گفتگو با فرزندان براى كسب هویت جنسی

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، مسائل جنسی در خانواده ، پزشکی ، دانستنیهای پزشکی ،

گفتگو با فرزندان براى كسب هویت جنسی

در گفتگـــو با دكتـــر فاطمه قاسم زاده

فریال طهماسبی:روانشناسی کودک


به نظر میرسد امروزه حریم روابط خصوصى بین افراد شكسته شده و در شبكه هاى اینترنتى، رسانه ها، مجله ها و فیلم ها بى پروا پیام هایى در باره مسائل جنسى مطرح مى شود كه تقدس آن را زیر سؤال مى برد؛ اطلاعاتى كه به صورت مستقیم و غیر مستقیم و گاه زیانبار سلامت جنسیتى كودكان و نوجوانان را مخدوش كرده و آنها را از ایفاى نقش جنسى خود در آینده باز مى دارند. از این روى والدین باید در جست و جوى راهى باشند تا بتوانند در برابر این تحریكات و آسیب هاى جسمى و روانى، حصار نفوذ ناپذیرى در اطراف فرزندان خود بسازند تا رشد جسمى، روانى و عاطفى آنها، سیر طبیعى خود را طى كند.


از آنجا كه خانواده نمى تواند در مقابل بمباران اطلاعاتى بایستد، تنها راه مكالمه دوستانه و با صداقت با فرزندان در اینگونه امور است. چرا كه دكتر فاطمه قاسم زاده - روانشناس كودك - خانواده را اولین و مهم ترین منبع اطلاع رسانى به فرزندان در زمینه ویژ گیها و رفتار هاى جنسى مى داند و معتقد است والدین مى توانند از طریق مستقیم و غیر مستقیم، تصویر درست، مشخص و شفافى از این رفتار و روابط را به فرزندان خود ارائه دهند. وى اشاره مى كند كه با این روش از آثار زیانبار اطلاعات نادرست جلوگیرى و باعث مى شود كودك در فضایى امن به تجربه هاى صحیح و ارزشمند دست یافته و مهار جسم، روح و زندگى خود را به دست گیرد.


ولى اینكه شروع این مكالمه و ارتباط با فرزندان، از چه سنى مناسب است و چگونه باید باشد تا در عین حال هم تقدس این رفتار و ویژگى ها حفظ شود و از طرفى نیز، آثار مخرب هرگونه روشهاى ترساندن، رفتار سركوبگرانه و یا سهل گیرانه والدین در این زمینه چه مى تواند باشد، زمینه اى است تا با دكتر قاسم زاده به مصاحبه بنشینیم. آنچه در پى مى آید راهكارهاى عملى براى گفت وگو در اینگونه زمینه ها درخانواده  است. مصاحبه مارا با وى بخوانید.


* خانم دكتـــــر! در ابتدا بفرمایید چرا لازم است كـــــودكان نسبت به ویــــژگیها و رفتــــارهاى جنسى آشنایــــى داشته باشند؟


مسائل جنسیتى، ویژگیها، رفتارها و تمایلات جنسى، از جمله مسائلى اند كه در سراسر عمر افراد، نقش مهمى ایفا مى كنند. بنابراین اطلاع درست از مسائل جنسیتى، مى تواند به سلامت جنسى كودكان از همان ابتدا كمك كند. اینكه به تمایلات جنسى خود آگاه باشند و بتوانند بااحساسات درستى با آنها كنار بیایند، زمینه ساز این است كه از سلامت روان بالایى برخوردار باشند. دیگر آنكه آشنایى با این گونه رفتار به كودكان كمك مى كند تابهتر بتوانند نقشهاى جنسیتى خود را در آینده ایفا كنند. اینكه كودكان ما باید نسبت به هویت جنسى و ویژگى هاى آن از همان آغاز كودكى آگاه شوند، در به دست آوردن و كسب هویت جنسى خود مؤثر باشند و مهمتر آنكه از این هویت، احساس رضایت كنند. بسیارى از مشكلاتى كه در دوره بزرگسالى در كسب هویت جنسى در افراد به وجود مى آید و در مواردى از آن ناراضى هستند و تولید مسائل و مشكلاتى در زندگى مى كند، همگى ناشى از عدم آشنایى از دوران كودكى نسبت به ویژگیها و رفتارهاى جنسیتى است. دیگر آنكه بچه ها با آشنایى و درك اینگونه مسائل مى توانند خود را از آسیب هایى كه ممكن است برایشان پیش آید و آنها را مورد تعرض قرار دهد، حفظ كنند. لذا برنامه ریزى درست جهت اطلاع رسانى در این زمینه، از اهمیت زیادى برخوردار است و از آنجا كه خانواده مى تواند مهم ترین عامل براى آموزش در این مورد باشد، باید به گونه اى رفتار كند تا از پاسخ به كنجكاویهاى كودكان در این زمینه به خوبى برآید و بدین وسیله رشد و سلامت جنسى فرزندان را تضمین كند.


* همانطور كه مى دانید بهترین و مهم ترین منبع براى كسب اطلاع  از اینگونه رفتارها، خانواده است. بنابراین پاسخهاى والدین به كنجكاویهاى فرزندان چگونه باید باشد؟ به عبارتى مهمترین مطالبى كه هر خانواده در مواجهه با سؤالات فرزندانشان در این زمینه، باید بداند چیست؟


اولین و مهمترین منبعى كه بچه ها، چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم از آن اطلاعات كسب مى كنند، خانواده است. خانواده نقش بسیار زیادى دارد و حالا اینكه این منبع بتواند اطلاعات را به خوبى و به درستى به فرزندانش منتقل كند، در قدم اول باید از مراحل رشد آگاه باشد. بدین معنا كه حداقل آگاهى از مسائل جنسیتى و نیازهاى كودكان در هر مرحله از رشد را بداند. چرا كه هر دوره، یكسرى نیازهاى مخصوص به خود را دارد، لذا سؤالات و كنجكاویهاى كودكان نیز در هر مرحله از رشد متفاوت است. والدین باید در ابتدا از مراحل رشد هر كودك آگاه باشند، سپس با آشنایى به نیازهاى هر دوره خود را آماده پاسخگویى به سؤالات كنند. قدم بعدى در این زمینه، نحوه ارتباط گیرى والدین با فرزندان است. والدینى كه خیلى خشك وجدى با این مسائل برخورد مى كنند و یا برعكس هر سؤالى در این زمینه را به مسخره و خنده مى گیرند، منبع خوبى براى اینكه بچه ها بخواهند با آرامش كسب اطلاعات كنند، نیستند.

 

نحوه برقرارى ارتباط با فرزندان خیلى مهم است. هر چقدر با محبت و صمیمانه تر در این موارد، با آنها برخورد شود، آنان نیز احساس امنیت بیشترى براى طرح كنجكاویها وسؤالات خود مى كنند. زیرا وقتى سؤالى از جانب كودكى مطرح مى شود، حتماً كنجكاوى او نسبت به مسأله اى برانگیخته شده و نیاز به پاسخ دارد. لذا باید با ارتباط گرم و صمیمانه اى به آنها پاسخ داد. هیچ لزومى ندارد به او دروغ بگوییم و یا با پاسخى او را از سؤالش دور كنیم. ولى لزومى هم ندارد كه همه اطلاعات را یكجا به او بدهیم. پاسخها باید دقیق، صادقانه، كوتاه و ساده باشند. مى توان تا حدى اطلاع بدهیم و مقدارى از آن را به موقعیت دیگرى موكول كنیم. والدین باید مهارت ها و توانمندى هاى خود را در پاسخ دهى به كنجكاوى ها و سؤالات فرزندان را در این زمینه افزایش دهند، چه از نظر محتوا و چه از نظر نحوه پاسخ دادن. باید والدین به نوعى به بچه هایشان نشان دهند كه همیشه آماده پاسخ دادن به سؤال هایشان هستند. حفظ آرامش و خونسردى نیز هنگام پاسخ به این نیازها، مى تواند بسیار مؤثر باشد.


* بهتــــرین زمان براى آغاز گفتــــگو در این زمینه، چه سنـــى است؟


رشد جنسى مثل بقیه جنبه هاى دیگر رشد، از یك زمانى شروع مى شود و ادامه دارد. در هر مرحله بنا به اقتضاى آن دوره، باید بهترین راهكار را به كار برد. چرا كه كودكان به محض تولد این پیام ها را دریافت مى كنند و از همان ابتداى كودكى است كه بچه شروع به دریافت پیام هاى جنسى از اطرافش مى كند كه بنا به هر مرحله، این پیامها مى تواند متفاوت باشد. لذا شناخت مراحل رشد و آگاهى هاى كودكان نسبت به مسائل جنسى در هر دوره، براى صحبت و ارتباط گیرى با آنها ضرورى است. معمولاً سه دوره را براى رشد بچه ها تقسیم بندى مى كنند كه در رشد جنسى هم همین سه دوره مطرح مى شود.

 

۱- یكى دوره خردسالى است كه بچه هاى زیر ۶ سال را شامل مى شود. در این سنین، بچه ها یك شناخت كلى از جنسیت پیدا مى كنند. در شكل ظاهرى لباس، مو و ... سپس در ۴ یا ۵ سالگى پى به تفاوت بین دختر و پسر بودن از نظر اندام هاى جنسى مى برند و این كنجكاوى در آنها شكل مى گیرد.


۲- مرحله دوم، مرحله كودكى از ۶ تا ۱۲ سالگى است كه در واقع هویت جنسى در بچه ها شكل مى گیرد. یعنى كاملاً به جنسیت خودشان و نقش هایى كه تا حدى در رابطه با جنسیت خودشان دارند، آگاه مى شوند. مسائل مربوط به تولید مثل را به صورت كلى مى دانند و تا حدى مى توان مواردى چون بهداشت جنسى را با آنها مطرح كرد كه در دختران سال هاى آخر این سنین، تقریباً مصادف با بلوغ آنها مى شود.


۳- مرحله سوم، از ۱۲ تا ۱۸ سالگى است كه دوره نوجوانى است و بلوغ هم با تفاوت هایى در این سنین صورت مى گیرد. در این سنین، بچه ها احتیاج به اطلاعات بیشترى دارند. آشنایى با بلوغ، بهداشت بلوغ، تحولات آن از نظر عاطفى، جسمى، ذهنى و نیز آگاهى از بیمارى هایى كه در رابطه با این دوره وجود دارد، ضرورت مى یابد؛ مثل ایدز. در واقع در این مرحله با روند تولید مثل و ضرورت هاى آن آشنایى پیدا كرده اند.


بنابراین در هر سنى، بنا به تناسب آن سن و نیازهاى آن، باید اطلاعات جنسى خاصى به بچه ها بدهیم. یكى از نكاتى كه در دادن اطلاعات جنسى تأكید مى شود، مسائل متناسب با سن است. نباید خیلى پیش رس یا خیلى دیر باشند. یعنى نه خیلى زود كه آنها را وارد فضاى دیگر كنیم و نه خیلى دیر كه دیگر زمانى فرا رسیده باشد كه احتیاجى به این اطلاعات نداشته باشند. در حد سن و متناسب با نیازها در زمان مناسب. به عبارتى اگر زمان، سن و نیازهاى مربوط به هر دوره سنى را درك نكرده و اطلاعاتى به بچه ها بدهیم كه نه تنها كافى نیست، بلكه زیانبار هم باشد، ممكن است در زمانى زودرس، توجه آنها را به مسائلى جلب كنیم كه از نظر روحى و روانى صدمه بخورند و یا خیلى دیر اطلاعاتى دهیم كه دیگر كارآمد نباشند. لذا هرگونه تأخیر و تعجیل در ارائه اطلاعات مى تواند اثرات زیانبارى به همراه داشته باشد.


* چنانچه بچه اى در خانواده در مورد ویژگیها و رفتارهاى جنسى سؤالى نپرسد، آیا این موقعیت بدان معناست كه براى این بچه هیچ زمینه اى یا سؤالى پیش نیامده كه كنجكاوى او را برانگیزد و نشانه غیرعادى بودن اوست؟


خیر، اصلاً اینطور نیست. ممكن است اطلاع داشته باشند، ولى چون ارتباط نزدیك و خوبى با پدر و مادر خود حس نمى كنند، سؤالات و كنجكاوى هاى خود را مطرح نمى كنند. اغلب كودكان در دوره دبستان براى پرسیدن سؤال هایشان در این زمینه خجالت مى كشند، هر چند كه ممكن است خود آنها اطلاعاتى هم داشته باشند و یا در سن نوجوانى دیگر خانواده، اهمیت زیاد خود را به عنوان مهمترین منبع اطلاع رسانى از دست مى دهد. بیشتر نوجوانان در این سنین، از همسالان خود یا از رسانه هاى رسمى و غیررسمى اطلاعاتى كسب مى كنند. به خاطر همین است كه همسالان در دوره بلوغ در شكل دهى اطلاعات بچه ها در این زمینه، خیلى مؤثرند. در دوره خردسالى و كودكى است كه منبع اطلاع خانواده است. از طرفى هم ممكن است بچه اى، قبلاً سؤالى مطرح كرده و حس كرده است كه پدر و مادر خود خیلى مایل به جواب نیستند و یا نمى توانند جواب بدهند، لذا دیگر از طرح سؤالى در این موارد صرفنظر مى كند.


* وظیفه والـــــدین در این حالت چه مـــى تواند باشد؟


در این وضعیت، پدر یا مادر باید زمینه اى را فراهم كند و در صورت نیاز، سؤالى بپرسد. بدین معنا كه در یك موقعیت هاى مناسب، مثل زمانى كه شخصى وضع حمل كرده، همسایه اى كه ازدواج مى كند و یا برنامه اى در تلویزیون یا ماهواره پخش مى شود، شروع به مكالمه كرده و سؤالاتى را بنا به زمان، سن و نیاز فرزندانشان مطرح كنند. در واقع پدر و مادر نباید به صرف اینكه فرزندشان سؤالى نمى پرسد و در مورد مسأله اى كنجكاوى نمى كند، او را به حال خودش بگذارند و از اینكه او وارد اینگونه مباحث نمى شود، احساس آرامش كنند. والدین هر چقدر ارتباط نزدیك و صمیمانه اى با فرزندان خود مطرح كنند، فرزندان نیز محیط خانه را محیطى امن براى سؤالات خود مى یابند.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گفتگو با فرزندان براى كسب هویت جنسی ،
آخرین ویرایش: - -

گفتگو با كودكان درباره جنسیت

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، مسائل جنسی در خانواده ، ازدواج و خانواده ، دانستنیهای پزشکی ،

گفتگو با كودكان درباره جنسیت

 طرح سئوالاتی از جانب كودكان درباره مسائل مربوط به جنسیت، یكی از ظایف مهمی است كه اكثر والدین از پاسخ دادن به آن بیم دارند و در مواقعی نیز ناخرسندی خود را در برخورد با این سئوال‌ها ابراز می‌نمایند. برخی هم سكوت اختیار كرده و یا طفره می‌روند. در هر حال نباید اصل موضوع به ورطه فراموشی سپرده شود بلكه می‌بایست با ارائه پاسخ مناسب به سئوالاتی كه ذهن كودك را در رابطه با جنسیت مشغول نموده است راهكارهای لازم را به‌منظور تربیت، حفظ حرمت و كنترل احساسات پاك، سالم و بی‌آلایش آنان در مواجهه با این‌گونه مسائل اتخاذ كرد.

● كنجكاوی كودكان نسبت به موضوع جنسیت از چه زمانی شروع می‌گردد؟

درك این واقعیت كه كودكان نیز هم‌چون دیگر انسان‌ها از تمایلات جنسی برخوردار می‌باشند، برای والدین سخت و دشوار می‌نماید. همان‌گونه كه كودكان از درك مفاهیم مربوط به احساسات و روابط جنسی والدینشان عاجز و ناتوانند به‌همان نسبت نیز شناخت والدین از دیدگاه‌های فرزندشان به این مسائل گنگ و مبهم است. هرگز نباید از نظر دور داشت كه كودكان درباره ساختار اندام بدنشان كنجكاو هستند. بدیهی است كه درباره آن از والدین و یا نزدیكان خود سئوالاتی بنمایند.

● كودكان چه نوع رفتار جنسی‌ای را از خود بروز می‌دهند؟

كودكانی كه به تازگی راه افتاده و به‌اصطلاح تاتی‌ تاتی می‌كنند، بیشتر اوقات زمانی كه برهنه هستند؛ چه زمان شستشو در وان حمام و چه در حال تعویض لباس‌هایشان اندام جنسی خود را لمس می‌نمایند. آنان در این مرحله از كودكی احساس شرم و حیاء نمی‌كنند و از آن‌جا كه برای كودكان لمس نمودن اندام بدن خوشایند می‌باشد پس والدین نباید واكنش تندی نسبت به این رفتار كودكان از خود نشان دهند كه آنان را دچار شرمساری و سرزنش گردانند زیرا به لحاظ سنی عمل آنها توجیه‌پذیر است. اما اگر به‌تدریج و با افزایش سن ملاحظه شود كه فرزند آنان به نوعی انجام تكالیف و فعالیت‌های روزمره خویش سرباز می‌زنند و نشانه‌هائی از پریشانی‌، نگرانی، استرس، گوشه‌گیری و پرخاشگری از خود بروز می‌دهد، والدین می‌بایست او را بیشتر از جنبه ارتكاب استمناء زیر نظر گرفته و مراقبت نمایند، زیرا در آینده چنین كودكانی بیشتر طعمهٔ سوء‌استفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند.

● توصیه می‌گردد كه تا حدودی نام اصلی و واقعی اندام‌های جنسی مورد استفاده قرار گیرد

از هنگامی كه كودك سه ساله می‌شود بهتر است كه اولیاء استفاده از كلمات صحیح كالبدشناسی را برای نامیدن اندام تناسلی و جنسی كودك استفاده و اسامی مورد پذیرش را با توجه به شرایط سنی كودك خویش به وی آموزش دهند زیرا وقتی كه كودك می‌تواند تلفظ صحیح یك كلمه را بیان كند، دلیل ندارد والدین از به‌كار بردن آن كلمه اجتناب ورزند. واژه‌هائی مانند نر، ماده، آلت مردانه، واژن، مهبل و غیره متناسب با سن كودك باید به‌عنوان یك حقیقت محض و بدون اشارات و اصطلاحات نامتجانس توسط والدین آشكار گردد.

● در واكنش به این سئوال كودكان كه آنها چگونه و از كجا به دنیا آمده‌اند، چه پاسخی می‌دهید؟

در برخورد با سئوالاتی از این دست شما می‌توانید با شرح مختصری دربارهٔ چگونگی تبدیل یك شكوفهٔ درخت به میوه، تخم‌مرغ به جوجه، غنچه به گل و یا از این قبیل را آغاز كنید و در ادامه ضمن این‌كه به محدودهٔ شكم خود اشاره می‌نمائید به او توضیح دهید كه نوزاد از یك نطفه (هسته) كه در رحم مادر قرار گرفته است شروع به رشد و نمو كرده و پس از مدت معینی زندگی در آن جا، از محل مخصوصی از بدن مادر كه واژن نام دارد خارج می‌شود. در این‌جا لازم نیست كه به رابطه زناشوئی و یا شیوه تخمك‌گذاری و لقاح اشاره نمائید زیرا كودكان قادر به درك صحیح از احساسات و عواطف عاشقانه نبوده و آن‌را به‌خوبی درك نمی‌نمایند. به‌ این مختصر اكتفا نمائید كه برای مثال هنگامی كه پدر و مادر وی به یكدیگر علاقه‌مند شدند تصمیم گرفتند كه برای همیشه نزد یكدیگر بوده و هم‌دیگر را دوست داشته باشند، از یكدیگر جدا نشوند، غمخوار یكدیگر باشند و ... و با طرح چنین موضوعاتی به كودك بفهمانید كه او حاصل علاقهٔ پدر و مادر خویش به یكدیگر است. هم‌چنین به او بگوئید كه وی در آغاز موجودی ابتدائی، بسیار كوچك و خرد بوده كه به‌تدریج در شكم مادر تغذیه نموده و پس از تكمیل شدن از آن‌جا خارج شده است. با چنین شیوه‌ای اغلب كودكان زیر شش سال پاسخ سئوال خود را دریافت كرده و قانع خواهند شد. البته استفاده از تصاویر كتبی كه در این زمینه تألیف و طراحی شده است می‌تواند كمك شایانی به درك صحیح مسئله و رفع ابهامات به‌و‌جود آمده در ذهن كودك بنماید. بدیهی است زمانی كه به سئوالات كودكان به درستی و بدون پرده‌پوشی پاسخ می‌دهید، رضایتمندی آنها را از شنیدن آن اطلاعات هر چند مختصر و مفید، ملاحظه خواهید نمود.

● اگر مشاهده نمائید كه كودكتان با كودك دیگر مشغول ”دكتر بازی“ بوده و اندام جنسی خود را به یكدیگر نشان می‌دهند، چه واكنشی از خود نشان خواهید داد؟

كودكان ۳ تا ۶ ساله علاقه بسیاری به بازی ”دكتر بازی“ دارند و در این حال والدین با شنیدن و یا ملاحظه چنین رفتاری، واكنشی افراطی در مقابل آنان از خودشان می‌دهند. در این موقع تنبیه بدنی شیوه مناسب برای برخورد با این عمل آنان نبوده و در خیلی اوقات حضور به موقع والدین می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای مقابله و جلوگیری از تكرار این چنین رفتاری به شمار آمده و مؤثر واقع گردد. والدین بدانند كه این رفتار كودكانه بی‌بندوباری جنسی محسوب نمی‌شود و تصور این‌كه این‌چنین رفتاری كودكان آنان را به بی‌قیدی در امور جنسی رهنمون می‌نماید كاملاً بی‌اساس است. بهتر است والدین بدون قیل و قال توجه كودك را به فعالیتی دیگر معطوف نموده و با او به گفتگو بپردازند و به طفل خود توضیح دهند كه اگرچه او تمایل و علاقه‌ای به شناخت اندام دوست خود دارد ولیكن وی در حال رشد سنی بوده و به‌تدریج جسم او بزرگ‌تر می‌شود و به طور كلی از انسان‌ها انتظار می‌رود كه همیشه به‌خصوص در انظار، جسم برهنه خود را از دیگران پوشیده و محفوظ نگه دارند. بدین طریق شما بدون این‌كه احساس شرم و گناه را به او القاء نمائید، در این خصوص برای كودك خود محدودیتی ایجاد كرده‌اید. با توجه به سن كودك با او درباره تما‌س‌های خوب و زشت به گفتگو بپردازید. به او بگوئید كه جسم او متعلق به اوست و حق مسلم اوست كه، آن را پوشیده و محفوظ نگه داشته و بدون رضایت و خواست وی هیچ‌كس حتی پدر و مادر و سایر نزدیكان حق ندارند كه اندام او حتی دست و صورتش را لمس نمایند. كودك خود را توجیه گردانید كه اگر كسی بدون رضایت او و یا به اجبار قصد لمس جسم او را نماید و یا به هر دلیلی باعث آزار و ناراحتی او گردد، وی وظیفه دارد كه از این عمل امتناع و اجتناب نموده و سریعاً موضوع را با والدین خود در میان بگذارد.

● چه زمانی برای گفتگو درباره موضوعات و حقایق مربوط به مسائل جنسی مناسب است؟

آموزش و ارائه اطلاعات لازم درباره جنسیت به كودكان نباید فقط یكبار برای همیشه صورت پذیرد. این آموزش و یادگیری یك فرآیند دائمی است و می‌بایست كودك در طول زندگی و به اقتضای سن و موقعیت اجتماعی خود آن‌چه را كه نیاز به آموختن دارد فراگیرد. اگر كودك شما در مورد مسائل جنسیت و اندام‌های جنسی و غیره سئوالی نمی‌پرسد بدین معنا نیست كه شما هم این موضوعات را به كلی نادیده انگاشته و فراموش نمائید. از حدود سن ۵ سالگی شما می‌توانید كتاب‌هائی را كه به‌صورت علمی و با رعایت تمام جوانب اخلاقی تدوین گردیده به فراخور سن كودكتان انتخاب و به او معرفی و وی را در این زمینه راهنمائی نمائید. شاید یافتند كلماتی در خور و بدون اشاعهٔ فرهنگ مبتذل برای این‌چنین موضوعی مشكل به‌نظر آید ولیكن با مطالعه كتب مفیدی كه در این زمینه به تحریر در آمده است این كار چندان مشكل نمی‌نماید.

● از چه سنی می‌بایست از برهنگی كودك در منزل جلوگیری به‌عمل آید؟

هر خانواده موازین و اصول خاصی را برای رعایت برهنگی، حفظ عفت و خلوت خود در نظر دارد هر چند معیار ارزش‌ها در خانواده‌ها متفاوت است ولیكن آموزش نكات مربوط به رعایت مسائل جنسی به كودكان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. می‌بایست به والدین آموخت كه همگی به‌طور یكسان و در یك سطح محدود و مبتنی بر حقایق دربارهٔ مسائل مربوط به جنسیت با كودكان خود گفتگو و به آنها آموزش‌های لازم ارائه نمائید، به‌طوری‌كه كودكان در یك معاشرت پنهانی مرتكب اعمال گناه‌آلود و جرم‌خیز نگردند.

● والدین به چه میزان می‌توانند به آموزش مسائل مربوط به جنسیت در مواردی متكی باشند؟

والدین باید روند آموزشی مسائل مربوط به جنسیت را قبل از شروع دوران مدرسه آغاز نمایند. معرفی و آموزش مسائل جنسی كه مقید به آداب و رسوم و احكام الهی باشد در كلاس‌های درس متفاوت است. لازم است اولیاء هر از چندگاه این مطالب را در منزل و بر اساس موازین اخلاقی و در سطح دروس آموخته شده در مدارس با كودكان خود مرور نمایند. باید توجه داشت كه مدارس بیشتر گرایش به آموختن مراحل علمی و عملی این مسائل بر اساس متون تدوین شده دارند تا به ارزش و شأن آنها. پس در این‌جاست كه وظیفه خطیر و مهم والدین در آموزش ارزش‌های والای انسانی هویدا می‌گردد.

● در چه سنی باید با دختران درباره قاعدگی گفتگو كرد؟

دختران باید از حدود سن ۸ سالگی اطلاعاتی را درباره قاعدگی دریافت نمایند شاید در مدارس نیز ممكن است به طور خلاصه اشاراتی به آن شده باشد. در هر حال كتاب‌های آموزشی مفیدی نیز در این زمینه به چاپ رسیده است در ضمن مادران می‌توانند تجارب اولین دورهٔ قاعدگی خویش و مسائل روحی، روانی و جسمانی حاصل از آن‌را به دختران خود انتقال دهند و به آنان یادآور شوند كه قاعدگی یك پدیدهٔ طبیعی در دختران و بانوان بوده و مانند سایر مسائل مربوط به ارگانیسم كالبد آنان است و نباید موجب نگرانی گردد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گفتگو با كودكان درباره جنسیت ،
آخرین ویرایش: - -

گفتگو پیرامون مسائل جنسی فقط وظیفه ی پدر و مادر نیست

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، پزشکی ، مسائل جنسی در خانواده ، ازدواج و خانواده ، دانستنیهای پزشکی ،

گفتگو پیرامون مسائل جنسی فقط وظیفه ی پدر و مادر نیست

توضیحاتی که تا به اینجا داده شد، در مورد کودکان تا پیش از مرحله ی بلوغ بود. پس از این مرحله وظیفه اطلاع رسانی از والدین به اولیای مدرسه منتقل میشود و بسیاری از پدر و مادرها از این بابت احساس رضایت دارند.                                                      

اما در حقیقت این وظیفه هم به عهده خانه و هم به عهده مدرسه می باشد. هنوز بسیاری از معلمان و همچنین والدین از گفتگو در این موارد پرهیز میکند. در عین حال، بسیاری از والدین معتقدند که آگاهی در مورد مسائل جنسی برای کودکان کمتر از 13 سال به خانواده و محیط خانه مربوط می شود. 

به مرور تغییراتی در این دیدگاه ها پدید آمده است. امروزه بسیاری از مسئولین مدارس معتقدند که روشنگری در مورد مسائل جنسی از وظایف مهم والدین می باشد، اما باید در مدارس نیز به گفتگو درباره ی این مسائل اهمیت داده شود. اگر بچه ها در مدرسه سوالاتی مطرح می کنند؛ اگر برداشت غلط یا منفی نسبت به روابط جنسی دارند؛ شما به عنوان یک مربی نباید بی تفاوت بمانید.                                                            

مدارس وظیفه ی تعلیم و تربیت را برعهده دارند که این وظیفه، آموزشِ درست مسائل جنسی را نیز شامل می شود. اینکه برای همه ی معلمان و مربیان همواره به یک اندازه آسان نیست که در این موارد با شاگردان گفتگو کنند، قابل درک است. اما آنان می توانند، در این زمینه با کسانی مشورت کنند که دارای تجربه هستند. خوشبختانه امروزه کتب و مقالات زیادی یافت می شوند که می توانند مربیان را برای صحبت پیرامون مسائل جنسی در کلاس یاری  دهند.  
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تمایل جنسی کودکان چیست؟

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، مسائل جنسی در خانواده ، ازدواج و خانواده ، دانستنیهای پزشکی ،

تمایل جنسی کودکان چیست؟

 

1.1- تمایلات جنسی چیست؟

برای درک چگونگی مسائل جنسی کودکان، ابتدا باید از خود سئوال کنیم که از مسائل جنسی بطورکل چه برداشتی داریم. توضیح آنچه ما در این مورد درک میکنیم، کار ساده ای نیست. چرا که این موضوع در بر گیرنده حیطه وسیعی از مسائل جنسی و جسمی، نیازها، میل ها و احساسات میباشد. اغلب می شنویم که تمایلات جنسی را "مجموعه رفتارهایی که به سکس مربوط می شود" تعریف می کنند. اما خود سکس چیست؟ در ادبیات  و تحقیقات علمی تعاریف مختلفی از تمایلات جنسی ارائه می شود و به نظر می رسد که همگان می دانند که تمایلات جنسی چیست.  اما ارائه ی تعریفی مورد توافق همگان، کاریست دشوار .هر کسی تعریف مشخصی از آن ارائه میدهد که در بر گیرنده تجربه شخصی خود او میباشد.

 اگر از دوستان خود بپرسید: "به نظر شما تمایلات جنسی یعنی چه؟" خواهید دید جواب هایی که می شنوید، بسیار گوناگون و متفاوت است. مثلا "همه چیزهایی که به هم آغوشی مربوط است"؛ "وقتی که با دیدن یک زن زیبا، احساس هیجان در من ایجاد می شود"؛ "جذابیتهایی که نمیتوان در مقابلشان مقاومت نشان داد"؛ " با هم در حمام بودن و همدیگر را صابون مالی کردن"؛ " احساس مورموری که از لمس یکدیگر ایجاد می شود"؛ "یک احساس شدید در دستگاه جنسی، وقتی که می گوید: من ترا می خواهم، همین حالا می خواهم."؛ "وقتی که او غذایی کاملا ویژه برایم می پزد، و هیجانی که از این کار به من دست می دهد." وبه همین ترتیب هفت شخص مختلف ممکن است هفت پاسخ متفاوت به این پرسش دهند. و ملاحظه کنید که هر چه تعداد پرسش شوندگان بیشتر شود، پاسخ های داده شده هم متنوع تر خواهد بود. نیاز جنسی بطور آشکار مفهومی شخصی است. اگر به پاسخ های بالا دقت کنید، می بینید که این تمایلات به احساسات ما مربوط اند: دیدن، لمس کردن، بوییدن، هم آغوشی، ماساژ دادن و در مورد برخی خوردن. تمایلات جنسی را در بهترین حالت میتوان چنین تعریف کرد:                                                                                                  

مجموعه رفتار ها و احساسات جسمی میان دو نفر که  می توانند عامل ایجاد احساسات ویژه ای از قبیل آرامش، هیجان و لذت گردند.               

تعریف بالا  هم می تواند شامل کسی باشد که تمایل جنسی را فقط مربوط به نوازش کردن، لمس کردن آلت تناسلی و هم آغوشی می داند، و هم کسی که مشتاق دیدن بدنی زیبا، و یا خوردن غذایی است که مخصوص او آماده شده باشد.                        

1.2- تمایلات جنسی و بزرگسالان

بسیاری از بزرگسالان، تمایلات  جنسی را با رفتارهای جسمانی معنا میکنند. رفتارهایی از قبیل: نوازش کردن، بوسیدن، لمس کردن، نگاه کردن، هم آغوشی و ارضا شدن. اما باید توجه داشت  که مسائل جنسی میتوانند معانی عاطفی نیزبه همراه داشته باشد. شما از طریق هماغوشی علاقه خودتان را به دیگری ابراز میکنید. نشان میدهید که تمایل دارید در کنار او باشید. به علاوه برای برخی تمایل جنسی نوعی احساس امنیت، آرامش و تخلیه فشارهای روانی است. تمایل جنسی می تواند در قالب کلمات، عشوه گری، بوسیدن، نوازش کردن و غیره ابراز شود.

1.3- آیا تمایلات جنسی در کودکان وجود دارد؟

اگر این را بپذیریم که برای بسیاری از بزرگسالان رابطه جنسی تداعی کننده چیزی جز آمیزش جنسی و ارضاء شدن نیست، بدین ترتیب قابل درک خواهد بود که این دسته از بزرگسالان تصوری از وجود نیازهای جنسی در کودکان نداشته باشند. سالها وجود احساسات جنسی در کودکان انکار میشد و این امر البته منطقی بنظر میرسد، چرا که رفتارهائی از قبیل هم آغوشی و ارضا شدن در بچه ها مشاهده نمیشود.در نتیجه اینطور تصور میگردید که بچه ها فاقد احساسات جنسی هستند.

 اما اگر نگاه وسیعتری به تمایل جنسی داشته باشیم، در آنصورت مسائل جنسی حیطه وسیعتری را در بر میگیرد. به طور مثال، نگاه کردن به بدن یکدیگر و لمس آن، نگاه کردن به آلت تناسلی و لمس آن، یا "دکتر بازی" و یا بوسیدن همدیگر. همه ی این رفتار ها می توانند احساسات و هیجاناتی در دستگاه جنسی ایجاد کنند. کودکان می توانند همه ی این رفتار ها را داشته باشند و دچار هیجانات ناشی از این رفتارها نیز بشوند.                                                                           

تمایلات جنسی دارای دو وجه جسمانی و عاطفی است که هر کدام  به ترتیب  دارای  کارکرد های مختلفی میباشند. از جمله: همآغوشی و ارضای جنسی و یا ایجاد ارتباط  و آرامش. بنابر پژوهش های انجام شده حدود 10 درصد از کودکان زیر 12 سال می توانند ارضای جنسی(ارگاسم) داشته باشند. اما رفتار جنسی آنان با قصد ارضاء جنسی صورت نمی گیرد، زیرا کودکان هنوز در مرحله ی ارتباط دادن رفتار جنسی و ارضای جنسی نیستند و این چیزیست که کودکان طی سالهای بعد می آموزند و در سنین بلوغ واقعیت می یابد. به علاوه، هم آغوشی و آمیزش میان کودکان در فرهنگ ما یک رفتار طبیعی کودک محسوب نمی شود. کودکان رابطه ی آمیزشی و جنسی را مختص بزرگسالان می دانند نه خود. برای بسیاری از کودکان وجود رابطه ی جنسی میان بزرگسالان عجیب به نظر می رسد.

 تمایلات جنسی در کودکان به میزان زیادی معطوف به اکتشاف تن خودشان است و  احساساتی که به این کشف مربوط می شود. با گذر سالیان، تمایل جنسی شکل نوعی وسیله ی ارتباطی به خود می گیرد. این تمایل در ابتدا به ویژه متوجه  لمس کردن و اکتشاف تن خود است و در ادامه به کشف و لمس بدن دیگری می انجامد. در مرحله بعدی نیازهای جنسی با احساسات ویژه ای در می آمیزد که به ظهور عشق می انجامد و به این ترتیب چیزی به تدریج اما بطور قطع شکل میگیرد که ما آنرا کششهای جسمانی می نامیم.                                                              

تمایلات جنسی در کودکان نباید با تمایلات جنسی بزرگسالان مقایسه شوند، چرا که تمایلات جنسی کودکان دارای جنبه های دیگری نیز هست و عملکردها و اشکال بروز آن متفاوت از بزرگسالان میباشد. چهار مثال زیر گواه این ادعاست: 

- "وقتی پسر 4 ماهه ام را نظافت می کنم، گاهی اوقات او نعوظ می کند. ولی چون اغلب بعد از آن ادرار می کند، من همیشه فکر می کردم که نعوظ او به علت داشتن ادرار است"                                                                                          

بسیاری از والدین با این نظر موافقند که آلت تناسلی پسر بچه ها در زمان نوزادی نیز می تواند شق شود. آیا این به تمایل جنسی  مربوط است؟ در مورد نعوظ نوزادان، پژوهشگران امور زیستی و جنسی نظرات متفاوتی دارند. برخی بر این باور اند که شق شدن آلت تناسلی پسر بچه ها، نشانه ای از احساسات جنسی آنان میباشد که حس خوشایند و لذت بخشی برای کودک به همراه دارد و برخی معتقد اند که نعوظ نوزادان پسر به علت فشار به مثانه است و نه ایجاد احساس جنسی. چرا که، به نظر این گروه، کودکان تقریبا همیشه پس از نعوظ ادرار می کنند.

حتی در سنین بالاتر هم نعوظ را همواره نمی توان با احساس جنسی مربوط دانست. در نظر داشته باشید که نعوظ صبحگاهی در بزرگسالان هم  ایجاد می شود و یا جوانان که ناخودآگاه  دچار این حالت می شوند و اغلب هم احساس خوبی نسبت به آن ندارند. 

- "وقتی تن دختر هشت ساله ام را می خارانم، بسیار لذت می برد. در زمان نوزادی هم از ماساژ بدن اش بسیار لذت می برد."                                    

تماس با پوست بدن کودکان از ایام نوزادی و حتی تا سنین بزرگسالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای کودکان نیز احساسی کاملا ویژه و لذت بخش به همراه دارد. به علاوه، این نوازش و تماس با بدن کودک نشان دهنده علاقمندی والدین به مراقبت از فرزندان می باشد و  بدین ترتیب کودکان احساس امنیت و آرامش می کنند. همچنین کودکان یادمی گیرند که برای جسم خود ارزش قائل شوند و همزمان در می یابند که دیگران برای جسم آنها ارزش قائل اند. به نظر میرسد که ارزش دادن به جسم کودک، در رشد و تکامل سالم جنسی و احساسی او نقش موثری ایفا می کند.    
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تمایل جنسی کودکان چیست؟ ،
آخرین ویرایش: - -

مشاوره جنسی : اولین عادت ماهانه و اولین آزاد شدن اسپرم

1389/07/25 12:20

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، پزشکی ، مسائل جنسی در خانواده ، ازدواج و خانواده ،

مشاوره جنسی : اولین عادت ماهانه و اولین آزاد شدن اسپرم

 

سوال شما :پسر بزرگم 12 ساله است و این اواخر چندین بار پیژامه خیس اش را در سبد لباس های کثیف دیده ام. ناگهان به ذهنم رسید که این خیس کردن به خاطر خواب هایی است که می بیند. اما آیا او برای دیدن این جور خواب ها هنوز خیلی جوان نیست؟ دخترم هم 10 ساله است. آیا باید کم کم او را برای  اولین عادت ماهانه آماده کنم؟ ممکن است  قاعدگی در این سن شروع شود؟ من خودم وقتی 13 ساله بودم برای اولین بار عادت ماهانه شدم و به نظر همه قاعدگی من زودرس بوده. بهترین روش برای آماده کردن دخترم چیست؟ آیا بعد از وقوع این تغییرات در کودکان گرفتن جشن موضوعیت دارد؟

 

پاسخ : پسر 12 ساله می تواند برای اولین بار مُحتلم شود و قاعدگی نیز میتواند برای دختران 10 ساله هم اتفاق بیفتد. سن متوسط قاعدگی در دختران حدود 13 سال است. اما تعیین حد متوسط بسیار دشوار است زیرا گاهی قاعدگی به طور چشمگیری زودتر یا دیرتر رخ می دهد. با توجه به اینکه بلوغ پسران کمی دیرتر از دختران آغاز می شود، میانگین سنی برای شروع ترشح اسپرم در پسران حدود 14 سال می باشد که البته در این مورد نیز احتلام می تواند خیلی زودتر یا دیرتر از سن متوسط آغاز شود.

امروزه، بلوغ دختران و پسران زودتر از گذشته آغاز می شود. اما تغییرات احساسی شان به نسبت رشد جنسی با تاخیر صورت میپذیرد. این بدان معناست که اندام بچه بالفعل تحولات بلوغ را نشان می دهد، اما تغییرات احساسی هنوز در مرحله قبل از بلوغ میباشد.  پس باید رشد و نمو اندام فرزندتان را در نظر بگیرید. آنها در مورد جلوگیری از حاملگی و اولین گام های عاشق شدن حرف می زنند، اما در نظر داشته باشید که در عین حال بچه های نیز هستند که هنوز تمایل ندارند چیزی در مورد رفیق داشتن و عاشق شدن بشنوند. اگر یک کودک یا نوجوان هنوز دوست دارد روی پایتان بنشیند، در آغوش گرفته شود و مثل یک بچه مورد توجه قرار گیرد، بهتر است که به این نیاز توجه کنید و به آن پاسخ مثبت دهید.

والدین اغلب فراموش می کنند که کودک شان به سرعت به سوی بالغ شدن پیش می رود و از یاد می برند که با دختران در مورد اولین قاعدگی و با پسران در مورد اولین خروج اسپرم صحبت کنند. حتی اگر پیش از اینها با فرزندتان در این موارد صحبت کرده باشید، باز هم بسیاری از بچه ها در نخستین مواجهه با قاعدگی یا خروج اسپرم دچار شوک میشوند. در صورتیکه اگر کودک اطلاعات کافی و آمادگی کامل داشته باشد، چنین شوکی اتفاق نخواهد افتاد.

در مورد اولین قاعدگی می توان توضیح داد که رنگ خونی که ترشح می شود همیشه قرمز نیست، و گاهی می تواند به رنگ متمایل به قهوه ای باشد. در سال اول (و حتی گاهی پس از آن) عادات ماهانه به شکل بسیار نامنظم صورت می گیرد و چنین نیست که همه ی دختران در دوران عادت ماهانه دچار درد شدید در ناحیه ی شکم شوند.

در هر حال، به عنوان والدین بهترین کار این است که با این اتفاقات به شکل مثبت برخورد کنید. به عنوان مادر تلاش کنید که توجه دخترتان را به جهات مثبت عادات ماهانه جلب کنید (زن شدن ، بزرگسالی، رشد و باروری تن).
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مشاوره جنسی : اولین عادت ماهانه و اولین آزاد شدن اسپرم ،
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 65 ... 7 8 9 10 11 12 13 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات