1390/10/23  08:08    ویرایش: - -
نوع مطلب: تجهیزات پزشکی ،

 آشنایی با میكروسكوپ و طرز كار آن در بررسیهای میكروسكوبی . میكروسكوپ دستگاهی است كه برای دیدن اشیاء بسیار ریز بكار می رود. میكروسكوپ از سه قسمت تشكیل شده است:

1- لوله      2- دسته       3- پایه 

                          

لوله میكروسكوپ حامل دستگاههای ویژه دیدن است كه توسط دو پیچ یكی بزرگ بنام ماكرومتر و دیگری كوچك بنام میكرومتر. حركت بطئی لوله با كمك پیچ میكرومتریك كه یكی از حساسترین قسمتهای میكروسكوپ است انجام می گیرد. در قسمت پایین لوله صفحه مدوری بنام رولور وجود دارد كه در حول محوری می گردد و بر روی آن عدسیهای چشمی مختلف نصب شده اند كه به ترتیب می توانند در مقابل لوله میكروسكوپ قرار گیرند. لوله از عدسیهای چشمی و عدسیهای شیئی تشكیل شده است. اوكولر از دو عدسی كه در دو طرف آن قرار گرفته اند تشكیل شده است و بر حسب قدرت درشت نمایی دارای درجات مختلف میباشد. در وسط لوله اوكولر سوراخی است بنام دیافراگم اوكولر كه جهت قرار دادن میكرومتر اوكولر است.

عدسیهای شیئی از یك سری عدسیهای مختلف تشكیل شده است كه درون لوله ای قرار گرفته اند. نمرات پایین را عدسیهای خشك و نمرات بالا را عدسیهای ایمرسیون می نامند كه برای دیدن اشیاء خیلی ریز بكار می روند و لازم است از آنها در محیطی با اندیس رفراكسیون معیین استفاده كرد. این محیطها محتوی آب و روغن سدر می باشند كه روغن سدر متداول بوده و دارای اندیس رفراكسیون 52/1 می باشد. بعضی از میكروسكوپها بجای یك اوكولر دارای دو اوكولر می باشند كه آنها را میكروسكوپ دو چشمی می گویند.

پایه به دسته متصل می شود و در بعضی از میكروسكوپها به شكل نعل اسبی است.دسته روی پایه بطور عمودی قرار گرفته و در داخل آن در سمت پایین دستگاههای تنظیم كننده نور یا آیینه نصب شده است كه آیینه متحرك بوده و یك طرف آن مسطح و طرف دیگر آن مقعر است.

دستگاه تنظیم كننده نور یا كوندانسور دارای مدلهای مختلفی است كه از چند عدسی تشكیل شده و می تواند تمام نورهاییرا كه از  آیینه منعكس می شوند روی نمونه آزمایشی جمع كند. در زیر این دستگاه دیافراگم قرار دارد كه شبیه دیافراگم دوربین بوده و برای تنظیم نور بكار می رود. صفحه میكروسكوپ معمولا به رنگ سیاه و به شكل مربع یا گرد بوده و وسط آن دارای سوراخی است كه نمونه های مورد آزمایش  را روی آن قرار می دهند. این صفحه ممكن است ثابت یا متحرك باشد.

 

طرز كار با میكروسكوپ

هنگام استفاده از میكروسكوپ ابتدا با پارچه نرم یا در صورت امكان با Lens paper  تمام عدسیها را پاك میكنند و سپس دستگاه را روی میز ثابتی قرار می دهند و سپس با نور طبیعی یا مصنوعی آنرا روشن می نمایند. برای استفاده از نور طبیعی كافیست كه میكروسكوپ را در مقابل پنجره آزمایشگاه گذاشته و آیینه را در یك جهت مناسب كه دسته ای از نور را  بتواند به شیئی بفرستد قرار می دهند.

موقعیكه از عدسیهای شیئی( اوبژكتیوها) خشك استفاده می شود طرف مقعر آیینه را در مقابل نور قرار می دهند. علاوه بر  اینها  لازمست سوراخ دیافراگم را تغییر داد. موقع استفاده از ابژكتیوهای خشك ممكن است كندانسور را پایین كشید ولی  موقع  استفاده  از ایمرسیون لازم است كندانسور كاملا در سطح تحتانی شیئی مورد آزمایش قرار گیرد.

هنگام  كار با ابژكتیو ایمرسیون یك قطره روغن سدر را روی لامی كه نمونه را پوشانیده قرار می دهند. سپس ایمرسیون را با تماس با روغن سدر پایین می آورند. برای میزان كردن میكروسكوپ، عدسی شیئی را با پیچ ماكرومتر تا نزدیكی لازم پایین آورده بعد چشم را روی اوكولر گذاشته سپس با پیچ بزرگ لوله را آنقدر پایین می آورند تا نمونه دیده شود. بعد میزان كردن را با پیچ میكرومتر كامل می كنند. در صورت لزوم با حركت دادن رولور میتوان ابژكتیوها را بدون اینكه میزان میكروسكوپ  بطور محسوسی تغییر كند عوض كرد. در میزان نمودن میكروسكوپ آسانتر این است كه ابتدا با ابژكتیوهای كوچك(ضعیف)  میزان نموده و نقاط قابل اهمیت را با حركت دادن صفحه پلاتین با لام پیدا كرد و با گیره های صفحه میكروسكوپ ثابت  نگهداشت (در بسیاری از میكروسكوپها بوسیله یادداشت كردن شماره های روی خط كشهای مدرج كنار صفحه پلاتین این  كار را میتوان انجام داد) سپس با ابژكتیوهای قوی آنرا مطالعه كرد.

در تمام مدت آزمایش دست نباید پیچ میكرومتر را رها كند. بعد از اتمام مطالعه میكروسكوپی لوله را بالا آورده نمونه را برداشته  و صفحه میكروسكوپ و عدسیها را پاك می كنند. اگر ابژكتیو ایمرسیون بكار برده شود لازمست به آرامی و با كمی كلروفرم آن را پاك كرد.

میكروسكوپ و انواع آن

میكروسكوپ یكی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه گیاه شناسی است . كه در اینجا انواع آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و طرز كار با میكروسكوپ نوری معمولی را به تفصیل ارائه مینمائیم .

میكروسكوپهای مختلف دارای بزرگنمائی های متفاوتی میباشند كه عموماً با وجود عدسیهای گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر میشود . اصول كلی در تمامی انواع میكروسكوپها براساس عبور نور با طول موجهای متفاوت از چندین عــدسی محدب میباشد كه هرچقدر طول موج نور بكار رفته در میكروسكوپ مزبور كوتاهتر باشد قدرت تفكیك و یا جــداكنندگی آن میكروسكوپ بیشتر است . برای مثال قدرت تفكیك چشم انسان 1/0 میلیمتر میباشد و میكروسكوپ نوری معمولی 24/0 میكرون .

 

1 -  میكروسكوپ نوری ( Light Microscope   )

منبع نور در این میكروسكوپ نور مرئی میباشد و با عبور از چندین عدسی محدب كه در آن تعبیه شده است و نیز یك منشور كه مسیر نور را تغییر میدهد ( قدرت تفكیك 24/0 میكرون ) .

2 – میكروسكوپ ماوراء بنفش ( Ultra Violet Microscope )

میكروسكوپ ماوراء بنفش یا میكروسكوپ U.V.  كه منبع تغذیه نور ، اشعه U.V. میباشد. نسبت به میكروسكوپ نوری معمولی قدرت تفكیك بالاتری داشته چراكه اشعه ماوراء بنفش طول موج كوتاهتری نسبت به نور مرئی دارد . عدسی شیئی بكار رفته در این میكروسكوپ از جنس كوارتز میباشد. بدلیل مضر بودن اشعه ماوراء بنفش برای چشم انسان، از تصویر شیء عكسبرداری شده و سپس بر روی صفحه مانیتور قابل مشاهده است ( قدرت تفكیك 600 آنگستروم ).

 3 – میكروسكوپ فلورسنس (Fluorescence Microscope )

بطوركلی مواد از لحاظ خاصیت فلورسانس دو نوعند :

- فلورسانس اولیه كه این مواد ذاتاٌ خاصیت فلورسانس دارند یعنی از خود نور ساطع میكنند مثل ویتامینها و رنگها .

- فلورسانس ثانویه كه از خود خاصیت فلورسانسی نداشته و با رنگ آمیزی و معرفهای گوناگون از قبیل سولفات بربرین و نارنجی آكریدین خاصیت فلورسانسی را به آنها القاء میكنیم. 

منبع تغذیه نور در این میكروسكوپ اشعه U.V. میباشد. در اینجا نیز از تصویر شیء عكسبرداری شده كه بر روی صفحه مانیتور قابل مشاهده است

 4 –  میكروسكوپ زمینه سیاه ( Dark Field Microscope )

منبع تغذیه نور در این نوع میكروسكوپ نور مرئی میباشد و با ایجاد انكسار نور توسط آئینه های محدب و مقعر شیء یا نمونه مورد بررسی، شفاف و نورانی در زمینه سیاه دیده میشود.

5 -  میكروسكوپ اختلاف فاز ( Phase Contrast Microscope )

منبع تغذیه نور در این نوع میكروسكوپ نور مرئی میباشد و برای بررسی بافتها یا نمونه هایی كه اختلاف انكساری نوری كمی دارند مورد استفاده قرار میگیرد بدین منظور صفحه سوراخ داری به نام پلاك فاز در كندانسور تعبیه میشود .

6 -  میكروسكوپ الكترونی ( Electron Microscope )

پیشرفته ترین میكروسكوپ قرن حاضر، با قدرت تفكیك 2 آنگستروم است. در این میكروسكوپ با عبور پرتوهای الكترونی ساطع شده از رشته سیمی تنگستن با طول موج بسیار پائین از عدسی های متعدد كه در نهایت بر روی یك صفحه فلورسنت یا صفحه مانیتور، عكسبرداری صورت گرفته و تصویر شیء قابل مشاهده میباشد.

 

اجزای میكروسكوپ نوری

       1- اجزای نوری : اجزای نوری عمدتاً مشتمل بر منبع تغذیه نور و قطعات مرتبط با آن میباشد ، از قبیل لامپ با ولتاژ 20 وات ، فیلتر تصحیح نور و كندانسور كه كندانسور مشمل بر پنج قطعه است كه نور را تصحیح كرده و بر روی نمونه یا شیء مورد بررسی متمركز میكند:

1 – فیلتر رنگی ( تصحیح نور )                     2 – دیافراگم كه حجم نور را تنظیم میكند

3 – دو عدد عدسی محدب        4 – پیچ نگهدارنده كندانسور       5 - پیچ تنظیم دیافراگم

       2 – اجزای مكانیكی :

1 – پایه ( Base ) : كلیه قطعات میكروسكوپ بر روی پایه مستقر میباشد . در برخی از مدلهای میكروسكوپ نوری منبع نور ، فیوز و كابل برق در پایه تعبیه میگردد .

2 – دسته ( Handle ) : جهت حمل و نقل میكروسكوپ از دسته استفاده میشود . نكته قابل توجه آنكه به هنگام جابجایی میكروسكوپ آن را روی میز كار نمی كشیم .

3 – لوله میكروسكوپ  ( Barrel ): مشتمل بر عدسی شیئی ( Ocular lens ) و عدسی چشمی (Objective lens) كه با بزرگنــمائی های مختلف طراحی می شوند. عــدسی شیـئی دارای بزرگنمائی های X4 ، X10 ،X40 ، X60 و X100 و عدسی چشمی دارای بزرگنمائی های X10 ، X15 ، X18 میباشد كه بسته به نوع میكروسكوپ متفاوت است. عدسی شیئی معمولاً از چندین عدسی محدب كه در آن تعبیه شده است تشكیل میگردد.

4 -  صفحه گردان یا متحرك ( Revolver ) : عدسیهای شیئی بر روی این صفحه قرار میگیرند و با چرخاندن آن موقعیت عدسیهای شیئی تغییر میكند.

5 -  پیچ حركات تند ( Macrometrique ) : این پیچ بر روی دسته تعبیه شده است و باعث میگردد كه صفحه پلاتین با سرعت بیشتری در جهت عمودی جابجا شود.

6 – پیچ حركات كند ( Micrometrique ) : این پیچ بر روی پیچ حركات تند قرار داد و صفحه پلاتین را در جهت عمودی و درحد میكرون جابجا میكند .

7 – صفحه پلاتین ( Platine plate )  : صفحه ای است كه نمونه مورد نظر روی آن قرار میگیرد و در جهت طول و عرض دارای دو خط كش مدرج میباشد كه جهت ثبت و یادداشت مكان یك نمونه خاص بكار میرود .

8 – پیچ طول و عرض : این پیچ زیر صفحه پلاتین قرار دارد كه آن را در جهت طول و عرض جابجا میكند .

بزرگنمائی یك میكروسكوپ حاصل ضرب بزرگنمائی عدسی شیئی در بزرگنمائی عدسی چشمی میباشد .         

                                                         

   


نظرات()  
1390/10/23  08:07    ویرایش: - -

ابزارهای نوری چگونه اند؟

ج: ابزارهای نوری وسایلی هستند كه توانایی چشمان ما را افزایش می دهند. برخی از این ابزارها عبارتند از: ذره بین، دوربین دو چشمی، دوربین نجومی و میكروسكوپ.

س: ذره بین چگونه است؟

ج: ساده ترین ابزار نوری یك عدسی همگرا با فاصله كانونی  چند سانتی متر است كه برای ایجاد تصویری مستقیم، بزرگتر و مجازی از اشیای كوچك بكار می رود. عدسی همگرا با این كاربرد، ذره بین نامیده می شود. در این حالت شئی باید بین كانون( F ) و عدسی قرار گیرد.

 

 

س: ساختمان  و طرز كار یك میكروسكوپ ساده چگونه است؟

ج: یك میكروسكوپ ساده از دو عدسی همگرا تشكیل می شود. عدسی نزدیك به شئی كه آنرا عدسی شئی می نامند، دارای فاصله كانونی كم( حدود چند میلی متر) است(F1 ) . این عدسی از شئی ریزی كه بین F1 و 2F1 قرار دارد، تصویری حقیقی، وارونه و بزرگتر(I1) را ایجاد می كند. عدسی دیگر مقابل چشم قرار دارد و عدسی چشمی نامیده می شود. فاصله كانونی این عدسی ( F2) از  فاصله كانونی عدسی شئی بزرگتر است( حدود چند سانتی متر). عدسی چشمی مثل یك ذره بین عمل می كند و برای بزرگ كردن تصویر اول I1  به كار می رود. بنابراین تصویر اول برای عسی چشمی مثل یك شئی محسوب می شود و باید در داخل فاصله f2  قرار می گیرد. به این ترتیب تصویر نهایی2 I به صورت مجازی و بزرگتر و وارونه نسبت به شئی مطابق شكل زیر ایجاد می شود:

 

 

 

 

 

 

س: ساختمان و طرز كار یك دوربین نجومی ساده( تلسكوپ) چگونه است؟

ج: در ساختمان یك دوربین نجومی ساده نیز همچون میكروسكوپ از دو عدد عدسی همگرا استفاده می شود. اما برعكس میكروسكوپ، عدسی شئی تلسكوپ دارای فاصله كانونی بزرگ و گشودگی (قطر) زیاد است. این قطر زیاد باعث می شود پرتوهای بیشتری وارد دوربین گردد. این عدسی از شئی دور تصویر حقیقی، وارونه و كوچكتر I1 را در كانوناصلی خود( F1) تشكیل می دهد. عدسی چشمی نیز دارای فاصله كانونی كوچك است، مثل ذره بین عمل می كند. برای تشكیل تصویر نهایی، عدسی چشمی را چنان تنظیم می كنند كه كانون آن (F2 )  تقریباً به كانون عدسی شئی ( F1) منطبق شود. در این صورت تصویر I1 برای عدسی  چشمی مثل یك شئی حقیقی محسوب شده و تصویر نهایی I2  در بی نهایت تشكیل می شود. پرتوهایی كه به چشم می رسند موازی هستند و به نظر می رسند از یك تصویر مجازی نهایی و وارونه در بی نهایت می آیند.

 http://www.knowclub.com/physics-book/3/3-2-0.htm

   


نظرات()  
1390/10/23  07:59    ویرایش: - -

ابزارهای نوری چگونه اند؟

ج: ابزارهای نوری وسایلی هستند كه توانایی چشمان ما را افزایش می دهند. برخی از این ابزارها عبارتند از: ذره بین، دوربین دو چشمی، دوربین نجومی و میكروسكوپ.

س: ذره بین چگونه است؟

ج: ساده ترین ابزار نوری یك عدسی همگرا با فاصله كانونی  چند سانتی متر است كه برای ایجاد تصویری مستقیم، بزرگتر و مجازی از اشیای كوچك بكار می رود. عدسی همگرا با این كاربرد، ذره بین نامیده می شود. در این حالت شئی باید بین كانون( F ) و عدسی قرار گیرد.

 

 

س: ساختمان  و طرز كار یك میكروسكوپ ساده چگونه است؟

ج: یك میكروسكوپ ساده از دو عدسی همگرا تشكیل می شود. عدسی نزدیك به شئی كه آنرا عدسی شئی می نامند، دارای فاصله كانونی كم( حدود چند میلی متر) است(F1 ) . این عدسی از شئی ریزی كه بین F1 و 2F1 قرار دارد، تصویری حقیقی، وارونه و بزرگتر(I1) را ایجاد می كند. عدسی دیگر مقابل چشم قرار دارد و عدسی چشمی نامیده می شود. فاصله كانونی این عدسی ( F2) از  فاصله كانونی عدسی شئی بزرگتر است( حدود چند سانتی متر). عدسی چشمی مثل یك ذره بین عمل می كند و برای بزرگ كردن تصویر اول I1  به كار می رود. بنابراین تصویر اول برای عسی چشمی مثل یك شئی محسوب می شود و باید در داخل فاصله f2  قرار می گیرد. به این ترتیب تصویر نهایی2 I به صورت مجازی و بزرگتر و وارونه نسبت به شئی مطابق شكل زیر ایجاد می شود:

 

 

 

 

 

 

س: ساختمان و طرز كار یك دوربین نجومی ساده( تلسكوپ) چگونه است؟

ج: در ساختمان یك دوربین نجومی ساده نیز همچون میكروسكوپ از دو عدد عدسی همگرا استفاده می شود. اما برعكس میكروسكوپ، عدسی شئی تلسكوپ دارای فاصله كانونی بزرگ و گشودگی (قطر) زیاد است. این قطر زیاد باعث می شود پرتوهای بیشتری وارد دوربین گردد. این عدسی از شئی دور تصویر حقیقی، وارونه و كوچكتر I1 را در كانوناصلی خود( F1) تشكیل می دهد. عدسی چشمی نیز دارای فاصله كانونی كوچك است، مثل ذره بین عمل می كند. برای تشكیل تصویر نهایی، عدسی چشمی را چنان تنظیم می كنند كه كانون آن (F2 )  تقریباً به كانون عدسی شئی ( F1) منطبق شود. در این صورت تصویر I1 برای عدسی  چشمی مثل یك شئی حقیقی محسوب شده و تصویر نهایی I2  در بی نهایت تشكیل می شود. پرتوهایی كه به چشم می رسند موازی هستند و به نظر می رسند از یك تصویر مجازی نهایی و وارونه در بی نهایت می آیند.

 

   


نظرات()  
1390/10/1  06:51    ویرایش: - -
نوع مطلب: تجهیزات پزشکی ،

بلادگز دستگاهی است برای تست گازهای خونی که با ساختن یک ترکیب در خون پاراکترهایی را اندازه گیری می کند

   


نظرات()  
1390/10/1  06:47    ویرایش: - -
نوع مطلب: تجهیزات پزشکی ،

این مطلب به بیان پاره ای از اصول کار با ونتیلاتور می پردازد:

به ادامه مطلب مراجعه کنید..

مترجم این مطلب را نمی شناسم به هر حال لازم می دانم از مترجم گمنام این مطلب تشکر کنم.


اداره ونتیلاتور

طی دو دهه گذشته پیشرفت های روز افزونی درباره تهویه مکانیکی وتغییرات پاتوفیزیولوژیکی ثانویه مرتبط با تهویه فشار مثبت به وجود آمده است .
ممکن است پزشک احساس کند با استراتژی های متعدد حمایتی ومخفف های گوناگون درادبیات پزشکی روبه رو است . اصول بنیادی نهفته درتهویه مکانیکی حمایتی تغییرکرده است.آگاهی دررابطه با دستگاههای تنفسی ونحوه برخورد با تروما ی ناشی ازفشاروحجم ، افزایش یافته و بهتر ازقبل ازمسمومیت با اکسیژن پیشگیری می شود.
قبل ازاواسط دهه 1950 تهویه فشارمنفی با استفاده ازریه های آهنی برتری داشت . ریه آهنی بازشدن قفسه سینه وجریان درونی هوا ی داخل ریه ها را با کاهش فشاراتمسفری که آن را احاطه کرده بود ، تسهیل می کرد. با این وجود ، مدت مدیدی است که ریه آهنی واشکال دیگر تهویه فشارمنفی ، عرصه بالینی را ترک کرده است . امروزه تمام دستگاه های تهویه مکانیکی ، با تهویه فشارمثبت ساخته شده اند .
سیاست های مختلفی دراستفاده ازتهویه فشارمثبت وجوددارد . ونتیلاتورهای موجود ، به صورت مدهای حجمی وفشاری ، حجم مورد نظررا تامین می کند.اکثرونتیلاتورهای قدیمی یا کوچکترمثل ونتیلاتورهای قابل حمل ، براساس مد زمانی ساخته شده اند.
مدهای حجمی
مدهای فشاری
حداکثرفشار دمی واختلاف فشار بین ونتیلاتوروریه ها برای ورود حجمی ازهوا بکار می رود که حداکثرفشارتامین شود وبازدم به صورت غیرفعال انجام می شود. حجم تحویلی درهر دم به ریه وپذیرش قفسه سینه بستگی دارد . مزیت بزرگ مدهای فشاری ، الگوی جریان دمی ، درتنفسی است که شدت جریان هوا همراه با پرشدن ریه ، به آهستگی کم می شود. این مسئله منجربه توزیع یکنواخت گازبین ریه ها می شود.
مشکل عمده تغییرات دینامیک دردستگاههای ریوی ممکن است به علت تغییرات حجم جاری به وجود آید ، که مانیتورینگ دقیق را می طلبد و شاید سودمندی این مد را به بیماران بخش اورژانس محدود کند.ونتیلاتورهای نسل جدید قادربه تامین تهویه حجمی وفشاری تضمین شده هستند.
مدهای حجمی
جریان گاز تا تحویل حجم جاری ازپیش تنظیم شده ادامه دارد وبازدم به صورت غیرفعال انجام می شود. ویژگی این مد این است که گازآزاد شده با الگوی جریان دمی ثاب ، منجر به تامین حداکثر فشارلازم شده وفشارراه هوایی به سطح بالاتری ازآنچه برای باز کردن ریه ها لازم است ، می رسد .(فشارپلاتو) وقتی حجم تحویلی ثابت است . فشارراه هوایی با تغییرپذیرش ریه ، تغییرکرده ومقاومت راه هوایی به حداکثرمیزان می رسد.
عیب عمده این مد این است که اگر فشارراه هوایی ، بیش ازحد مجاز افزایش یابد ، باعث باروتروما می شود.مانیتورینگ مداوم واستفاده از محدودیت فشاردر پیشگیری ازاین مشکل ، مفید است . ازوقتی که مد حجمی ، تهویه دقیقه ای ثابتی را تضمین کرده ، این مد به یک انتخاب رایج به عنوان مد تهویه ای اولیه دراورژانس تبدیل شده است.
انواع حمایت
بیشترونتیلاتورها را می توان برای تحویل حجم جاری درمد کنتروله یا مد کمکی ، تنظیم کرد.
مد کنترلی
دراین مد ، ونتیلاتور ، حجم جاری ازپیش تنظیم شده ای را براساس یک بارتحریک ، بدون توجه به تلاش بیمار، آزاد می کند. دربیماران آپنه وبیمارانی که تنفس آنها محدود شده است ، مد کنتروله می تواند تحویل مناسب حجم دقیقه ای راتضمین کند.
مدحمایتی
دراین مد ، ونتیلاتور ، حمایت دمی را با استفاده ازفشارحمایتی تامین می کند. این کار با حس کردن دم بیمار وتامین فشار حمایتی صورت می گیرد وبه دنبال آن فازبازدمی شروع می شود. مدحمایتی به یک تنفس کوششی بافشار مناسب نیاز دارد ومقدار فشار حمایتی می تواند با عدد تعریف شده باشد.
تهویه اجباری مداوم
دراین مد تنفس تحویلی درفواصل ازپیش تنظیم شده ، بدون توجه به کوشش تنفسی بیمار، انجام می شود. این مد اغلب دربیماران فلج شده یا آپنه بکارمی رود . چون این مد منجربه افزایش کارتنفس دربیمارانی که تلاش تنفسی دارند ، می شود.
مد CMV قبل ازارائه مدA/C به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گرفت . چرا که مد A/C دربیماران آپنه ، همانند مدCMV عمل می کند.اکثرونتیلاتورها مدCMC واقعی ندارند وبه جای آن مد A/C را توصیه می کنند.
تهویه کنتروله کمکی
دراین مد ، ونتیلاتور، تنفس های ازپیش تنظیم شده ای را هماهنگ با کوشش دمی بیمار تحویل می دهد. باهرتقلای دمی بیمار، دستگاه حجم جاری کاملی را آزاد می کند. تنفس هی خود به خود بیمار به ونتیلاتور بستگی دارد که مابین تنفس های دستگاه داده می شود.
تهویه اجباری متناوب
دراین مد ، تهویه اجباری جریان هوا درفواصل ازپیش تنظیم شده آزادشده وبه بیمار اجازه داده می شود بین تنفس های ارائه شده توسط دستگاه نفس بکشد. تنفس های خود به خود درپاسخ به مقاومت لوله های راه هوایی ودریچه های ونتیلاتور، اتفاق می افتد که ممکن است خطرناک باشد. این مد جای خود را به مدSIMV داده است .
تهویه اجباری متناوب هماهنگ
دراین مد دستگاه تنفس های ازپیش تنظیم شده ای راهماهنگ با کوشش های تنفسی بیمار ارائه داده وبه بیمار اجازه داده می شودبین تنفس های دستگاه نفس بکشد. هماهنگی کوشش های تنفسی باروتروما را که ممکن است درمد IMV به دنبال یک تنفس ازپیش تنظیم شده با حداکثر شدت وبازدم قوی اتفاق افتد رامحدود می کند.
اولین انتخاب مد تهویه معمولا A/C یا SIMV است والبته به پزشک بستگی دارد. تهویه A/C ، هنگامی که دربطن مد CMV است حمایتی کاملی است که دربیشترونتیلاتورها تعبیه می شود. این مدها برای بیمارانی که به حجم دقیقه ای بیشتری نیاز دارند مفید است . حمایت کامل مصرف اکسیژن وتولید دی اکسیدکربن عضلات تنفسی را کاهش می دهد . ایراد بالقوه مد A/C دربیمارانی که با بیماری های انسدادی راه هوایی مواجه هستند، این است که احتباس هوا وافزایش تعداد تنفس را شدید تر خواهد کرد.وقتی حمایت تنفسی کاملی برای بیماران فلج شده با بلوک عصبی عضلانی ضروری است تفاوتی درحجم دقیقه ای یا فشرراه هوایی بامدهای ذکرشده وجود ندارد. دربیماران آپنه هردو مد A/C و SIMV 10 تنفس دردقیقه وحجم جاری 500 میلی لیتر، حجم دقیقه ای یکسانی را ارائه می دهند.
مد تهویه با حمایت فشاری
دربیمارانی که تنفس خود به خود دارند تهویه با حمایت فشاری که باروتروما را محدود کرده وتلاش تنفسی را کاهش می دهد، استفاده می شود. این مد متفاوت ازمد A/C و IMV است ودرسطح فشارحمایتی تنظیم شده ( نه حجم جاری ) ازتنفس های خود به خود حمایت می کند. فشار حمایتی راه هوایی تا زمانی که تنفس های بیمار به صورت نزولی جریان یابد ( 25% حداکثرفشار) ادامه دارد. برخی ونتیلاتورها این قابلیت را دارند که با تعدادی تنفس پشتیبان تنظیم شده درIMV ازتنفس های خود به خود حمایت کند.
PSV درحال حاضرمد انتخابی دربیمارانی است که نقص تنفسی خفیف وفشار دمی مناسبی دارند. این مد باعث افزایش راحتی بیمار شده وتاثیرات قلبی عروقی وخطر باروتروما را کاهش داده توزیع گاز را بهبود می بخشد.
تهویه غیرتهاجمی
درخواست تهویه مکانیکی با ماسک به جای لوله گذاری داخل تراشه بیش ازپیش دربخش های اورژانس پذیرفته شده است . باید توجه داشت که این روش برای بیماران با نقص تنفسی خفیف تا متوسط ودربیمارانی که به اندازه کافی هوشیارهستند وقادر به اجرای دستورات می باشند ، مناسب است . ثابت شده این روش دروضعیت های بالینی مثل ، وخامت حاد( انسدادی مزمن بیماری های ریه ) یا آسم ، ناراحتی احتقانی قلب جبران نشده با ادم ریه خفیف تا متوسط وادم پولمونری ناشی ازافزایش حجم ( هایپرولمی ) مفید است . ممکن است با مد PSV به عنوان مد تهویه ای با فشارمثبت انتهای بازدم استفاده می شود.
پیشرفت های بیشتر با طرح اثرات نامطلوب تهویه فشاری مثبت اتفاق افتاده است وتوصیه هایی برای کاهش این اثرات پیشنهاد شده است.
اثرات ریوی درآمفیزم ریوی پنومودیاستینوم پنوموپرینئوم پنوموتراکس وپنوموتراکس تنشنی باروتروما پیش می آید. حداکثرفشا بادشدگی ( بیش از40 cm H2O ) با افزایش بروز باروتروما مرتبط هست.
درفشاربالا درراه های هوایی سلول های آلوئولی دچار نقص درعملکرد می شوند. درنتیجه کاهش سورفاکتانت آتلکتازی اتفاق می افتدکه نیازمندافزایش بیشتر فشار راه هوایی برای حفظ حجم ریه ها است.
افزایش فشار راه هوایی درانبساط بیش ازحدآلوئوله افزایش نفوذپذیری عروق کوچک وآسیب پارانشیم ها اتفاقافتد.
تنفس طولانی با غلظت بالای اکسیژن ( FiO2 > 0.5 ) منجربه شکل گیری رادیکال آزاد وآسیب سلولی ثانویه می شود. غلظت بالای اکسیژن می تواند باعث نقص درنیتروژن آلوئولی وآتلکتازی جذبی ثانویه می شود.
اثرات قلبی – عروقی
قلب وعروق بزرگ ریوی داخل قفسه سینه هستند وعامل افزایش فشار داخل توراکس می باشند. نتیجه افزایش فشار داخل توراکس کاهش برون ده قلب است که منجر به کاهش بازگشت خون به قلب راست ونقص درعملکرد بطن راست وبطن چپ می شود.
کاهش برون ده قلب ناشی ازکاهش پره لود بطن راست بیشتر دربیمارانی که با کاهش حجم خون مواجه هستند دیده می شود وبه افزایش حجم پاسخ می دهد.
افزایش تعداد تنفس درامواج فشار خون شریانی نشان می دهد که تهویه با فشار مثبت متاثر از بازگشت وریدی وبرون ده قلبی است . درغیاب خط شریانی امواج خوب پالس اکسی متری می تواند به همان اندازه مفید باشد . کاهش نوسان بعد ازافزایش حجم این اثررا تایید می کند.
اثرات کلیوی – کبدی ومعدی ، روده ای
تهویه فشار مثبت باعث کاهش کلی درعملکرد کلیه می شود که با کاهش حجم ادرار وافزایش سدیم دیده می شود.
عملکرد کلیه به صورت نامطلوبی تحت تاثیرکاهش برون ده قلب ، افزایش مقاومت عروق کبدی وافزایش فشار مجرای صفراوی می شود.
موکوس توانایی تنظیم خود کار را ندارد . ممکن است ایسکیمی موکوسی وخونریزی ثانویه پیش آید که به دلیل کاهش دربرون ده قلب وافزایش فشار وریدهای معده می باشد.
ازاندیکاسیونهای عمده تهویه مکانیکی نارسایی تنفسی می باشد. نارسایی تنفسی به سادگی با یافته های آزمایشگاهی یا ریوی شناخته می شود. با این وجود تشخیص نارسایی تنفسی براساس بالین بیمار هست وبه مهارت پزشک اورژانس درمعاینه بستگی دارد. ممکن است آزمایشات به دفعات انجام شود . جواب آزماشات قبلی نیزباید دردسترس باشد.
تهویه مکانیکی درنارسایی تنفسی هایپرکاپنیک وهایپواکسیک اندیکاسیون دارد.

معیارهای آزمایشگاهی جدول معیارهای آزمایشگاهی تهویه مکانیکی
گارهای خون شریانی PaO2 < 55 mmHg
PaCO2 > 50 mmHg and Ph < 7.32
آزمون عملکرد ریوی پذیرش حیاتی < 10 ml /Kg
فشار منفی دمی > 25cmH2O
FEV 1 < 10 ml /Kg
معیارهای بالینی
آپنه یا کاهش تنفس
دیسترس آشکار وکوشش تنفسی
انسداد ونیاز به حمایت راه هوایی
سایرمعیارها
هایپرونتیلاسیون کنترل شده ( مثلا دربیماران ضربه به سر)
شوک گردش خون شدید
هیچ کنتراندیکاسیون مطلقی برای تهویه مکانیکی وجود ندارد . اگر پزشک تهویه مکانیکی را لازم می بیند ،دستگاه ، بافاصله بربالین بیمار حاضر می شود. انتظار برای دریافت جواب آزمایشات ، ممکن است منجربه مرگ یا آسیب غیرضروری شود.
مد تهویه
مد تهویه باید براساس نیازهای بیمار توصیه می شود. درموقعیت های اورژانسی ممکن است دستورتنظیم سریع اولیه راصادرکند. SIMV و A/C مد هایی هستند که انعطاف پذیربوده و برای تنظیم اولیه دربیماران بافشار تنفسی خوب ونارسایی خفیف تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرند.
حجم جاری
مشاهده اثرات نامطلوب باروتروما و ترومای ناشی ازحجم زیاد ، باعث شده که حجم جاری کمتری نسبت به سال های گذشته ( TV = 5 -10 cc/Kg ) پیشنهاد شود. اخیرا حجم جاری اولیه 5 – 8 cc/Kg وفشارپلاتوی کمتراز35cmH20 توصیه می شود.
تعداد تنفس
تعداد تنفس 8 -12 / min توصیه شده است . تعداد زیاد تنفس زمان کمتری برای بازدم فراهم می آورد که باعث افزایش متوسط فشار راه هوایی واحتباس هوا دربیماران انسدادی راه هوایی می شود. هنگامی که روش تسهیل افزایش CO2 خون دربیماران آسمی بکار می رود ، ممکن است ، تعداد تنفس اولیه 5-6 دردقیقه باشد.
تکمیل اکسیژن درمانی
حداقل FIO2 که اشباع اکسیژن شریانی ( SaO2 ) بیشتراز90% وPaO2 بیشتراز 60mmHg میلی مترجیوه توصیه شده است .هیچ یافته ای دردست نیست که نشان دهد ، استفاده طولانی ازFiO2 کمتراز0.4 به سلول های پارانشیمی آسیب می زند.
نسبت دم به بازدم
نسبت دم به بازدم طبیعی برای شروع ، 1: 2 است واین مقدار می تواند به 1:4 یا 1:5 دربیماران انسداد راه هوایی کاهش یابد. دربیماران انسداد راه هوایی ازاحتباس هوا ، افزایش تنفس و پیپ خود کار یا پیپ داخلی I PEEP اجتناب شود.
میزان جریان دمی
میزان جریان دمی ، عملکرد حجم جاری ، نسبت دم به بازدم وتعداد تنفس ممکن است به صورت داخلی توسط ونتیلاتور ازطریق تنظیمات دیگر کنترل شود. میزان جریان ، 60 cc/min تنظیم می شود که بعضی اوقات این مقدار ممکن است به منظور شتاب دادن به حجم تا 100 cc/min افزایش یابد که این کار با افزایش سرعت جریان هوا شده وبازدم رادر بیماران انسداد راه هوایی طولانی می کند.
فشار مثبت انتهای بازدم
PEEP ، آب ریه را از آلوئول ها به فضای بینابینی وداخل عروق شیفت می دهد ومقدارکلی آب خارج عروق تغییرمی کند. استفاده ازPEEP فیزیولوژیک 3-5 cc برای پیشگیری ازعملکرد حجم باقیمانده درریه های طبیعی به کار می رود. توجیه افزایش سطح PEEP دربیماران بسیار بدحال افزایش اکسیژن رسانی وکاهش FiO2 به سطح غیرسمی کمتراز0.5 است.باید ارزش استفاده ازPEEP با ( افزایش بازگشت وریدی وخطر باروتروما ) سنجیده شود.
حساسیت
درمدهای حمایتی، معمولا حساسیت درحد 1-2 cm H2o تنظیم می شود. میزان حساسیت بندرت درایجاد فشار دمی منفی بالاترازPEEP داخلی تنظیم می شود. ونتیلاتورهای جدید ، توانایی حس کردن جریان دمی به جای جریان منفی را نشان می دهد که ممکن است کمترازکوشش تنفسی بوده وبا تحریک ونتیلاتور مرتبط باشد.
مانیتورینگ بیمار
مانیتورینگ قلبی ، فشار خون پالس اکسی متری وکاپنوگرافی توصیه شده است . اندازه گیری میزان گازهای خون شریانی 10-15 دقیقه پس ازشروع تهویه مکانیکی انجام می شود. متوسط PaO2 شریانی باید آنچه راکه پالس اکسی
متری پوستی نشان می دهد را تایید کرده ومنجر به کاهش مستقیم میزان اکسیژن به کمتراز0.5 بشود.
PaO2 اندازه گیری شده اصلاحات حجم دقیقه ای را هدایت می کند.
مانیتورینگ ونتیلاتور
حداکثرتنفس وفشارپلاتومرتبا بررسی شده وپارامترها برای محدودیت فشار کمتراز35cmH20 تغییرداده می شود. اگرونتیلاتور بتواندحجم بازدمی رادرابتدا ومتناوبا کنترل می شود که تحویل حجم جاری تنظیم شده را تضمین کند. دربیماران با انسداد ، مداوم پیپ خود کار رابررسی کنید.
درتنظیم اورژانسی بیماران که به حمایت کامل تنفسی نیازمندند ، مدSIMV ومدA/C به عنوان مد حمایتی اولیه مفیدهستند وبیماران مبتلا به انسداد راه هوایی وکوشش تنفسی معمولی شاید SIMV انتخاب بهتری باشد. اگرکوشش تنفسی عادی بوده ونارسایی تنفسی شدید نباشد ، PSV نیزمی توند استفاده شود. دربیماران انتخابی تهویه غیرتهاجمی نیزمی تواند موثرباشد . تنظیمات اولیه ونتیلاتور با توجه به پاتوفیزیولوژی ریوی بیماران ووضعیت بالینی انجام شود. ترومای ناشی از افزایش فشار وحجم ومسمومیت با اکسیژن با تنظیمات خوب وبررسی پاسخ فیزیولوژی بیماران به تهویه مکانیکی به صورت فرایند مداوم ، کاهش خواهد یافت.

نویسنده : Danial M Joyce_ MD

   


نظرات()  
  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

مقالات مهندسی پزشکی ، برق ، الکترونیک ،علوم پایه ، علوم آزمایشگاهی ، پزشکی،روانشناسی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات