اشیاء در یک دامنۀ خاص از دانش هستند.اگر بخواهیم بطور غیر رسمی راجع به مفهوم آنتولوژی و بخصوص با توجه به نقشی که امروزه در سیستم­هایKnowledge base ایفا می­کند توضیح دهیم، می­توان گفت آنتولوژی یک بیان صوری از مفاهیم دانشی یک دامنۀ خاص است که برای سهولت استفاده مجدد و اشتراک بکار گرفته می­شود.در مراجع نیز تعاریف مختلفی از آنتولوژی ارانه شده است که در زیر برخی از آنها را می­آوریم:یک آنتولوژی یک فهم مشترک از برخی زمینه­های مورد نظر است[Uschold,Gruninger,93] یک آنتولوژی یک تئوری درباره موجودیت­هایی است که می­تواند در ذهن یک عامل باهوش وجود داشته باشد[Wielinga and Schreiber 1993]یک آنتولوژی برای بدنه دانشی که مربوط به یک وظیفه یا دامنۀ خاص است یک طبقه­بندی  از مفاهیم برای آن وظیفه یا دامنه را توصیف می­کند که تفسیر معنایی آن دانش را تعریف می­کند[Alberts 1993].آنتولوژی­ها توافق­­هایی در مورد تصورات مشترک هستند[Chandrasekaran 99].تصورات مشترک شامل چارچوب مفهومی برای مدل­سازی دانش دامنه؛ پروتکل­های ویژه دامنه برای ارتباط میان عامل­های همکار؛ وتوافق درباره بیان تئوری­های یک دامنه خاص است. در زمینه اشتراک  دانش،آنتولوژی­ها در قالب تعاریفی از واژگان توصیفی مشخص شده­اند.یک مورد خیلی ساده می­تواند یک سلسله مراتب گونه باشد که کلاس­ها وروابط رده­بندی آنها را مشخص می­کندوشماهای پایگاه دادۀ رابطه­ای نیز می­توانند به صورت آنتولوژی بکار گرفته شوند؛ برای توصیف روابطی که می­توانند در برخی پایگاه­داده­های مشترک وجود داشته باشند ونیز محدودیت­های جامعیتی که باید برای آنها حفظ شود[Tom Gruber,1994,SRKB Mailing list].یک آنتولوژی یک توصیف صریح جزئی از یک تصور است که قابل بین یه صورت یک نقطه نظر meta-leve بر روی یک مجموعه از تئوری­های ممکن دامنه به منظور طراحی پیمانه­ای وطراحی مجدد از اجزاء سیستم دانش  است[Schreiber et al.1995].گروبر می‌گوید "آن‌چه برای هوش‌مصنوعی وجود دارد، هر آن‌چیزی است که بتوان آن‌ را بازنمود". دو نتیجه بر این اصل مترتب است:1-   تنها موجودیت‌هایی وجود دارند که در سیستم اطلاعاتی بازنمایی شده باشند.2-   آن موجودیت‌ها، تنها صفاتی را خواهند داشت که در آن سیستم بازنمایی گشته باشند.معنای چنین امری این است که اشیا بازنمایی شده در سیستم (مانند دانشجویان در پایگاه‌داده‌ی دانشگاه) اشیا واقعی (انسان‌های گوشت‌ و خون‌دار) نیستند، بلکه جانشینانِ طبیعت‌زدایی شده‌ای هستند که خصوصیات محدودی را دارا می‌باشند و نسبت به تمام ابعاد و خصوصیاتی که سیستم دلمشغول آنان نیست، به کلی غیرمتعین‌اند (برای مثال آن دانشجویان نه عاشق‌اند و نه غیرعاشق بلکه نسبت به عشق بی‌تفاوت‌اند). در این معنا، آنتولوژی سیستم‌های اطلاعاتی ابدا بر محور اشیا و جهان متمرکز نگشته‌، بلکه بر حول مدل‌های مفهومی، زبانی و یا ذهنی ما می‌چرخد (و به تفسیری سهل‌انگارانه می‌توان گفت که در این آنتولوژی‌ها، اشیا و مفاهیم بایکدیگر خلط گشته‌اند. این کاربرد جدید و باب روز از "آنتولوژی"، دیری است که جای خود را در بسیاری از چرخه‌های سیستم‌های اطلاعاتی مستحکم گردانده است. در این معنا، آنتولوژی چارچوبی است برای مفهوم‌سازی: دیدگاهی انتزاعی و ساده‌شده‌ای از جهان که ما به کمک آن، جهان را به منظور خاصی بازمی‌نماییم.آن‌چه در این تعریف اهمیت می‌یابد این نکته است که ما به عنوان ساکنین دنیای سیستم‌های اطلاعاتی، می‌توانیم در پس هر یک از درگیری‌های روزانه (ورزش صبحگاهی، نماز جمعه، دریافت حقوق پایان ماه و یا خرید آخر هفته) نوعی مفهوم‌سازی را پیش‌فرض گیریم. یعنی هر کدام از این اعمال با سیستمی از مفاهیم سروکار دارد که به کمک آن، حوزه‌ای از واقعیت را به اشیا، فرایندها و روابطی، متفاوت از دیگر سیستم‌ها، تقسیم می‌نماییم؛ مفهوم‌سازی‌هایی که غالبا به صورت ضمنی و غیرروشمند صورت می‌گیرند. اما ما می‌توانیم ابزارهایی را پرورش دهیم تا مفاهیم موجود در هر یک از این فعالیت‌ها را مشخص و واضح گردانند و  طبقه‌بندی‌های پنهانی آن را آشکار سازند. حاصل چنین ایضاحی، آنتولوژی در معنای جدید خود می‌باشد.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۷:۵۹
Shahram Ghasemi
آواتار، به وسیله یا رباتی گویند که در محل دیگر حاضر باشد و نقش انسان را بر عهده بگیرد و به صورت انلاین بتوان کنترلش کرد، مثلا با چشمهایش دید با گوشهایش شنید با دستهایش عمل کرد. فیلمی به همین نام هم ساخته شده است، در بیمارستانها نیز رباتهای پرستا و جراحی وجود دارند که آواتار پزشک هستند، یعنی پزشک در خانه با آن بیماران را چک می کند. اکنون یک آواتار جدید برای منزل ساخته شده است که بر یک segway سوار است،سگوی وسیله ای است که دارای دو چرخ است و میتواند تعادل خود را حفظ کند و انسان آن را ایستاده براند. نام این آواتار ربات QB است، این ربات می تواند در اتاقها بچرخد و گفتگو نیز کند. و یک دوربین 5 مگا پیکسلی در سر دارد که قریب به یک متر و هشتاد سانتی متر ارتفاعش است که ارتفاع دوربین بسته به قد فرد قابل تغییر است. آواتارها باعث می شوند که شما همزمان در چندجا بتوانید حاضز شوید و از محل کار ،کارهای منزل را نیز انجام بدهید، مانند فیلم ماتریکس، در آینده رباتهای جانشین یا آواتاری خواهد آمد که ظاهرشان خوشگل تر از خود فرد خواهد بود و شاید در خیابان هر کس آواتار دیگری رو ببیند.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۷:۵۹
Shahram Ghasemi
1- برات خودگردان ،با عبور از مانع بوسیله مادون قرمز،بوسیله هاری مولر ساخته شده است. 2- قطعات که به خوبی چیده شده اند و باید خریداری شده اند.با برچسب پلاستیکی روی آنها . 3- قطعات آلومنیومی برای کف پا 4- در گام دوم سازه L شکل به سازه c شکل پیچ می شود .پای راست هم مشابه همین است فقط عکس بسته می شود 5- سازه چند منظوره به سازه L شکل پیچ می شود. 6- سپس ،از بالبرینگ فلنجی با قطر داخلی 3 میلی متر و قطر خارجی 8 میلی متری برای اتصال سازه چند منظوره به کف پا استفاده می شود.به بیرینگ و واشر توجه کنید. 7- یکبار دیگر قطعات پا را که اسمبل شدند را بوسیله بالبرینگ اسمبل می کنیم.کمی لقی در مفصل هست که هنگامی که موتور سرو گذاشته شود پایدا می شود. 8- دو سازه c شکل به هم متصل می شوند. 9- سازه های c شکل بعد به قطعات اسمبل شده پا الصاق می شوند.و سازه چند منظوره نیز به طرف دیگری سازه c الصاق می شود. و بالبرینگ ها نیز در مفصل ها قرار دارند . 10-سپس کانال u شکل که باطری ها را حمل می کنند ، روی پا نصب می شود. در سمت چپ پا ها نصب می شود. 11-دو پاها به کانال u شکل متصل می شوند. 12-حالا ما آماده هستیم تا اولین سرو موتور Hitec HS-422 را نصب کنیم.پرچ پلاستیکی به سهولت مورد استفاده قرار می گیرد و کار بزرگ اتصال سرو به سازه ها را انجام می دهد . فقط دو پیچ مورد استفاده قرار می گیرد برای چرخ سرو به سازه. 13-از Servo Lab from FMA برای هم مرکز کردن سرو قبل از نصب استفاده می شود. این مهم است که قطعات با وضعیت خنثی سرو تراز بشوند . تراز مناسب عملکرد بهتر ربات را به همراه دارد. 14-قرار دادن پرچها 15-سروها در قسمت مفصل قوزک پا نصب می شوند . 16-موتور سرو زانو نصب شده است. 17-سروهای لگن نصب شده اند.18-ربات پادار می شود. 19-از بست های پلاستیکی برا حفاظت از کابلهای سرو استفاده می شود . 20-سوئیچ استارت نصب می شود 21-کیت SSC-32 روی یک سطح با پین نصب می شود. 22-به دقت سوکت ها را در ترمینال های VS قرار دهید. 23-کیت از بالا 24-ساخت ربات برات تمام شد با کابلی که به آن نصب شده و آن طرف نیز به لب تاب وصل است . 25-بعد از اتصال و روشن کردن برق. چراغ سبز کیت چشمک می زند .حالا برنامه ترتیب سنج یا Visual Sequencer program را اجرا کرده در لب تاب .آخرین ورژن ان اینجاست Make sure you have the latest version ۲۶-حالا سرو قوزک روی 45 درجه تنظیم می شود .با این برنامه شما میتوانید نوع حرکت برات را تعریف کنید . برای دانستن اینکه چگونه اینکار انجام شود راهنمای ان را از اینجا دانلود کنید.www.lynxmotion.com/images/data/seq01h.pdf۲۷-این تصویر موتورهای سرو ربات برات را در برنامه ویژوال سکونسر نشان می دهد. 2۸-بارت به طور خودمختار با سرو موتورها در حال انجام یک ضربه کاراته.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۷:۵۹
Shahram Ghasemi
ربونات2 یا همان ربات فضانورد انسان نمای ناسا، سرانجام موفق به دریافت بلیت پرواز شاتل فضایی دیسکاوری شده است و تا پایان این ماه عازم ماموریت هیجان‌انگیز خود خواهد شد؛ ماموریتی که تا همین جای کار و پیش از تحقق برنامه‌ها و نتایج آن تصور می‌شود با حضور نخستین ربات انسان نمای فضانورد در قلمروی اکتشافات فضایی، فصل تازه‌ای از ماجراجویی‌های فضایی انسان را رقم زده و نوید بخش ورود بشر به مرزهای نوینی از دستاوردهای دانش فضایی و درک جهان ماورای زمین باشد.   در این میان و به‌رغم اعلام آمادگی R2 برای سوار شدن بر شاتل دیسکاوری و فرستادنش به ماموریت فضایی، مسوولان مرکز فضایی جانسون ناسا می‌گویند، پاهای این فضانورد رباتیک هنوز آماده نیست و در حال انجام آزمایش‌های نهایی روی آن هستند. البته این موضوع به نظر مهندسان ناسا مشکل‌آفرین به نظر نمی‌رسد، بنابراین انتظار کاهش و رفع تنگناهای فعلی این فضانورد رباتیک می‌رود. R2 جدا از تمام محسنات و ویژگی‌های منحصر به فردش، عنوان نخستین ربات انسان‌نما برای سفر و کار کردن در فضا را یدک می‌کشد، به همین دلیل هم برای شماری از مسوولیت‌های خطیر و ویژه پای درس و مشق معلمان خبره‌ای نشسته و تحت آموزش و کارورزی‌های متعددی قرار گرفته است. در واقع این ربات متفاوت، قرار است در هیأت آچار فرانسه همه فن حریف خدمه ایستگاه فضایی ظاهر شود. کارشناسان ناسا معتقدند R2 به لطف پاها و برخی امکانات و توانمندی‌های بهبود یافته‌اش، آینده روشنی دارد. در حقیقت هر چند هدف نهایی از ساخت آن، کمک به فضانوردان بوده است اما در ابتدای امر R2 باید همچون یک دانش‌آموز مدرسه‌ای پیشرفتی مرحله‌ای را از سر بگذراند؛ دلیل این پیشرفت مرحله‌ای نیز افزوده شدن مشخصه‌های جدیدی مثل پاها به آن است که انتظار می‌رود قابلیت‌های تازه‌ای را نصیب ربات کند. معلمان این ربات انسان‌نما می‌گویند، R2 برای نخستین جلسات تعلیم و کارورزی‌اش روی پایه یا سکوی ثابتی برای دروس پیش‌بینی شده در یک واحد کار جای خواهد گرفت. این واحد کار یا لوح ماموریتی مثل تخته کاری که برای فضانوردان عمل می‌کند از وجود کلیدهای سوئیچ، تکمه‌های گردان و همچنین اتصالات و رابط‌های مربوط بهره‌مند است و باوجود آن خدمه می‌توانند برای مهارت یافتن و به اصطلاح استاد شدن R2 در انجام وظایف محوله به نمونه‌سازی طبیعی کارهای روزمره و تکالیف سخت و طاقت‌فرسا بپردازند. معلمان سختگیر R2 می‌گویند به محض اضافه شدن پاها، این کارآموز به انجام کارهایی همچون حرکت و جابه‌جایی در داخل ایستگاه، پاک کردن نرده‌های مخصوص دستگیره، جارو و تمیز کردن فیلترهای هوا و همچنین انجام دیگر وظایف و کارهای مربوط به خدمه ایستگاه از جمله طیف وسیعی از کارکردهای مربوط به حوزه فعالیت‌های فوق نقلیه‌ای موسوم به EVها مشغول خواهد شد.EVA در واقع به هرگونه فعالیت اجرا شده توسط یک خدمه ملبس به لباس فضایی تحت‌فشار در محیط‌های فضایی یا محیط‌های بدون تنظیمات فشاری عنوان می‌شود. در همین رابطه بد نیست بدانیم درست شبیه همان کارهایی که ما اینجا و روی زمین انجام می‌دهیم، فضانوردان ایستگاه فضایی نیز صبح روز تعطیل شنبه خود را به کار نظافت و تمیزکاری سپری می‌کنند. از فواید پا داشتن این ربات فضانورد همین بس که پاهای R2 باعث امکان استراحت بیشتر به جمع خدمه ایستگاه فضایی خواهد شد. البته این قابلیت‌ها برای ماموریت‌های فضایی بسیار مهم است، چرا که پای صحبت کارآمدتر ساختن استفاده از زمان فضانوردان در میان است و با وجود R2 دیگر لازم نیست وقت با ارزش فضانوردان برای انجام تکالیفی از این دست تلف شود. به گفته مهندسان ناسا این پاها پنجه‌های مخصوصی دارند که می‌تواند مثل دوشاخه به دیواره‌های ایستگاه فضایی وصل شود، به طوری که R2 می‌تواند عمل بالا رفتن را بدون استفاده از دست‌هایش یاد بگیرد. این کارکرد وقتی مهم‌تر جلوه می‌کند که دست‌های ربات برای حمل و نقل ملزومات و ابزار نظافت آزاد باشند البته نباید فراموش کنیم که ربات‌ها اصولا جیب ندارند تا داخلش چیزی بگذارند. با این همه، ربونات2 در هیأت یک کمک رسان فضانورد انسان‌نمای ماهر و زبردست به همه انتظارات و حرف و حدیث‌های یکساله پیرامون خود پایان داده و در قالب مأموریت STS133 ناسا همراه شاتل فضایی دیسکاوری به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرواز خواهد کرد. مهندسانی که R2 را آموزش داده و آماده انجام وظایفش کرده‌اند، معتقدند R2 قبل از آن که بتواند در حیاتی‌ترین و مهم‌ترین وظایف و کارکردهایش فارغ‌التحصیل شود، باید چیزی در حد یک مرد عنکبوتی بدون دست اما خبره و متخصص ظاهر شود؛ یعنی برای اجرای عملیاتی همچون امور مربوط به فعالیت‌های فوق نقلیه‌ای آمادگی و تخصص کافی را پیدا کند. از همین‌رو R2 در ابتدای امر برای تمرین‌ها و کار در فضاهای داخلی در نظر گرفته خواهد شد؛ چون اگر ربات دستیار فضایی ما در فضای داخلی ایستگاه مرتکب انحراف و لغزشی در انجام کارش شود، یک خدمه فضایی می‌تواند مورد را رفع و رجوع و برای امتحان و اقدام دیگری وی را پشتیبانی کند. مهندسان ناسا می‌گویند به مجرد این‌که R2 نشان داد از عهده وظیفه بالا رفتن و حرکات صعودی به خوبی برمی‌آید، یک رایانه جدید ارتقا یافته با امکانات نرم‌افزاری جانبی برای افزایش کارآیی به ایستگاه ارسال خواهد شد و خدمه ایستگاه آن را با مدلی که اکنون در قفسه سینه R2 جا خوش کرده، تعویض خواهند کرد. از طرفی تیم مستقر در زمین مشغول کار روی یک باتری برای R2 هستند، چرا که در حال حاضر این ربات انسان‌نما مجبور است با همه ویژگی‌هایش، مثل یک تستر یا نان برشته‌کن ساده و کم اهمیت آشپزخانه به پریز برق وصل شود. اعتقاد و هدف مهندسان ناسا بر این است که هر چه بیشتر بر دامنه آزادی و قدرت مانور R2 بیفزایند تا جایی که نیاز به هرگونه سیم و کابل و اتصالات بیرونی حذف شود. با این اوصاف و پس از این همه تقویت بخشی و بهبودها، اولین دستیار فضانورد انسان نمای تاریخ، قادر به راه‌اندازی و اجرای فضاهای کاری مربوط به عملیات خروج و تعمیر و نگهداری خواهد شد. جدا از پاهای این ربات فضانورد که نقش مهمی را در به انجام رسیدن و پیشبرد تکالیف روزمره ولی حیاتی فضانوردان ایستگاه فضایی ایفا خواهد کرد، باید توجه داشت که R2 حتی چشم هم دارد. چشمان R2 در واقع 2 دوربین ویدئویی است که دید سه‌بعدی را به این خدمه رباتیک هدیه می‌کند و برای مشاهده یک موضع عملیاتی بیرونی قبل از آن که خدمه انسانی برای رفع و رجوع و انجام آن از ایستگاه مورد خارج شوند به کار می‌آید. به این ترتیب چنانچه خدمه نیازی به استفاده از ابزارآلات معین یا تنظیم دقیق امور ایستگاه پیدا کنند، می‌توانند R2 را برای ایجاد تغییرات مرتبط هدایت و اداره کنند و درست همان‌طور که خودشان مایلند کارها انجام شود، وی را به خارج از ایستگاه بفرستند. این وضعیت مثل شباهت کار یک پرستار اتاق عمل در آماده‌سازی محیط برای جراح است. با این حساب خدمه می‌توانند پس از کارهای مقدماتی R2 وارد عمل شده و بقیه کار را به سرعت انجام دهند و به این ترتیب چند کار را همزمان با هم در زمان کمتری تکمیل و به نتیجه برسانند. انجام موفق ماموریت در شرایط سخت ربات انسان نمای فضانورد، برای وضعیت‌های اضطراری ساخته شده است. یعنی چنانچه موقعیتی اضطراری پیش بیاید، R2 می‌تواند در نقش اولین واکنشگر ظاهر شود. مهندسان ناسا معتقدند R2 می‌تواند به سرعت برای کنترل مشکلات ایجاد شده عکس‌العمل نشان دهد و این کارایی در حالی است که فضانوردان در چنین مواقعی پیش از مبادرت به کار مخاطره‌آمیزی مثل خروج از ایستگاه فضایی، ناگزیر از پوشیدن لباس فضایی کامل و سپس ساعت‌ها قرار گرفتن در وضعیت فاقد تنظیمات فشاری حاکم بر سامانه هوابند خود هستند، اما به لطف حضور دستیار رباتیک و در حالی که فضانوردان مشغول تنظیمات فشار لازم هستند، خدمه می‌توانند مشکل را از طریق چشم‌های R2 مشاهده کنند و به تعیین رویکرد و همچنین ابزار مورد نیاز برای رفع این شکل پیش آمده بپردازند. از این گذشته و در حالی که انسان می‌تواند تنها زمان محدودی را برای ماندن در خارج ایستگاه صرف کند، اما R2 می‌تواند مادامی که ضرورت دارد برای کار در خارج ایستگاه بماند، اما این که چه محاسن و ویژگی‌های شاخص دیگری در این ربات فضانورد انسان نما پیش‌بینی و ذخیره شده باید به انتظار تحقق مأموریت قریب الوقوع دیسکاوری و شنیدن خبرهای بیشتر نشست. با این اوصاف مسوولان ناسا می‌گویند مقدورات و توانمندی‌های افزون‌تری برای آینده متصور خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود روزی در آینده نزدیک، R2 ملبس به سامانه‌ای نظیر جت پک‌ها شود و خودش مهیای پرواز مستقل و شخصی شود؛ با این همه انتظار همگان این است که R2 به دنبال همتای پیشین خودش R1 و البته با توانمندی‌های افزون‌تر از آن، بتواند تحولات و نتایج اثربخشی را در مسیر امور اکتشافات فضایی انسان رقم بزند و عنوان غرورآمیز دست راست و کمک‌رسان امروز خدمه فضایی و نماینده مطمئن فردای ما در دیده‌وری و کاوش فضاهای دور را عملا معنا ببخشد.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۷:۵۹
Shahram Ghasemi
خیلی وقتها پیش می آید که می خواهیم ربات بسازیم، طرح آن را نیز در سر داریم سوالی که پیش می آید این است که حالا چه باید کنم؟ از کجا شروع کنم.مهمترین کار شبیه سازی است، بوسیله شبیه سازی شما می توانید ایده خود را سریع ببیند و خوشحال و با انگیزه پیش برویدبوسیله شبیه سازی می توانید هزینه را پایین بیاورید و تلفات نداشته باشید. می توانید ببیند که واقعا انچه فکر می کنید همان انجام می شود. بعد از اینکه شبیه سازی تمام شد و مطمئن شدید، سپس می توانید  شروع به ساخت کنیداز بهترین نرم افزارهای رباتیک webots هست که در همین سایت بسیار درباره ان نوشته شده است.وقتی سراغ ساخت می روید دوست دارید برآوردی از قیمتهای وسایل داشته باشد همینطور بدایند که مشخصات هر قطعه چه هست که بتوانید در شبیه سازی، انها را مدل کنید.به طور کلی داشتن انتخابهای خوب هنگام خرید سرو موتورها، سنسورها، قطعات الکترونیکی، چرخها، و هزاران المان دیگر بسیار مفید است. از بهترین فروشگاه های ایرانی که قطعات را به خوبی دسته بندی کرده است همراه با قیمت سایت www.roboeq.com است، ربو ای کیو، یک شرکت در اصفهان هست که به همت چندی از جوانان علاقمند به رباتیک محصولات را به صورتی پستی به درب منزل شما می فرستد، از مزایای این سایت این است که اطلاعات کافی درباره هر قطعه به مشتری می دهد.فروشگاه های دیگری نیز وجود دارند ولی هیچکدام تخصصی تر از این نبودند. اگر کسی سراغ دارد معرفی کند تا در همین پست قرار دهم. پس از خرید قطعات، شما باید با توجه به مدل شبیه سازی شده شروع به ساخت کنید، گشتاور لازم هر موتور رو بدست آورید و قطعات را سر هم ببندید. توجه کنید که همواره طرح شما زیبا و ساده باشد و از پیچیدگی ها به دور باشد. همچنین طرح باید با کمترین توان باطری و بهترین حالت کار کند، ایا ممکن است؟ بله همواره ممکن است اگر شما وسایل ایده الی بخرید. در واقع خرید وسایل غیرمرغوب دردسر های شما را در اینده بیشتر و هزینه ها را بالاتر می برد چون در حین کار خراب می شوند. لذا از جایی خرید کنید که بتوانید با انها درباره قطعات تلفنی حرف بزنید و مشخصات آنها را نوشته باشند و محصول مطمئن باشد.فروشگاه های دیگرایران میکرو : http://www.iran-micro.com/
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۰ ، ۱۷:۵۹
Shahram Ghasemi