کمک های اولیه ی اورژانسی - پوشش‌ دست‌ و پا

1391/01/19 12:24

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: کمک های اولیه و اورژانسی ، دانستنیهای پزشکی ،
باند مثلثی‌ پهن‌ را می‌توان‌ برای‌ نگه‌ داشتن‌ پانسمان‌ دست‌ یا پا در محل‌ به‌ کار برد اما این‌ باند نمی‌تواند فشار کافی‌ برای‌ کنترل‌ خونریزی‌ وارد کند. روش‌ پوشاندن‌ دست‌ را می‌توان‌ در مورد پا هم‌ به‌ کار گرفت‌ که‌ در آن‌ صورت‌، انتهاهای‌ باند را باید در محل‌ مچ‌ پا گره‌ بزنید.

 

1) باند را به‌ حالت‌ مسطح‌ درآورید و قاعده‌ آن‌ را تا بزنید تا یک‌ سجاف‌ تشکیل‌ شود. دست‌ مصدوم‌ را طوری‌ روی‌ باند قرار دهید که‌ انگشتان‌ به‌ سمت‌ نوک‌ باند قرار گیرند. نوک‌ باند را روی‌ دست‌ تا بزنید.

2) دو انتهای‌ باند را در جهات‌ مخالف‌ از دو طرف‌ مچ‌ عبور داده‌، با یک‌ گره‌ آنها را به‌ هم‌ ببندید. برای‌ محکم‌ کردن‌ باند، رأس‌ آن‌ را به‌ آرامی‌ بکشید. رأس‌ باند را روی‌ گره‌ تا زده‌، آن‌ را در زیر گره‌ قرار بدهید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: کمک های اولیه ی اورژانسی - پوشش‌ دست‌ و پا ، پوشش‌ دست‌ و پا ،
آخرین ویرایش: - -

کمک های اولیه ی اورژانسی - گره‌ زدن‌

1391/01/18 12:24

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: کمک های اولیه و اورژانسی ، دانستنیهای پزشکی ،
برای‌ محکم‌ کردن‌ باند مثلثی‌، همیشه‌ از گره‌ استفاده‌ کنید. این‌ روش‌ مطمئن‌ است‌، در نمی‌رود، باز کردن‌ آن‌ آسان‌ است‌ و به‌ حالت‌ مسطح‌ قرار می‌گیرد و به‌ همین‌ جهت‌، تحمل‌ آن‌ برای‌ مصدوم‌ راحت‌تر است‌. از بستن‌ گره‌ در اطراف‌ یا مستقیماً روی‌ محل‌ آسیب‌ خودداری‌ کنید. چون‌ این‌ کار ممکن‌ است‌ برای‌ مصدوم‌ ایجاد ناراحتی‌ کند.

 

نحوه‌ گره‌ زدن‌

1) انتهای‌ سمت‌ چپ‌ (تیره‌) را از رو و زیر انتهای‌ سمت‌ راست‌ (روشن‌) عبور دهید.

2) دو انتهای‌ باند را در بالای‌ سایر قسمت‌ها نگه‌ دارید.

3) انتهای‌ سمت‌ راست‌ (تیره‌) را از رو و زیر انتهای‌ سمت‌ چپ‌ (روشن‌) عبور دهید.

4) برای‌ محکم‌ شدن‌ گره‌، دو انتها را کشیده‌، سپس‌ آنها را در زیر باند قرار دهید.

 

نحوه‌ باز کردن‌ گره‌

1 ) یکی‌ از دو انتها و همان‌ سمت‌ از باند را محکم‌ بکشید تا به‌ حالت‌ مستقیم‌ درآیند.

2) گره‌ را نگه‌ داشته‌، انتهای‌ صاف‌ شده‌ را از داخل‌ آن‌ بیرون‌ بکشید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: کمک های اولیه ی اورژانسی - گره‌ زدن‌ ، گره‌ زدن‌ ، کمک های اولیه ی اورژانسی ،
آخرین ویرایش: - -

کمک های اولیه ی اورژانسی - باندهای‌ مثلثی‌

1391/01/16 12:24

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: کمک های اولیه و اورژانسی ، دانستنیهای پزشکی ،
ممکن‌ است‌ این‌ باندها را در بسته‌بندی‌های‌ استریل‌ در داخل‌ بسته‌های‌ کمک‌های‌ اولیه‌ پیدا کنید. همچنین‌ می‌توانید با برش‌ دادن‌ یک‌ متر مربع‌ از پارچه‌ای‌ ضخیم‌ (مثلاً کتانی‌ یا پنبه‌ای‌) و یک‌ بار تا کردن‌ آن‌ در امتداد قطر، یک‌ باند مثلثی‌ بسازید. از این‌ نوع‌ باند می‌توانید به‌ روش‌های‌ زیر استفاده‌ کنید:

تا شده‌ به‌ صورت‌ یک‌ باند پهن‌ برای‌ بی‌حرکت‌ کردن‌ و نگه‌ داشتن‌ اندام‌ یا محکم‌ کردن‌ آتل‌ یا پانسمان‌های‌ حجیم‌.

تا شده‌ به‌ صورت‌ یک‌ باند باریک‌ ، برای‌ بی‌حرکت‌ کردن‌پا و مچ‌ پا یا نگه‌ داشتن‌ پانسمان‌ در محل‌.

برداشتن‌ مستقیم‌ از یک‌ بسته‌بندی‌ استریل‌ و تا کردن‌ آن‌ به‌ شکل‌ یک‌ لایه‌ پوششی‌ به‌عنوان‌ یک‌ پانسمان‌ استریل‌.

باز شده‌ و بدون‌ تا به‌ عنوان‌ آویز یا به‌منظور نگه‌ داشتن‌ پانسمان‌های‌ دست‌، پا و سر در محل‌.

 

نحوه‌ ساخت‌ باند تا شده‌ پهن‌

1) یک‌ باند مثلثی‌ را باز کنید و به‌صوت‌ مسطح‌ روی‌ یک‌ سطح‌ تمیز پهن‌ کنید. باند را به‌صورت‌ افقی‌ از وسط‌ تا کنید تا نوک‌ مثلث‌ به‌ وسط‌ قاعده‌ برسد.

2) یک‌ بار دیگر در همان‌ جهت‌ قبلی‌، باند را از وسط‌ تا کنید تا کناره‌ مربوط‌ به‌ نخستین‌ تا روی‌ قاعده‌ قرار گیرد. به‌ این‌ ترتیب‌ باند مثلثی‌ باید تبدیل‌ به‌ یک‌ نوار پهن‌ شده‌ باشد.

 

نحوه‌ ساخت‌ باند تا شده‌ باریک‌

1) با تا کردن‌ یک‌ باند مثلثی‌، یک‌ باند تا شده‌ پهن‌ بسازید (شکل‌های‌ فوق‌).

2) باند را یک‌ بار دیگر از وسط‌ به‌ صورت‌ افقی‌ تا کنید. این‌ باند باید به‌ یک‌ نوار پارچه‌ای‌ ضخیم‌، باریک‌ و بلند تبدیل‌ شده‌ باشد.

 

نگهداری‌ از باندهای‌ مثلثی‌

باندهای‌ مثلثی‌ را تا زمانی‌ که‌ نیازی‌ به‌ آنها ندارید، از بسته‌بندی‌ خارج‌ نکنید تا به‌ حالت‌ استریل‌ باقی‌ بمانند. همچنین‌ می‌توانید این‌ باندها را مطابق‌ شکل‌های‌ مقابل‌ تا کنید تا همیشه‌ آماده‌ مصرف‌ باشند یا به‌ سادگی‌ برای‌ مصرف‌ باز شوند.

 

1) ابتدا باند مثلثی‌ را به‌ صورت‌ یک‌ باند باریک‌ تا کنید (شکل‌های‌ فوق‌). دو انتهای‌ باند را به‌ وسط‌ برگردانید.

2) تا کردن‌ دو انتها و برگرداندن‌ آنها به‌ وسط‌ را آنقدر ادامه‌ دهید تا باند به‌ اندازه‌ مناسب‌ برای‌ نگهداری‌ برسد. باند را در محلی‌ خشک‌ نگهداری‌ کنید.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: کمک های اولیه ی اورژانسی - باندهای‌ مثلثی‌ ، اندهای‌ مثلثی‌ ،
آخرین ویرایش: - -

کمک های اولیه ی اورژانسی - باند لوله‌ای‌

1391/01/14 12:24

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: کمک های اولیه و اورژانسی ، دانستنیهای پزشکی ،
این‌ باندها عبارتند از رول‌های‌ پارچه‌ای‌ بدون‌ درز و لوله‌ای‌ شکل‌. دو نوع‌ باند لوله‌ای‌ وجود دارد: باندهای‌ کشی‌ (برای‌ حفاظت‌ از مفاصلی‌ مثل‌ آرنج‌ یا مچ‌ پا) و گازهای‌ لوله‌ای‌ (که‌ برای‌ پوشاندن‌ انگشتان‌ طراحی‌ شده‌اند). این‌ گازها با ابزار مخصوصی‌ که‌ همراه‌ با باند وجود دارد، به‌ کار می‌روند. گازهای‌ لوله‌ای‌ برای‌ نگهداری‌ پانسمان‌ در محل‌ مناسب‌ هستند اما نمی‌توانند برای‌ کنترل‌ خونریزی‌، فشار کافی‌ اعمال‌ کنند. مراحل‌ زیر، نحوه‌ کاربرد گاز لوله‌ای‌ را در انگشت‌ دست‌ توضیح‌ می‌دهند.

 

احتیاط‌!

نوارچسب‌ را به‌طور کامل‌ به‌ دور انگشت‌ نپیچید چون‌ این‌ کار می‌تواند گردش‌ خون‌ را مختل‌ کند.

 

1) یک‌ قطعه‌ گاز لوله‌ای‌ را تقریباً به‌ طول‌ 5/2 برابر طول‌ انگشت‌ آسیب‌ دیده‌ برش‌ دهید. تمام‌ طول‌ گاز لوله‌ای‌ را به‌ روی‌ ابزار مخصوص‌ بکشید و سپس‌ به‌ آرامی‌ ابزار را به‌ روی‌ انگشت‌ مصدوم‌ بلغزانید.

2) انتهای‌ گاز را روی‌ انگشت‌ نگه‌ داشته‌، ابزار مخصوص‌ را به‌ آرامی‌ از مجاورت‌ نوک‌ انگشت‌ بکشید تا لایه‌ای‌ از گاز به‌ روی‌ انگشت‌ باقی‌ بماند. به‌منظور بستن‌ و محکم‌ کردن‌ باند در انتهای‌ انگشت‌، ابزار مخصوص‌ را دو بار (به‌ دور خود) پیچ‌ دهید.

3) در حالی‌ که‌ گاز را در قاعده‌ انگشت‌ نگه‌ داشته‌اید، به‌ آرامی‌ ابزار مخصوص‌ را روی‌ انگشت‌ (به‌ داخل‌ فشاردهید تا یک‌ لایه‌ دیگر از گاز را سوار کنید. پس‌ از اتمام‌ این‌ کار، ابزار را از انگشت‌ خارج‌ کنید.

4) با استفاده‌ از نوارچسب‌، گاز را در قاعده‌ انگشت‌ محکم‌ کنید. گردش‌ خون‌ انگشت‌ را بلافاصله‌ پس‌ از باندپیچی‌ و سپس‌ هر 10 دقیقه‌ بعد از آن‌، کنترل‌ کنید. از مصدوم‌ سؤال‌ کنید که‌ آیا در انگشتش‌ احساس‌ سردی‌ یا گزگز و مورمور دارد. اگر پاسخ‌ سؤال‌ مثبت‌ است‌، گاز را خارج‌ کرده‌، یک‌ بار دیگر آن‌ را شل‌تر ببندید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: کمک های اولیه ی اورژانسی - باند لوله‌ای‌ ، کمک های اولیه ی اورژانسی ، باند لوله‌ای‌ ،
آخرین ویرایش: - -

کمک های اولیه ی اورژانسی - باندهای‌ دست‌ و پا

1391/01/12 12:24

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: کمک های اولیه و اورژانسی ، دانستنیهای پزشکی ،
باندهای‌ رولی‌ را می‌توان‌ برای‌ نگه‌ داشتن‌ پانسمان‌ها در محل‌ دست‌ یا پا و یا حفاظت‌ از مچ‌ پا یا دست‌ در آسیب‌های‌ بافت‌ نرم‌ به‌ کار برد. برای‌ وارد کردن‌ فشار بر تمام‌ محل‌ آسیب‌، باند حفاظتی‌ باید به‌طور کامل‌ از محل‌ آسیب‌ فراتر برود. از روشی‌ که‌ در شکل‌های‌ زیر برای‌ باندپیچی‌ دست‌ ارایه‌ شده‌ است‌ می‌توان‌ در مورد پا هم‌ استفاده‌ کرد؛ در این‌ حالت‌، باندپیچی‌ را از قاعده‌ شست‌ پا آغاز کنید و از پیچیدن‌ باند به‌ دور پاشنه‌ خودداری‌ کنید.

 

1) انتهای‌ باند را در سمت‌ داخل‌ مچ‌ و نزدیک‌ به‌ قاعده‌ شست‌ قرار دهید. باند را دو دور به‌ طور مستقیم‌ به‌ دور مچ‌ بپیچید.

2) با شروع‌ از سمت‌ داخل‌ مچ‌، باند را به‌ صورت‌ مورب‌ از پشت‌ دست‌ به‌ ناخن‌ انگشت‌ کوچک‌ برسانید.

3) باند را از زیر انگشتان‌ طوری‌ عبـور دهیـد کـه‌ کنـاره‌ بـالایـی‌ آن‌ در تـماس‌ با قـاعـده‌ ناخن‌ انگشـت‌ اشاره‌ قرار بگیـرد. باند را به‌ دور شست‌ مصدوم‌ نپیچیـد.

4) بدون‌ پیچیدن‌ باند به‌ دور شست‌، آن‌ را به‌طور مورب‌ از پشت‌ دست‌ عبور داده‌ به‌ کناره‌ خارجی‌ مچ‌ برسانید. یک‌ بار دیگر، باند را به‌طور مورب‌ به‌ دور مچ‌ و روی‌ دست‌ بپیچید.

5) دورهای‌ مورب‌ را به‌طور متوالی‌ تکرار کنید. هر بار با پوشاندن‌ تقریباً دوسوم‌ از باند دور قبلی‌، محدوده‌ باندپیچی‌ را گسترش‌ دهید. پس‌ از پوشیده‌ شدن‌ کامل‌ دست‌، باندپیچی‌ را با دو دور مستقیم‌ به‌ دور مچ‌ خاتمه‌ دهید.

6) انتهای‌ باند را محکم‌ کنید. بلافاصله‌ پس‌ از باندپیچی‌، و هر 10 دقیقه‌ بعد از آن‌، گردش‌ خون‌ را در نواحی‌ پایین‌تر کنترل‌ کنید. در صورت‌ لزوم‌، باند را باز کنید تا جریان‌ خون‌ برقرار شود و سپس‌ مجدداً آن‌ را شل‌تر ببندید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: کمک های اولیه ی اورژانسی - باندهای‌ دست‌ و پا ، باندهای‌ دست‌ و پا ،
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 89 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات