رشد شخصیت از نظر غریزه جنسی

1389/07/24 12:05

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، پزشکی ، دانستنیهای پزشکی ،

رشد شخصیت از نظر غریزه جنسی

 

یكی از مسائل مهم اخلاق جنسی مسئله عشق است . چنانكه می‏دانیم فلاسفه از قدیم الایام برای عشق فصل مخصوصی باز كرده و به بررسی ماهیت آن پرداخته‏اند ، ابن سینا رساله خصوصی در عشق فراهم آورده است ، عرفا عشق‏ را در همه اشیاء ساری ، و عشق انسان به انسان را مظهر آن حقیقت كلی‏ دانسته‏اند .


شعراء اهل ادب با آنكه شهوت را امری حیوانی و پست شمرده‏اند ، عشق را ستایش كرده و به آن افتخار كرده‏اند تا آنجا كه مقایسه عقل و عشق و ترجیح‏ عشق بر عقل بخشی از ادبیات ما را تشكیل می‏دهد .
عشقی كه مورد ستایش واقع شده و از غیر مقوله شهوت دانسته شده است‏ تنها عشق الهی نیست ، حتی عشق انسان به انسان نیز در بعضی از اقسامش‏ امری شریف و خارج از مقوله شهوت معرفی شده است .


نقطه مقابل این عده ، افرادی بوده و هستند كه عشق را چه از لحاظ مبدأ و چه از لحاظ كیفیت و چه از لحاظ هدف ، جز حدت و شدت غریزه جنسی‏ نمی‏دانند و به عشق مقدس ، ایمان و اعتراف ندارند ، از نظر این عده‏ استعمال عشق در مورد خداوند نیز خارج از نزاكت و ادب و عبودیت است . از نظر دسته اول ، عشق تقسیماتی دارد ، یكی از اقسام آن عشق انسان به‏ انسان است ، این عشق نیز به نوبه خود بر دو قسم است جسمانی و نفسانی ( و به تعبیر دیگر : حیوانی و انسانی ) ولی از نظر دسته دوم عشق تقسیمات و اقسامی ندارد ، هر چه هست همان شهوت است و بس .


امروز در میان بعضی از فلاسفه جدید عقیده سومی پیدا شده است ، از نظر این عده ریشه همه عشقها امر جنسی است ، ولی همین امر جنسی در شرائط خاصی‏ تدریجا تغییر شكل می‏دهد و خاصیت جنسی و شهوانی خود را از دست می‏دهد و جنبه روحی و معنوی به خود می‏گیرد .


این عده به دو گونگی عشق قائل هستند . اما به معنی دو گونگی از لحاظ حالت و كیفیت و هدف و آثار ، نه دو گونگی از لحاظ ریشه و مبدأ . از نظر این عده جای تعجب نیست كه یك امر مادی شكل معنوی بخود بگیرد ، زیرا میان مادیات و معنویات آنچنان دیوار غیر قابل عبوری وجود ندارد و به قول یكی از اهل نظر " هر امر معنوی ، اصل و پایه طبیعی دارد و هر امر مادی یك گسترش و بسط معنوی " ( 1 ) .
ما فعلا نمی‏خواهیم وارد این بحث عمیق روانی و فلسفی بشویم و به نقل و نقد عقاید و آراء زیادی كه در این باره قدیما و جدیدا گفته شده بپردازیم‏ ، در اینجا همین قدر می‏گوئیم خواه عشق

پاورقی :
( 1 ) لذات فلسفه صفحه 135


ریشه غیر جنسی داشته باشد و خواه نداشته باشد ، و به فرض اول خواه‏ بتواند تغییر شكل و ماهیت بدهد و جنبه معنوی و روحانی پیدا كند ، خواه‏ نكند ، در این جهت نمی‏توانیم تردید داشته باشیم كه عشق از لحاظ آثار روانی و اجتماعی ، یعنی از لحاظ تحولاتی كه در روح فرد ایجاد می‏كند و از لحاظ تأثیراتی كه در خلق آثار هنری و ذوقی و اجتماعی دارد ، با یك شهوت‏ ساده حیوانی كه هدفش صرفا ارضاء و اشباع است تفاوت بسیار دارد .
حالت خاص شهوانی تا وقتیكه صورت شهوانی دارد مقرون به خودخواهی است‏ و در این حالت انسان به موضوع شهوت به چشم یك ابزار و وسیله نگاه‏ می‏كند ، اما همینكه شكل عشق به خود گرفت ، موضوع دلخواه آنچنان اصالت‏ پیدا می‏كند كه حتی از جان خواستار عزیزتر و گرانبهاتر می‏گردد و خواستار فدائی موضوع دلخواه خود می‏شود ، یعنی شخص خواستار از " خودی " بیرون‏ می‏رود و لااقل خودی او خودی طرف را نیز در بر می‏گیرد ، از این رو است كه‏ عشق به عنوان مربی ، كیمیا ، معلم و الهام بخش خوانده شده است .
سعدی می‏گوید :
هر كه عشق اندر او كمند انداخت 
بمراد ویش به باید ساخت 
هر كه عاشق نگشت ، مرد نشد 
نقره فائق نگشت تا نگداخت 
یا مثلا حافظ می‏گوید :
بلبل از فیض گل آموخت سخن ، ورنه نبود این همه قول و غزل ، تعبیه‏
در منقارش
ادبیات جهان پر است از این تعبیرات .
عشق را ، هم غربی ستایش كرده ، هم شرقی ، اما با این تفاوت كه ستایش‏ غربی ، از آن نظر است كه وصال شیرین در بر دارد ، و حداكثر از آن نظر كه‏ به از میان رفتن خودی فردی كه همواره زندگی را مكدر می‏كند و به یگانگی در روح منجر می‏شود ، و دو شخصیت بسط یافته و یكی شده توأم با یكدیگر زیست‏
می‏كنند و از حداكثر لطف زندگی بهره‏مند می‏گردند . اما ستایش شرقی از این نظر است كه عشق فی حد ذاته مطلوب و مقدس است : به روح ، شخصیت و شكوه می‏دهد ، الهام بخش است ، كیمیا اثر است ، مكمل است ، تصفیه كننده است ، نه بدان جهت كه وصالی‏ شیرین در پی دارد و یا مقدمه همزیستی پر از لطف در روح انسانی است ، از نظر شرقی اگر عشق انسان به انسان مقدمه است ، مقدمه معشوقی عالیتر از انسان است و اگر مقدمه یگانگی و اتحاد است ، مقدمه یگانگی و وصول به‏ حقیقتی عالی‏تر از افق انسانی است ( 1 ) . خلاصه اینكه در مسئله عشق نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر طرز تفكر شرقی‏ و غربی متفاوت است ، غربی در عین اینكه در آخرین مرحله ، عشق را از یك‏شهوت ساده جدا می‏داند و به آن صفا و رقتی روحانی می‏دهد ، آنرا از چهارچوب مسائل زندگی خارج نمی‏سازد ، و به چشم یكی از مواهب زندگی‏ اجتماعی به آن می‏نگرد ، اما شرقی عشق را در مافوق مسائل عادی زندگی جستجو می‏كند . اگر آن فرضیه را بپذیریم كه می‏گوید عشق از لحاظ ریشه و هم از لحاظ كیفیت ، هدف و آثار ، جز غریزه جنسی نیست ، عشق

پاورقی :
( 1 ) رجوع شود به الهیات اسفار .

در اخلاق جنسی فصل جداگانه‏ای نخواهد داشت ، آنچه درباره لزوم و عدم لزوم‏ پرورش غریزه جنسی ، گفته شد در این باره كافی است . و اما اگر عشق رااز لحاظ ریشه و لااقل از لحاظ كیفیت و آثار روانی اجتماعی ، با غریزه‏ جنسی مغایر دانستیم ناچاریم فصل جداگانه‏ای برای لزوم و عدم لزوم پرورش‏ این استعداد باز كنیم . لزوم اشباع غریزه جنسی كافی نیست كه عشق را مجاز بشماریم ، همچنانكه اشباع غریزه جنسی برای پرورش این حالت نیمه معنوی‏ كافی نیست و محرومیت از این موهبت ممكن است عوارضی داشته باشد كه با اشباع حیوانی غریزه جنسی چاره پذیر نیست . راسل در زناشوئی و اخلاق می‏گوید : " كسانیكه هرگز از وحدت صمیمانه و عمیق رفاقت پرشور یك عشق طرفینی بوئی نبرده‏اند ، در حقیقت شیرینی‏ جنبه‏های زندگی را نچشیده‏اند و بی آنكه خود بدانند محرومیت از آن ، عواطف آنان را بسوی قساوت ، حسادت و زورگوئی سوق می‏دهد " .


معمولا گفته می‏شود كه مذهب دشمن عشق است ، باز طبق معمول این دشمن‏ اینطور تفسیر می‏شود كه چون مذهب ، عشق را با شهوت جنسی یكی می‏داند و شهوت را ذاتا پلید می‏شمارد ، عشق را نیز خبیث می‏شمارد . ولی چنانكه می‏دانیم این اتهام درباره اسلام صادق نیست ، درباره مسیحیت‏ صادق است ، اسلام شهوت جنسی را پلید و خبیث نمی شمارد تا چه رسد به عشق‏ كه یگانگی و دوگانگی آن با شهوت جنسی مورد بحث و گفتگو است . اسلام محبت عمیق و صمیمی زوجین را به یكدیگر محترم شمرده و به آن توصیه‏ كرده است و تدابیری به كار برده كه این یگانگی و وحدت هر چه بیشتر و محكمتر باشد .


نكته‏ای كه در اینجا هست و از آن غفلت شده این است : علت اینكه‏ گروهی از معلمان اخلاق با عشق از نظر اخلاقی به مخالفت برخاسته‏اند و لا اقل‏ آنرا اخلاقی نشمرده‏اند ضدیت عقل و عشق است . عشق آنچنان سركش و نیرومند است كه هر جا راه پیدا می‏كند به حكومت سلطه عقل خاتمه می‏دهد ، عقل‏ نیروئی است كه به قانون فرمان می‏دهد و عشق باصطلاح تمایل به آنارشی دارد و پابند هیچ رسم و قانونی نیست ، عشق یك نیروی انقلابی انضباط ناپذیر آزادی طلبی است ، علیهذا سیستم‏هائی كه اساس خود را بر پایه عقل گذاشته‏اند نمی‏توانند عشق را تجویز كنند . عشق از جمله اموری‏ است كه قابل توصیه و تجویز نیست ، آنچه در مورد عشق قابل توصیه است‏ این است كه اگر به حسب تصادف و به علل غیر اختیاری پیش آید ، شخص‏ باید چگونه عمل كند تا حداكثر استفاده را ببرد و از آثار مخرب آن مصون‏ بماند .


مطلب عمده‏ای كه در اینجا هست رابطه عشق و عفت است . آیا عشق به‏ مفهوم عالی و مفید خود در محیط های به اصطلاح آزاد ، بهتر رشد می‏یابد و یا عشق عالی توأم با عفت اجتماعی است ، محیط هائی كه در آنجا زن به حال‏ ابتذال در آمده است ، كشنده عشق عالی است ؟

بر گرفته از کتاب اخلاق جنسی استاد شهید مطهری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مسائل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی در خانم ها ، ماسئل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی ، جنسی ، مسائل جنسی چیست ، رشد شخصیت از نظر غریزه جنسی ،
آخرین ویرایش: - -

رابطه جنسی در زندگی زناشویی

1389/07/24 12:05

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، پزشکی ، دانستنیهای پزشکی ،

 رابطه جنسی در زندگی زناشویی

 

 

 

كمبود صمیمیت زیربنای مشكلات جنسی است.زوجین میـتوانند از یك ارتباط سالم، جذاب و خوب جنسی در طـول زنـدگی مشـتـرك خـود بهره ببرند. رضایت جنسی امـری اسـت كـه در طـول زمـان و بـا هشیاری بسیار زیادی قابل دست یافتن می بــاشـد. ایــن امــر نــیــازمــنـد تعهد، سـرسـپـردگـی، تـلاش و هــمكاری هر دو طرف می باشد. زوجـیـن بـایـد اولین اولویت خود را در تطمیع كردن خواست های دیگری قرار دهند. رشد رابطه جنسی در زندگی زناشویی چیزی جز آشكار كردن خود واقعی افراد نمی باشد.

 

كمبود صمیمیت زیربنای مشكلات جنسی است. زوجین باید توانایی بیان احساسات و خواست های خود را نسبت به یكدیگر داشته باشند. باید به هم بگویند كه از انجام چه كاری لذت می برند و چه چیز مایه رنجش آنهاست. زن و شوهر هایی كه از بیان احساسات خود عاجز هستند نمی توانند در رابطه عشقی خود پیشرفت كنند و ارتباط آنها در همان مرزهای شهوانی باقی می ماند و فراتر از آن نخواهد رفت. آنها ممكن است برای سالیان دراز در همان حدود اولیه باقی مانده و ارتباط جنسی خود را همیشه با ترس نپذیرفته شدن ادامه دهند.

 

درگفتگوهای باز و عاشقانه هر یك از افراد می تواند به راحتی خواست ها و نیازهای خود را در راه رسیدن به ارضای جنسی بی پرده بیان كند. این امر به رابطه شما، انرژی و نیرویی تازه می بخشد و روحیه ای در شما ایجاد می كند كه هر روز پیش از گذشته طرف خود را بخواهید. بنابراین سعی كنید راههای متفاوت راضی كردن همسر خود را در این نوع ارتباطات پیدا كنید.

 

زوج هایی كه در این زمینه موفق هستند، اگر چندین فرزند هم داشته باشند باز هم می توانند به راحتی وقت خاصی را برای این امر اختصاص دهند حتی اگر فرزندان آنها بسیار كوچك بوده و نیاز به حمایت و مراقبت بیشتری داشته باشند.

 

زوج های كاردانی كه از داشتن سكس با یكدیگر لذت می برند تا هشتاد، نود سالگی نیز از هم خسته نمی شوند. آنها تغییراتی كه در اندام های جنسی شان به دلیل بالا رفتن سن ایجاد می شود را به راحتی می پذیرند. مردهایی كه پا به سن می گذارند شاید در رسیدن به نعوذ و نگه داشتن آن با مشكل مواجه شوند و خانم ها نیز دچار خشكی مهبل می شوند. زوج های بالغ، كه از نظر احساسی به هم نزدیك بوده و همدل می باشند به راحتی می توانند تغییر در نیازهای یكدیگر را درك كنند. آنها همدیگر را در آغوش می گیرند و عواطفشان را با یكدیگر در میان می گذارند و برای هم به منزله قوت قلب هستند. نیازها و خواست های این دسته از افراد برای طرف مقابل كاملا روشن است.

 

این راهها، روش های اثبات شده ای برای بازگرداندن علاقه و احساس به زندگی مشترك شما می باشد:

 

اولویت بندی: برقراری ارتباط جنسی را اولین اولویت خود قرار دهید و هیچ گاه آنرا به "بعدا" موكول نكنید. اجازه ندهید حضور بچه ها و یا مسائل كاری مانع انجام دادن این كار شود.

زمان: برای معاشقه زمان بگذارید یا به عبارت دیگر برای این كار زمان به وجود آورید. بر روی علایق خود تمركز كنید و وقت مناسبی را صرف بازسازی اعتماد و علاقه طرف مقابل نسبت به خودتان كنید.

لمس كردن: دست زدن نشان دهنده عشق ورزیدن است. دستهایتان را به دست یكدیگر بسپارید، با ملایمت هم را در آغوش بگیرید و همدیگر را ببوسید. به هم به حمام بروید و دوش بگیرید.

عشق: ایجاد فضای رمانتیك، بوس و كنار، و عشوه گری از مواردی هستند كه كیفیت رابطه جنسی را بالا می برند.

بازی: هیجان داشته باشید، با هم شوخی كنید و راههای جدید را در رابطه جنسی  كشف كنید.

صحبت: احساسات و خواست های خود را با یكدیگر در میان بگذارید، در مقابل گفته های او از خود واكنش نشان داده و دوباره از نو خود را نیرومند سازید.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مسائل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی در خانم ها ، ماسئل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی ، جنسی ، مسائل جنسی چیست ، رابطه جنسی در زندگی زناشویی ،
آخرین ویرایش: - -

قرائتی و اسرار مگوی دین و مسائل جنسی

1389/07/23 23:05

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، پزشکی ، دانستنیهای پزشکی ،

قرائتی و اسرار مگوی دین و مسائل جنسی

 

آرشیو همشهری آنلاین

پای صحبت‌های حجت‌الاسلام قرائتی نشستن و گوش‌كردن صفای دیگری دارد اما ما هم سعی كرده‌ایم برای آنهایی كه در مراسم افتتاحیه «سومین كنگره خانواده و سلامت جنسی» - كه ششم آذرماه توسط دانشگاه شاهد برگزار شد – نبودند و نشنیدند، خلاصه‌ای از صحبت‌ها را تهیه كنیم. امیدواریم گزارشگر امینی بوده باشیم. البته ایشان بعدا اشاره كرد كه وقت نشده نظراتش را  درباره مسائل جنسی بعد از ازدواج هم بگوید كه شاید در كتابش دیدیم؛ كتابی با موضوع دین  و مسائل جنسی.

من درباره این مسئله قبلا مطالعه جامعی نكرده بودم اما پریشب رفتم نكته‌هایی یادداشت كردم كه چیزی شد نزدیك به 70 نكته. تا هرجایش را كه رسیدم، اینجا می‌گویم و بقیه را شاید كتابش كردم.

مثل ما درمورد غریزه جنسی، مثل كسی است كه جایی مهمان است، چراغ خاموش است و به جای اینكه برود از صاحبخانه بپرسد كه كبریت كجاست، تمام آشپزخانه را به هم می‌ریزد، آخرش هم پیدا نمی‌كند؛ درحالی كه اگر می‌رفت از صاحبخانه می‌پرسید، راحت كبریت را پیدا می‌كرد. درمورد غریزه جنسی هم همین‌طور است. به جای اینكه از خالق حكیم‌مان بپرسیم كه ما در این مورد باید چه بكنیم و چه نكنیم، گیر كرده‌ایم و نمی‌دانیم چه بكنیم.

تقوا و لذت

من كشورهایغربی و اروپایی و آمریكایی زیاد رفته‌ام. همین ماه رمضان امسال هم آمریكا بودم. به نظرم این غربی‌ها در كیف‌كردن از شهوت هم كلاه سرشان رفته؛ فكر می‌كنند خیلی آزادند و خیلی خوش هستند اما كلاه سرشان رفته. از نظر شما، افطاری بیشتر مزه می‌دهد یا شام؟ معلوم است كه افطاری. اگر شما چند ساعت گرسنگی كشیده باشی، بعد بیایی بنشینی سر سفره غذا، این خیلی بیشتر به‌ات مزه می‌دهد. درباره شهوت هم همین‌طور است؛ كسی كه دائم نگاهش این طرف و آن طرف بوده، زن‌های مختلف را دیده، زن با مرد و مرد با زن اختلاط داشته، یك نگاه به این، یك خنده به آن و... این دیگر همسر خودش برایش هیچ لطفی ندارد، تكراری است؛ درصورتی كه مؤمن از همسرش لذت می‌برد؛ یك لذت عمیق.

تمركز یك اصل است؛ نه تنها در این مورد، در عبادت هم شرط است. می‌گویند جلوی بازار، نماز نخوانید؛ چرا؟ چون هی آدم می‌رود و می‌آید و حواستان پرت می‌شود. در احادیث ما آمده است قاضی اگر كفش‌اش تنگ است، نباید قضاوت كند چون تمركز ندارد و قضاوت‌اش درست نیست. در درس‌خواندن هم باید تمركز داشت وگرنه چیزی یاد نمی‌گیریم.

نگه داشتن چشم، باعث می‌شود مرد زنش را با دیگران مقایسه نكند. آن‌وقت وقتی می‌آید خانه و زنش را می‌بیند، ‌او را زیباترین زن دنیا می‌بیند چون زن دیگری را ندیده. حتی اگر نمره زنش 13 هم باشد، برای او بهترین نمره است؛ برای همین است كه در قرآن سفارش شده مردها و زن‌ها نگاهشان را نگه دارند. به زن‌ها هم توصیه شده زینت‌هایشان را آشكار نكنند. این باعث می‌شود زن خودش را به رقابت با زن‌های دیگر نیندازد. معلوم است كه اگر زنی بخواهد با 200 تا زن دیگر رقابت كند (در زیبایی، در آرایش و در لباس) حتما شكست می‌خورد.

پس بهتر است ببینیم خالق ما در مورد سلامت خانواده و سلامت جنسی چه می‌گوید، آن‌وقت نه خیلی نیازی به كنگره داریم و نه تشكل و كمیسیون و شورای عالی و...

چرا زشت است؟

خالق می‌گوید خانواده قداست دارد. 2 ركعت نماز فرد متاهل از 70 سال عبادت انسان مجرد بالاتر است. خانواده باعث كم‌شدن جرم و جنایت می‌شود، باعث كاهش تنش‌ها می‌شود. وضع اقتصادی آدم‌ها را خوب می‌كند. در قرآن آمده است كسانی كه با همسران خود رابطه زناشویی دارند را نباید ملامت كرد؛ «الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیرملومین»؛ درصورتی كه در جامعه ما، یك چیزهایی رسم شده كه خودمان تویش گیر كرده‌ایم و هیچ ارتباطی هم به دین و قرآن ندارد. چرا زنی كه بیوه شده نباید ازدواج كند؟

«نه، زشت است...» چرا زشت است؟ یا می‌گویند زن و شوهر در دوران عقد نباید نزدیكی داشته باشند. چرا؟ این را از كجا درآورده‌اید؟ «نه، اینجا خانه پدرش است، خانه خاله است، خانه عمه است، نمی‌شود، زشت است...» كی گفته زشت است؟ این جوان‌ها نیاز دارند به این موضوع، باید خانه هركس كه هست، برایشان اتاق خلوت بگذارید تا با هم باشند. زشتی ندارد، شرعا زن و شوهر هستند. ما یك لحاف كرسی را برداشته‌ایم و كرده‌ایم «لنگ»، آن‌وقت می‌خواهیم آن را ببندیم به كمرمان! خب، معلوم است كه نمی‌شود. «حج تمتع» را برای چی اسمش را گذاشته‌اند حج تمتع؟ برای اینكه بعد از احرام شما بروید و از همسر شرعی‌تان «تمتع» بگیرید و لذت ببرید.

قرآن عبادت را باعث تقوا دانسته و تقوا را باعث فلاح. سوره مومنون را ببینید؛ «قدافلح المومنون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون...» تا آنجا كه می‌فرماید در وصف مومنینی كه به فلاح رسیدند؛ «والذین هم لفروجهم حافظون، الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیرملومین» (آیات 16 - 1 سوره مؤمنون). ببینید كه در اینجا، خشوع و گریه در نماز را كنار استفاده از همسر گذاشته؛ دین و لذت جنسی. چقدر عالی و ظریف اینها را در كنار هم آورده.

 از روی میخ بلند شوید!

بعضی‌ها یك گیرهایی برای ازدواج گذاشته‌اند كه خیلی عجیب است؛ «اول لیسانس‌ام را بگیرم، بعد...». در اسلام این‌طوری نیست؛ بهره‌بردن از همسر كه لیسانس و دیپلم نمی‌شناسد. چرا وقتی شما تشنه‌ای، نمی‌گویی اول لیسانس‌ام را بگیرم، بعد آب بخورم؟! «اول دختر اول باید ازدواج كند، بعد دومی.» چه ربطی دارد؟ آمدیم و دختر اول هیچ‌وقت نخواهد ازدواج كند. یك خانمی چند وقت پیش برای من نامه نوشت كه از دست پدر و مادرم خیلی شاكی‌ام؛ آن موقع كه من پیش‌دانشگاهی بودم، خواستگارهای خوبی داشتم، نگذاشتند ازدواج كنم. حالا دانشگاه‌ام را هم رفته‌ام اما دیگر خواستگار ندارم. ما روی میخ نشسته‌ایم، هی می‌گوییم آخ! خب از روی میخ بلند شو، اینكه دیگر كمیسیون نمی‌خواهد! همان‌طور كه حضرت لوط جلوی قوم منحرفش درآمد و گفت «الیس منكم رجل رشید؟» (سوره هود، آیه 78)، ما هم درمورد این مسائل یك آدم رشید می‌خواهیم؛ كسی كه صف‌شكنی كند.

در قرآن 30بار كلمه «معروف» آمده، نصفش درمورد رفتار با همسر است. در اسلام، مرد در هر بار كامیابی از همسرش باید مایه بگذارد. در قرآن كیفر زن ناشزه (نافرمان) این است كه اول موعظه‌اش كنید، اگر به راه نیامد، رختخواب‌تان را جدا كنید. این-یعنی پشت‌كردن به همسر و محروم‌كردن او از این مسئله- یك كیفر حساب می‌شود. اسلام می‌گوید هیچ‌كس اجازه ندارد همسرش را معلق نگه دارد؛ یعنی باید تكلیفش را با او روشن كند؛ یا باید با او رابطه داشته باشد یا طلاقش بدهد.

 پول نداشته باش، زن داشته باش

مشكلات اقتصادی هم نباید مانع ارضای صحیح غریزه جنسی شود. «الان پول ندارم زن بگیرم» یعنی چی؟ پول نداشتن یك مشكل است و همسرنداشتن یك مشكل دیگر. به خانمت بگو الان پول ندارم، حالا عقد كن تا بعدا برویم خانه خودمان.

این قیدهایی كه ما برای ازدواج درست كرده‌ایم، به آن ضربه می‌زند. هیچ هم احتیاج به روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ندارد. مگر تشنگی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی لازم دارد؟ نیاز به همسر هم مثل آب است. فرق آب با همسر چیست؟ پیامبر روی منبر داشتند سخنرانی می‌كردند، زنی بلند شد و گفت یا رسول‌الله، من شوهر می‌خواهم.

وسط سخنرانی، پیامبر حرفش را قطع كرد – آن‌قدر كه موضوع مهم است – و گفت كی این زن را می‌گیرد؟ حالا الان اگر یك خانمی از این در بیاید تو و بگوید من شوهر می‌خواهم، دستگیرش می‌كنیم و تا نبریمش كلانتری، ولش نمی‌كنیم. مگر گناه كرده؟! این قیدها باید برداشته شود.

شما هر چیزی را از دین حذف كنید، فردا باید كنگره‌اش را بگذارید. غریزه جنسی نیاز به آموزش ندارد، شما قیدها را بردارید، گیرها را برطرف كنید، اصلاح كنید، خودش راه خودش را پیدا می‌كند. خواب و خنده و خوراك و... مگر آموزش می‌خواهد؟!
 
همشهری انلاین
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مسائل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی در خانم ها ، ماسئل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی ، جنسی ، مسائل جنسی چیست ، قرائتی و اسرار مگوی دین و مسائل جنسی ،
آخرین ویرایش: - -

معلولیت‌های جسمی

1389/07/23 19:05

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، پزشکی ، دانستنیهای پزشکی ،

سلامت جنسی: معلولیت‌های جسمی

   
دكتر عفت السادات مرقاتی خویی:یکی از مشکلات افراد مبتلا  به معلولیت‌های جسمی، سردی یا ناتوانی در برقراری رابطه جنسی و برآوردن این نیاز است؛ چه راهکارهایی برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟
ناتوانی جسمی، ‌علایق و تمایلات جنسی انسان را كاهش نمی‌دهد و او را از نظر جنسی غیرفعال یا «سرد» نمی‌كند بلكه فقط شیوه‌ها و مهارت وی در ارتباطات جنسی را تغییر می‌دهد.
 
مسائل جنسی فقط «توانستن یا نتوانستن» نیستند

مسائل جنسی وسیع‌تر از توانایی برای یك عمل ساده آمیزش هستند؛ یعنی شامل احساسات، نگرش‌ها و باورها و رفتارهایی هستند كه احساس بودن و وجودداشتن را در انسان ایجاد می‌كنند. برای افراد پاراپلژیك، كوادریپلژیك و ناتوان جسمی، ‌از دست دادن توانایی عمل جنسی - كه بعضا به علت محدودیت حركت یا بی‌حسی اندام‌های تحتانی پیش می‌آید - به آن معنی نیست كه فرد میل و تحریكات جنسی را نیز از دست داده است؛ چون تمایلات و محركات جنسی عموما از طریق مغز عمل كرده و پیغام برای تحریك فیزیولوژیك اندام‌های جنسی از طریق طناب نخاعی منتقل می‌شود. به طور مثال حتی اگر فرد به دلیل بی‌حسی در اندام تناسلی، ارگاسم (اوج لذت) را حس نكند، می‌تواند ارگاسم «فانتوم» (تصور اوج لذت‌جنسی) را در دیگر قسمت‌های بدن تجربه كند.
 
چالش‌ها

با ناتوانی در بخشی از بدن و استرس‌های حاصل از آن، فرد ناتوان و مراقبان‌اش، دیگر جوانب زندگی مانند زندگی جنسی وی را كم اهمیت جلوه می‌دهند؛ در صورتی كه آموزش، حمایت تكنیكی و تقویت این جنبه از زندگی، توان فرد برای مقابله با ناتوانی جسمی ‌را بیشتر كرده و امید به زندگی را افزایش می‌دهد. محدودیت در ایجاد فرصت‌های جنسی، محدودیت در داشتن حریم خصوصی به علت نیاز به مراقبت مداوم، نگرش منفی موجود در جامعه نسبت به فعالیت‌های جنسی افراد ناتوان جسمی ‌یا ذهنی و احتمال مورد سوء‌استفاده واقع شدن، تبعیض و خشونت جنسی، همه و همه از مواردی هستند كه باعث فراموش شدن این قشر از جامعه می‌شوند. این رفتارها، نه تنها توسط اعضای جامعه انجام می‌شود بلكه باور خود افراد ناتوان هم به مشكلات دامن می‌زند. به شما توصیه مـی‌كنیم كه از آموزش‌ها و شیوه‌های توانبخشی جنسی -كه مخصوص افراد ناتوان جسمی یا ذهنی است - كمك بگیرید. برای كسب اطلاعات بیشتر، از طریق دفتر مجله با ما تماس بگیرید.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مسائل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی در خانم ها ، ماسئل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی ، جنسی ، مسائل جنسی چیست ، سلامت جنسی: معلولیت‌های جسمی ، معلولیت‌های جسمی ،
آخرین ویرایش: - -

آموزش بهداشت جنسی زوجین آمار طلاق را كاهش می‌دهد

1389/07/23 18:05

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، پزشکی ، دانستنیهای پزشکی ،

آموزش بهداشت جنسی زوجین آمار طلاق را كاهش می‌دهد

 
عمومی- همشهری آنلاین:
مدیر كل دفتر جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت گفت: "آمارهای طلاق ناشی از فقدان تجربه و مهارت زناشویی بیانگر این مهم است كه زوجین در شرف ازدواج باید در زمینه‌های فوق مطالبی را فراگیرند."
به گزارش خبرگزاری ایسنا دكتر محمد اسماعیل مطلق دوشنبه 7 خرداد در كارگاه آموزشی یك‌روزه "دانستنی‌های آمیزشی" با بیان این مطلب گفت: "‌توجه به حقوق بهداشت باروری در راستای رسالت اداره تنظیم خانواده است كه در این مسیر مراكزی برای ارتقای سطح آگاهی زوجین در شرف ازدواج در مورد روشهای موثر پیشگیری از بارداری راه اندازی شد."

وی با بیان اینكه این مراكز با اسامی كلاسهای آموزشی و یا مشاوره قبل از ازدواج رسما از سال72 آغاز به كار كرد، گفت: "هدف از تشكیل این كلاسها دستیابی مردم به حقوق بهداشت باروریشان است."

مطلق بهداشت باروری را شامل رفاه كامل جسمی، روحی و اجتماعی و تمام موارد مربوط به سیستم تولید مثل برشمرد و افزود: "بهداشت باروری صرفا به معنای عدم وجود بیماری، ضعف و سستی نیست. بلكه بهداشت باروری به معنای توانایی برخورداری از زندگی جنسی مطلوب و مطمئن و توانایی تولید مثل و آزادی تصمیم گیری در مورد وقت، چگونگی و تناوب آن است."

مدیركل دفتر جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت داشتن آگاهی و دسترسی به بهترین روشهای مطمئن تنظیم خانواده، موثر، كم هزینه و قابل قبول و در عین حال مطابق با قانون را از حقوق زنان و مردان برشمرد و افزود: "دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی زنان برای گذراندن دوران بارداری و زایمان سالم هم از حقوق زنان است.."

وی بهداشت جنسی با هدف لذت بردن از زندگی و روابط زناشویی را منحصر به مشاوره‌ها و مراقبت‌های مربوط به باروری و جلوگیری از بیماریهای مقاربتی ندانست و گفت: "آموزشهای هنگام ازدواج با توجه به میزان اثر گذاری از اهمیت خاصی برخوردار است كه از این فرصت‌ می‌توان برای طرح بسیاری از موضوعات مورد علاقه افراد در زمینه بهداشت باروری و تنظیم خانواده سود جست. "

وی به وجود 400 مركز آموزشی (مشاوره هنگام ازدواج) اشاره كرد و یادآور شد:" در این راستا پس از اعمال هماهنگی‌های لازم و با توجه به اجباری بودن آزمایشهای تالاسمی (بر اساس مصوبه هیات دولت) برای استفاده از فرصت موجود از دفاتر ثبت ازدواج درخواست شد پیش از انجام تشریفات عقد گواهی شركت در این كلاسها از زوجین طلب شود."
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مسائل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی در خانم ها ، ماسئل جنسی درآقایان ، مسائل جنسی ، جنسی ، مسائل جنسی چیست ، آموزش بهداشت جنسی زوجین آمار طلاق را كاهش می‌دهد ،
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 9 ... 3 4 5 6 7 8 9
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات