نکاتی در مورد تجزیه گرهای خودکار

1391/02/13 09:16

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: بیوشیمی ، مقالات علمی آموزشی ، تجهیزات پزشکی ،

تجزیه گرهای خودکار دستگاه هایی هستند که در بخش بیوشیمی آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند و دارای انواع مختلفی هستند .

همان طور که اطلاع دارید تعریف استفاده شده از طرف IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)اصطلاح Automation  می باشد که برای واژه خودکار استفاده می شود و جایگزینی برای واژه دستی (Manual ) است از جمله فواید دستگاه اتومیشن حذف کار تکراری و یکنواخت است که سبب ایجاد خطا در آزمایش و افزایش عدم دقت می شود .در ادامه مطلب با ساختمان ، کالیبره کردن و انواع دستگا های با ما همراه باشید.

تقسیم بندی دستگاه های تجزیه گر خودکار :‌

 1. Batch Analyzer : در هر سری آزمایش “Run “بر روی تمام نمونه ها یک واکنش معین انجام می شود . مانند Monarch
 2. Random Access Analyzer :در این تجزیه گرها ابتدا کلیه تستهای انتخابی مربوط به نمونه اول انجام شده و سپس تستهای مربوط به نمونه بعدی انجام می شود . مانند RA – Hitachi

در بالا دو نوع از تجزیه گرهای خودکار را معرفی کردیم ساختمان هر دو تا دستگاه ها شبیه هم هستند و شامل :

 1. منبع نوری ( هالوژن تنگستن )
 2. مونو کروماتور : RA: Filter  و  Hitachi: Grating
 3.   کووت (RA |یکبارمصرف ،‌ هیتاچی | قابل شستشو ، اتولب | کووت مرکزی )
 4. فتودتکتور ( آشکارساز) : تبدیل انرژی نوری به الکتریکی
 5. بازوی مکنده نمونه ( Sample Probe )
 6. بازوی مکنده معرف ( Reagent Probe )
 7.  انکوباتور (‌RA : محیط خشک و هیتاچی :‌ بن ماری )
 8. شستشوی Probe ( هیتاچی آب دیونیزه ، اتولب فیلتر کاغذی ، RA:tRAF )
 9. مخلوط کننده (RA : تخلیه با فشاروحرکات منقطع ، هیتاچی : قاشک همزن ، Monarch : نیروی گریز ازمرکزحاصل از چرخش )
 10. واحد پردازش

عمده عوامل ایجاد خطا در دستگاه های تجزیه گر خودکار بدین شرح می باشد :

 1. تکنولوژیست :‌ (پارامتر نادرست ، تهیه نادرست معرف ها )
 2. ابزار : (آلودگی :  کوت ، ظرف نمونه و معرف . عملکرد نامناسب : پروب ها ، انکوباتور ، سیستم فتومتری ، سیستم شستشو )
 3. معرف ها :( استفاده از معرفها با کیفیت نامناسب ، نگهداری معرفها در شرایط نامناسب )

ارزیابی اولیه سیستم های تجزِیه گر خودکار       

۱- کنترل سیستم هیدرولیک

انتخاب تستی که کمترین حجم نمونه و بیشترین حجم معرف را داشته باشد،مانند آلبومین،تکرار این تست برای یک نمونه کنترل ۱۵ الی ۲۰ بار و محاسبه پراکندگی CV< 3 %

2-کنترل حرارت محفظه واکنش

 انتخاب تستی که به تغِِِییرات حرارت حساس باشد مانند آنزیمها، تکرار این تست برای یک نمونه کنترل ۱۵ الی ۲۰ بار و محاسبه پراکندگیCV < 7 %

3-کنترل عمل مخلوط کردن

انتخاب تستی که دارای حجم نهایِی زیاد باشد مانند کراتینین، تکرار این تست برای یک نمونه کنترل ۱۵ الی ۲۰ بار و محاسبه پراکندگی

کالیبره کردن دستگاه

مجموعه اعمالی که ارتباط بین مقادیر یک کمیت وارزشهای منتسب به آن را تعیین میکند

چند نکته :‌

 1. عدم استفاده از کنترل دقت بجای کالیبراتور
 2. عدم استفاده ازاستاندارد های مائی در تجزیه گرهای خودکاربه علتهای:   ۱-ویسکوزیته کم(عدم مکش صحیح)    ۲- پایداری کم  استاندارد نسبت به کالیبراتور
 3. استفاده از کالیبراتـورو کنترلهای مورد توصِیه سازنده کیت  یا استفاده از کالیبراتـورو کنترلهای هماهنگ
 4. توجه به محدودیت در کالیبراسیون آنزیمها :
 5. لزوم استفاده از فاکتور توصیه شده سازنده
 6. در صورت لزوم کالیبراسیون استفاده از روش توصیه شده
 7. توجه به غلظت مناسب کالیبراتور در مورد پارامترهائی مانند

http://elab.ir
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نکاتی در مورد تجزیه گرهای خودکار ، تجزیه گرهای خودکار ، گرهای خودکار ،
آخرین ویرایش: - -

ابزارهای نوری چگونه اند؟

1390/10/23 08:07

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مقالات علمی آموزشی ، تجهیزات پزشکی ،
ابزارهای نوری چگونه اند؟

ج: ابزارهای نوری وسایلی هستند كه توانایی چشمان ما را افزایش می دهند. برخی از این ابزارها عبارتند از: ذره بین، دوربین دو چشمی، دوربین نجومی و میكروسكوپ.

س: ذره بین چگونه است؟

ج: ساده ترین ابزار نوری یك عدسی همگرا با فاصله كانونی  چند سانتی متر است كه برای ایجاد تصویری مستقیم، بزرگتر و مجازی از اشیای كوچك بكار می رود. عدسی همگرا با این كاربرد، ذره بین نامیده می شود. در این حالت شئی باید بین كانون( F ) و عدسی قرار گیرد.

 

 

س: ساختمان  و طرز كار یك میكروسكوپ ساده چگونه است؟

ج: یك میكروسكوپ ساده از دو عدسی همگرا تشكیل می شود. عدسی نزدیك به شئی كه آنرا عدسی شئی می نامند، دارای فاصله كانونی كم( حدود چند میلی متر) است(F1 ) . این عدسی از شئی ریزی كه بین F1 و 2F1 قرار دارد، تصویری حقیقی، وارونه و بزرگتر(I1) را ایجاد می كند. عدسی دیگر مقابل چشم قرار دارد و عدسی چشمی نامیده می شود. فاصله كانونی این عدسی ( F2) از  فاصله كانونی عدسی شئی بزرگتر است( حدود چند سانتی متر). عدسی چشمی مثل یك ذره بین عمل می كند و برای بزرگ كردن تصویر اول I1  به كار می رود. بنابراین تصویر اول برای عسی چشمی مثل یك شئی محسوب می شود و باید در داخل فاصله f2  قرار می گیرد. به این ترتیب تصویر نهایی2 I به صورت مجازی و بزرگتر و وارونه نسبت به شئی مطابق شكل زیر ایجاد می شود:

 

 

 

 

 

 

س: ساختمان و طرز كار یك دوربین نجومی ساده( تلسكوپ) چگونه است؟

ج: در ساختمان یك دوربین نجومی ساده نیز همچون میكروسكوپ از دو عدد عدسی همگرا استفاده می شود. اما برعكس میكروسكوپ، عدسی شئی تلسكوپ دارای فاصله كانونی بزرگ و گشودگی (قطر) زیاد است. این قطر زیاد باعث می شود پرتوهای بیشتری وارد دوربین گردد. این عدسی از شئی دور تصویر حقیقی، وارونه و كوچكتر I1 را در كانوناصلی خود( F1) تشكیل می دهد. عدسی چشمی نیز دارای فاصله كانونی كوچك است، مثل ذره بین عمل می كند. برای تشكیل تصویر نهایی، عدسی چشمی را چنان تنظیم می كنند كه كانون آن (F2 )  تقریباً به كانون عدسی شئی ( F1) منطبق شود. در این صورت تصویر I1 برای عدسی  چشمی مثل یك شئی حقیقی محسوب شده و تصویر نهایی I2  در بی نهایت تشكیل می شود. پرتوهایی كه به چشم می رسند موازی هستند و به نظر می رسند از یك تصویر مجازی نهایی و وارونه در بی نهایت می آیند.

 http://www.knowclub.com/physics-book/3/3-2-0.htm
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ابزارهای نوری چگونه اند؟ ،
آخرین ویرایش: - -

ابزارهای نوری چگونه اند؟

1390/10/23 07:59

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: تجهیزات پزشکی ، مقالات علمی آموزشی ،
ابزارهای نوری چگونه اند؟

ج: ابزارهای نوری وسایلی هستند كه توانایی چشمان ما را افزایش می دهند. برخی از این ابزارها عبارتند از: ذره بین، دوربین دو چشمی، دوربین نجومی و میكروسكوپ.

س: ذره بین چگونه است؟

ج: ساده ترین ابزار نوری یك عدسی همگرا با فاصله كانونی  چند سانتی متر است كه برای ایجاد تصویری مستقیم، بزرگتر و مجازی از اشیای كوچك بكار می رود. عدسی همگرا با این كاربرد، ذره بین نامیده می شود. در این حالت شئی باید بین كانون( F ) و عدسی قرار گیرد.

 

 

س: ساختمان  و طرز كار یك میكروسكوپ ساده چگونه است؟

ج: یك میكروسكوپ ساده از دو عدسی همگرا تشكیل می شود. عدسی نزدیك به شئی كه آنرا عدسی شئی می نامند، دارای فاصله كانونی كم( حدود چند میلی متر) است(F1 ) . این عدسی از شئی ریزی كه بین F1 و 2F1 قرار دارد، تصویری حقیقی، وارونه و بزرگتر(I1) را ایجاد می كند. عدسی دیگر مقابل چشم قرار دارد و عدسی چشمی نامیده می شود. فاصله كانونی این عدسی ( F2) از  فاصله كانونی عدسی شئی بزرگتر است( حدود چند سانتی متر). عدسی چشمی مثل یك ذره بین عمل می كند و برای بزرگ كردن تصویر اول I1  به كار می رود. بنابراین تصویر اول برای عسی چشمی مثل یك شئی محسوب می شود و باید در داخل فاصله f2  قرار می گیرد. به این ترتیب تصویر نهایی2 I به صورت مجازی و بزرگتر و وارونه نسبت به شئی مطابق شكل زیر ایجاد می شود:

 

 

 

 

 

 

س: ساختمان و طرز كار یك دوربین نجومی ساده( تلسكوپ) چگونه است؟

ج: در ساختمان یك دوربین نجومی ساده نیز همچون میكروسكوپ از دو عدد عدسی همگرا استفاده می شود. اما برعكس میكروسكوپ، عدسی شئی تلسكوپ دارای فاصله كانونی بزرگ و گشودگی (قطر) زیاد است. این قطر زیاد باعث می شود پرتوهای بیشتری وارد دوربین گردد. این عدسی از شئی دور تصویر حقیقی، وارونه و كوچكتر I1 را در كانوناصلی خود( F1) تشكیل می دهد. عدسی چشمی نیز دارای فاصله كانونی كوچك است، مثل ذره بین عمل می كند. برای تشكیل تصویر نهایی، عدسی چشمی را چنان تنظیم می كنند كه كانون آن (F2 )  تقریباً به كانون عدسی شئی ( F1) منطبق شود. در این صورت تصویر I1 برای عدسی  چشمی مثل یك شئی حقیقی محسوب شده و تصویر نهایی I2  در بی نهایت تشكیل می شود. پرتوهایی كه به چشم می رسند موازی هستند و به نظر می رسند از یك تصویر مجازی نهایی و وارونه در بی نهایت می آیند.

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ابزارهای نوری چگونه اند؟ ،
آخرین ویرایش: - -

تجزیه و تحلیل مدار داخلی تلویزیون

1390/09/4 08:15

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مقالات علمی آموزشی ، الکترونیک ، اختراعات ،

((منبع تغذیه))


برای تغذیه کردن بلوک های تشکیل دهنده یک تلویزیون نیاز یک منبع تغذیه می باشد که این بلوک از قسمت

های : 1- ورودی 220 ولت (برق شهر) 2-ترانس کاهنده 3-فیوز های محافظ 4-مدار یک سو ساز 45-خازن 

صافی 6-مدار رگولاتور 7- مدار مقایسه کننده 8-مدار نمونه گیر 9-یک فیلتر فعال 10-تقویت کننده و... 

تشکیل شده است.اساسا این بلوک به این صورت کار می کند که ابتدا ولتاژ 220 ولتی برق شهر توسط ترانس 

کاهنده به مقدار 24 ولت کاهش می یابد.پس پس از عمل یک سو سازی ولتژ AC به DC تبدیل شده و پس از 

صاف شدن توسط خازن صافی برای تثبیت آن به مدار رگولاتور اعمال می شود.اگر تغییراتی در خروجی 

ظاهر شود توسط مدار نمونه گیر و مدار مقایسه تشخیص داده می شود و سپس توسط مدار تقویت کننده و مدار 

رگولاتور این مشکل رفع می شود و به حالت قبل بر می گردد.در ورودی برق شهر یک فیوز 75/0 آمپر

قرار داردتا از ترانس محافظت کند.پس از کاهش دامنه سیگنال ورودی توسط ترانس کاهننده در ثانیه این 

ترانس یک مدار یک سو ساز D 901 تا D 904 قرار دارد C 905 یا خازن صافی می باشد و یک فیوز 2 

آمپر بعد از خازن صافی قرار دارد که از مدار تلویزیون محافظت می کند.R 901 به عنوان مقاومت راه انداز 

و Q 901 و Q 902 به عنوان مدار رگولاتور می باشد.Q 902 برای تقویت کنندگی و Q 904 برای تقویت 

کنندگی خطا و عمل مقایسه کنندگی را انجام می دهد که آمپر آن توسط یک دیود زنر به زمین و یک مقاومت 

به مثبت تغذیه وصل شده است تا ولتاژ مبنا را تامین کند.بین آن به یک مدار نمونه گیر که از VR 901 و دو 

مقاومتی که با آن سری شده متصل است و همچنین Q 903 به عنوتن یک فیلتر فعال برای منبع تغذیه عمل می 

کند.
((تیونر و بالون))

امواج RF از طریق آنتن وارد طبقه کادر آنتن و سپس وارد تیونر می شود چون آنتن دارای آمپدانس 300 

اهمی می باشد و امپدانس ورودی تلویزیون 75 اهمی می باشد برای تطبیق امپدانس از مدار بالون یا کادر آنتن 

استفاده می کنیم.این تلویزیون دارای 2 تیونر می باشد 1- تیونر VHF 2-تیونر UHF .
وظیفه تیونر این است که از میان امواج فضایی یک موج را انتخاب کند و آن را به فرکانس میانی تبدیل 

نماید.ورودی تیونر VHF امواج RF و B+ و AGC تاخیر و ورودی UHF و باید زمین باشد و خروجی 

های آن فرکانس میانی صوت و تویر و BU+ می باشد.تیونر VHF دارای 3 ترانزیستور که Qv03 به 

عنوان اسیلاتور و Qv02 جهت و همچنین درون آن مدارات هماهنگ وچود دارد تا فرکانس هی خاصی را 

انتخاب کنند.سیگنال RF وارد تیونری می شود البته قبل از یک فیلتر FM وجود دارد و فرکانس های FM را 

حذف می کند.سپس از مدار هماهنگ اول فرکانس مورد نضر عبور کرده و سپس از یک تقویت از مدار 

هماهنگ دوم هم عبور کرده و وارد بلوک میکسری می شود ورودی میکسر یک سیگنال RF و یک سیگنالی 

است که توسط اسیلاتور محلی ساخته می شود می باشد که خروجی میکسر تفاظل این دو فرکانس ورودی 

یعنی سیگنال IF می باشد که پس از یک طبقه فیلتر از طریق کابل کواکسیال وارد بورد تلویزیون می 

شود.تیونر UHF دارای چنین مداراتی است ولی چون فرکانس در آن بالاست به جای سلف در مدار هماهنگ

از صفحه های روزنه دار استفاده می شود و خروجی UHF به VHF و ترازیستور که برای اسیلاتور است 

استفاده نمی شود.
(( طبقه IF ))

سیگنال مرکب صوت و تصویر (9/38 و 4/33)به همراه سیگنال های مزاحم (9/31 و 4/40)از طریق

کابل کواکسیال از خروجی تیونر VHF وارد اولین طبقه بورد تلویزیون یعنی طبقه IF می شود.این طبقه

وظیفه دارد سیگنال های IF صوت و تصویر را تقویت کند و سیگنال های مزاحم را حذف کند و همچنین 

عمل جداسازی سیگنال مرکب از روی کریر (جدا کردن تصویر از روی کریر)و ساخت فرکانس IF تفاظلی 

صوت 5/5 MHZ را انجام دهد.ورودی این طبقه سیگنال مرکب صوت و تصویر و امواج مزاحم و AGC

تاکیدی می باشد.خازن C 101 به عنوان خازن کوپلاژ می باشد و L 101 و C 102 و C 103 به عنوان 

یک فیلتر میان گذلر جهت عبور فرکانس های میانی و مزاحم می باشد.L 102 و C 105 یک فیلتر ترکیبی 

می باشد که فرکانس صوت 4/33 مگاهرتز را به اندازه 20 دسیبل تضعیف می کند تا از تداخل فرکانس های

صوت و تصویر در مراحل بعدی جلوگیری شود.مقاومت R 102 و C 107 و C 106 و L 103 به عنوان 

یک فیلتر P مانند می باشد که فرکانس صوت ما قبل 4/40 را حذف می کند.ترانزیستور Q 101 به عنوان

اولین تقویت کننده IF می باشد که در کلاس A کار می کند که در امیتر این ترانزیستور R 103 جهت 

پایداری حرارتی و C108 خازن بایپس می باشد.بیس این ترانزیستور از طریق R 104 به امیتر Q 102

جهت کلکتور Q 101 از طریق مقاومت R 106 از طریق سلف L 105 بایاس می شود.دومین تقویت کننده ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

مرجع دستورات بیسیك avr (قسمت2)

1390/09/4 08:13

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مقالات علمی آموزشی ، روباتیک ، الکترونیک ،
ولتاژ های VSS و VDD تغذیه LCD را فراهم می کند.

ولتاژ VO ولتاژ کنتراست است که تنظیم میزان روشنایی کاراکتر ها را روی LCD به کمک ولتاژ های VSS و VDD و یک مقاومت متغیر 10 کیلو انجام می دهد.

در داخل LCD دو ثبات وجود دارد که توسط پایه RS انتخاب می شود.

اگر RS=0 باشد ثبات دستور IR انتخاب تا اطلاعات ورودی به عنوان فرمان مشخص شوند. LCD این اطلاعات را دریافت می کند و فرمان تعریف شده را اجرا می کند.لیستی از این دستورات در جدول زیر موجود است.

در صورتیکه RS=1 باشد ثبات داده DR انتخاب می شود تا کاربر بتواند اطلاعاتی را روی LCD بنویسد یا بخواند.

اطلاعات مربوط به کاراکتر ها باید به صورت کد اسکی باشد.

جدول دستورات:

 

عملکرد فرمان

کد هگزادسیمال فرمان

صفحه نمایش پاک می شود

مکان نما به محل اولیه بر می گردد

مکان نما پس از نوشتن هر حرف یا عدد به چپ شیفت پیدا می کند

مکان نما پس از نوشتن هر حرف یا عدد به راست شیفت پیدا می کند

کاراکترها به راست شیفت پیدا می کنند

کاراکترها به چپ شیفت پیدا می کنند

کاراکترها و مکان نما خاموش می شوند

کاراکترها خاموش و مکان نمای زیر خط ثابت روشن می شود

کاراکترها روشن و مکان نما خاموش می شود

مکان نمای چشمک زن فعال می شود

مکان نما به چپ شیفت پیدا می کند

مکان نما به راست شیفت پیدا می کند

کل به چپ شیفت پیدا می کند

کل به راست شیفت پیدا می کند

آدرس اولین کاراکتر سطر اول

آدرس اولین کاراکتر سطر دوم

LCD به صورت دو سطری می شود

1

2

4

6

5

7

8

0A

0C

0D

10

14

18

1C

80

C0

38

پایه پنجم پایه خواندن یا نوشتن است. برای نوشتن روی LCD ،باید R/W=0 باشد و برای خواندن اطلاعات از LCD باید R/W=1 باشد.

پایه 6 پایه فعال کردن (E) است.اگر در پایه (E) پالسی از یک به صفر قرار داده شود،در اینصورت اطلاعاتی که در پایه های 7 تا 14 قرار دارند در ثبات های LCD ذخیره می شوند . به عبارت دیگر در لبه منفی پالس ورودی به پایه E اطلاعات به LCD منتقل می شوند.

پایه های 7 تا 14، هشت بیت اطلاعات ارسالی به LCD و یا دریافتی از آن می باشند. کد باینری دستورات و کد اسکی کاراکتر ها روی این پایه ها قرار می گیرند.

پایه های 15 و 16 برای لامپ پشت LCD می باشند.

 پیکره بندی LCD

اتصال پایه های LCD به میکروکنترلر

پیکره بندی زیر برای انتخاب پایه های میکرو متصل به LCD به کار می رود.

CONFIG LCDPIN=PIN,DB4=PN,DB5=PN,DB6=PN,DB7=PN,E=PN,RS=PN

و PN پایه ای دلخواه از میکرو است که به پایه LCD اتصال می یابد.مثال:

 _=Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7
Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5

که به طور مثال portb.0 یعنی پایه 0 از portb .دقت کنید که به طور مثال میکرو atmega32 دارای چهار port است به نام های A,B,C,D که هرکدام از این پورت ها دارای هشت پین یا پایه است و ترتیب شمارش این پایه ها در BASCOM از صفر تا هفت است پس پایه صفر همان پایه یک حقیقی میکرو مورد نظر ماست.

تعیین نوع LCD

CONFIG LCD = LCD TYPE

LCD TYPE مشخص کننده تعداد ستون و سطر LCD می باشد که می تواند یکی از موارد زیر باشد:

16x2 یا 16x1 یا 16x1a یا 16x4 یا 20x2 یا 20x4 یا 40x4 وغیره....مثال:

Config Lcd = 16 * 2
"Lcd "hello
End

دستورات مربوط به LCD

دستور LCD

این دستور یک عبارت ثابت یا متغیر را روی LCD نمایش می دهد.

"LCD X ; LCD "STRING

در این دستور X متغیر و STRING ثابتی است که نمایش داده می شود.همچنین همانطور که عبارت بالا مشاهده می شود برای نمایش چند عبارت پشت سر هم بین آن ها علامت{;} استفاده می شود.

دستور CLS

این دستور باعث پاک شدن کل صفحه می شود.

"LCD"HELLO

CLS

دستور CURSOR

این دستور مکان نمای LCD را تنظیم می کند.

CURSOR ON/OFF BLINK/NOBLINK

که در این دستور ON روشن بودن مکان نما راتنظیم می کند و در حالت روشن چشمک زدن آن را نیز توسط BLINK می توان فعال کرد و OFF خاموش بودن مکان نما یا با حالت OFF NOBLINK خاموش بودن حالت چشمک زدن آن را تنظیم کرد.

دستور HOME

این دستور مکان نما را به ترتیب در اولین ستون سطر اول،سطر دوم،سطر سوم یا سطر چهارم قرار می دهد.

HOME U / L / T / F

دستور HOME به تنهایی باعث انتقال مکان نما به سطر و ستون اول می شود.

دستور DISPLAY

این دستور صفحه نمایش LCD را خاموش (OFF) یا روشن (ON) می کند.

DISPLAY ON / OFF

دستور SHIFT CURSOR

این دستور مکان نما LCD را یک واحد به چپ یا راست منتقل می کند.

SHIFTCURSOR LEFT / RIGHT

دستور SHIFTLCD

این دستور کل صفحه نمایش LCD را یک واحد به چپ یا راست منتقل می کند.

SHIFTLCD LEFT / RIGHT

دستور LOCATE

این دستور مکان نمای LCD را به مکانی به سطر(X) و ستون (Y)منتقل می کند.

LOCATE X , Y

 

دستور LOWERLINE

این دستور مکان نما را به خط پایین تر می برد.

دستور UPPERLINE
این دستور مکان نما را به خط بالاتر می برد. دستور RIGHT
با این دستور از سمت راست رشته VAR1 ،به تعداد n کاراکتر جدا می شود و در متغیر VAR قرار میگیرد.


(VAR=RIGHT(var1,n


به مثال زیر توجه کنید:


Dim A As String * 10 , B As String * 10
"A = "1234567
(B = Right(a , 4
Lcd B                                                       'lcd 4567
End


دستور LEFT
با این دستور از سمت چپ رشته VAR1 ،به تعداد n کاراکتر جدا می شود و در متغیر VAR قرار می گیرد.

(VAR=LEFT(var1,n

به مثال زیر توجه کنید:

Dim A As String * 10 , B As String * 10
"A = "ABCDEFGH
(B = Left(a , 3
Lcd B                                                       'lcd ABC
End

دستور ROTATE
با این دستور می توان تمام بیت ها را به سمت چپ یا راست انتقال داد که LEFT/RIGHT جهت چرخش بیت ها و گزینه اختیاری BITS تعداد چرخش بیت ها را مشخص می کند و در صورتی که برای این گزینه مقداری تعریف نشود مقدار پیش فرض یک برای آن در نظر گرفته می شود.

[ROTATE var ,LEFT/RIGHT [,BITS

 

به مثال زیر دقت کنید:

Dim A As Byte
A = 128
Rotate A , Right
Lcd A                                                       'lcd 64
End

 

لازم می دونم که کمی بیشتر در مورد مثال بالا توضیح بدم که برای این کار ابتدا باید با مبناهای ریاضی آشنا بشید.اصولاً در ریاضی اعداد را در مبناهای مختلف از جمله BINARY (در مبنای دو)، OCTAL (در مبنای 8)، HEXADECIMAL (در مبنای 16) و DECIMAL (در مبنای ده) به کار می برند که ما در برنامه نویسی از سه مبنای BINARY ، HEXADECIMAL ، DECIMAL استفاده می کنیم به طوری که وقتی عدد باینری را در متغیری قرار می دهیم آن را با نماد B& شروع می کنیم زمانی که عدد هگزادسیمال را در متغیری قرار می دهیم آن را با نماد H& شروع می کنیم و برای قرار دادن عدد در مبنای دسیمال از نماد خاصی استفاده نمی کنیم و آن را بدون علامت در متغیر قرار می دهیم. اکنون به چگونگی تبدیل عدد از مبنای دسیمال به باینری می پردازیم:

برای تبدیل عدد از مبنای دسیمال به باینری عدد مورد نظر را به طور متوالی به عدد دو تقسیم می کنیم تا خارج قسمت از مقسوم الیه کوچکتر شود سپس از خارج قسمت به سمت اولین باقیمانده عدد ها را می نویسیم که عدد بدست آمده معادل باینری عدد ما خواهد بود.به مثال زیر توجه کنید:

باقیمانده                   
   0                2/ 128
   0                   2/64
   0                   2/32
   0                   2/16
   0                    2/ 8
   0                    2/ 4
   0                     2/2
                   1 

2(10000000)=128 

همانطور که در مثال بالا دیدید معادل عدد 128 در مبنای باینری مساوی عدد (10000000) شد. که با توجه به این عدد متوجه می شویم که تعداد این اعداد هشت تا است و ما در مثال مربوط به دستور ROTATE این مقدار را (البته مقدار دسیمال آن را یعنی 128) در متغیر A قرار داده ایم که در واقع این هشت عدد معادل هشت پایه پورت دلخواه ماست که در این مثال فقط پایه هشتم پورت دلخواه ما یک است و بقیه پایه ها در وضعیت صفر(منطقی) به سر می برند که ما با دستور ROTATE این مقدار یک را در پورت مربوطه به سمت راست می چرخانیم که کاربرد آن می تواند در روشنایی ترتیبی LED باشد البته با هر بار استفاده از این دستور بیت مورد نظر فقط یک بار می چرخد که ما برای استفاده از این دستور برای روشنایی ترتیبی LED باید آن را داخل یک حلقه تکرار(در پست های آینده به طور مفصل راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد) قرار دهیم.


جدول LOOKUP
با استفاده از این دستور می توان مقدار دلخواهی را از جدول مربوطه خواند که LABLE نام جدول مربوطه و VALUE شماره داده دلخواه در جدول است که شماره اولین داده جدول صفر است یعنی شماره ها در جدول از صفر شروع می شود و داده خوانده شده از جدول در متغیر VAR قرار می گیرد.

 

(VAR=LOOKUP(value , lable

به مثال زیر توجه کنید:

Dim A As Byte
(A = Lookup(4 , Fsh
Lcd A                                                       'lcd e
End
:Fsh
Data A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , Kادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 100 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic