امكان ارتباط هاى نامشروع یك عامل مهم كاهش ازدواج

1389/07/25 13:51

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، روانشناسی ، پزشکی ، دانستنیهای پزشکی ،

امكان ارتباط هاى نامشروع یك عامل مهم كاهش ازدواج

 

زندگى اجتماعى امروز در بسیارى از قسمت ها از صورت یك زندگى طبیعى و صحیح بیرون رفته، كه یك نمونه آن كاهش شدید ازدواج، و روى آوردن جوانان به زندگى غیر طبیعى «تجرّد» است.

گفتیم كاهش ازدواج و توسعه تجرّد، قطع نظر از اثرى كه روى نسل بشر دارد، از نظر ایجاد یك نوع سیستم زندگى بدون احساس مسئولیّت و قطع پیوندهاى اجتماعى، و بى تفاوتى در برابر رویدادهاى اجتماعى كه از آثار قطعى زندگى افراد مجرد است. یك فاجعه بزرگ براى جوامع بشرى محسوب مى گردد.

و اگر انحرافات اخلاقى را كه از این رهگذر دامنگیر بسیارى از افراد مجرّد مى شود به آن بیفزاییم اهمیّت این مشكل اجتماعى روشن تر خواهد شد.

اكنون به اتّفاق خواننده عزیز بررسى خود را روى عوامل

اصلى این پدیده خطرناك اجتماعى دنبال كنیم:

بدون تردید این وضع نابسامان معلول یك یا دو علّت نیست ولى مسلّماً در میان عوامل اصلى چند عامل بیش از همه جلب توجّه مى كند كه یكى از آنها مسأله «توسعه ارتباط هاى نامشروع» است.

زیرا از یك طرف بر اثر سهولت این ارتباط ها، «زن» در نظر بسیارى از جوانان به صورت یك موجود مبتذل و كم ارزش، و حتى احیاناً «رایگان»! درآمده است كه به آسانى مى توان به او دست یافت.

و به این ترتیب آن ارزش و اهمیّت و شخصیّتى را كه در سابق در اجتماع داشت كه براى وصول به او فداكارى زیادى لازم بود به كلى از دست داده، و دیگر یك موجود گرانبها و رؤیایى كه نظر جوانان را به خود جلب كند نیست!

برهنگى روزافزون زنان، در دنیاى امروز به این ابتذال كمك كرده، و اگر در آغاز عامل زودگذرى براى جلب توجّه نظر هوسبازان باشد، سرانجام به ابتذال و از ارزش افتادن زن

منتهى مى گردد، و این درست عكس آن چیز است كه این گونه زنان انتظار آن را داشتند!

به همین دلیل آن عشق هاى پاك و مقدّس و آتشینى كه در گذشته به وجود مى آمد، و سرآغاز یك پیوند زناشویى محكم مى شد. در اجتماعات امروزى اثرى از آن نیست زیرا همیشه انسان نسبت به چیزى عشق آتشین پیدا مى كند كه به آسانى در دسترس او قرار نگیرد، و معنا ندارد نسبت به یك موضوع مبتذل، و ارزان و رایگان عشق بورزد، آن هم یك عشق آتشین!

* * *

از طرف دیگر بسیارى از افراد بى بند و بار حساب مى كنند چه دلیلى دارد كه تنها براى دسترسى به یك زن زیر بار هزار گونه «شرایط» و «مسئولیّت هاى» ازدواج بروند، در حالى كه بدون قبول هیچ یك از این شرایط و مسئولیّت ها دسترسى به افراد زیادى مى توانند پیدا كنند؟!

و لذا این افراد چون به عواقب شوم بى بند و بارى جنسى و

اخلاقى آشنا نیستند و تنها به ازدواج، و زن از نظر اشباع غریزه جنسى مى نگرند، اصولا تن به ازدواج و آن همه شرایط و مسئولیّت ها را یك كار احمقانه مى دانند! و لذا همه یا قسمت عمده زندگى خود را به حال تجرّد مى گذرانند.

با توجّه به حقایق بالا اثر «امكان و سهولت ارتباط هاى نامشروع» روى كاهش ازدواج كاملا روشن مى گردد، و به همین جهت در جوامع غربى كه این آزادى و بى بندوبارى بیشتر است ازدواج كاهش بیشترى پیدا كرده، و اگر ازدواجى صورت مى گیرد در سنین بالاست، و تازه این ازدواج ها هم به قدرى سست و بى دوام است كه غالباً به بهانه هاى كوچك و گاهى مضحك از هم گسسته مى شود!

* * *

قربانیان این روابط ننگین

علاوه بر آنچه گفته شد همیشه در كنار این گونه جوامع كه زندگى تجرّد را ترجیح بر زندگى مشترك زناشویى داده اند

دمل هاى چركین متعفنى به نام «مراكز فحشا» و «شهر نو»ها وجود دارد كه خود نیز یك عامل مهم براى كاهش ازدواج، و همچنین از هم پاشیدن خانواده ها مى باشد.

این كانون هاى چركین كه الزاماً در كنار جوامع ناسالم كنونى است دلیل روشنى بر عدم سلامت مزاج این اجتماعات است.

مسأله فحشا و مراكز بدنام را نباید تنها از نظر این كه كانونى براى توسعه فساد اخلاق، و نشر انواع میكروب هاى جسمى و روانى است مورد مطالعه قرار داد.

همچنین نباید «فقط» از نظر اثرى كه روى كاهش ازدواج و روى آوردن به زندگى تجرّدى دارد مورد بحث قرار گیرد، اگر چه هر یك از اینها خود قابل بحث و مطالعه فراوان است.

بلكه علاوه بر این از نظر خود زنان بدكار كه در این مراكز جمع مى شوند و به خودفروشى مى پردازند كاملا قابل دقت و اهمیّت است.

كسانى كه در این زمینه مطالعات دقیقى دارند، و

كتاب هایى به دنبال تحقیقات وسیع خود در این باره نوشته اند همگى معترفند كه وضع این دسته زنان خودفروش دردناك ترین و فجیع ترین انواع بردگى قرون وسطى را در نظر مجسم مى سازد.

زنانى مطرود، درمانده و بینوا به معناى واقعى، كه همیشه از فرق تا قدم در قرض و بدهكارى غرقند، و شب و روز چون شمع مى سوزند تا روشنگر مجالس هوس و لذت حیوانى این و آن باشند و عاقبت هم به بدترین وضعى در یك گوشه متروك اجتماع جان مى سپارند و حتّى گاهى كسى كه جسد آنها را از زمین بردارد و به خاك بسپارد پیدا نمى شود.

كدام وجدان اجازه مى دهد در عصرى كه در آن ادعاى الغاى بردگى مى شود چنین بردگان بینوایى در كنار اجتماع وجود داشته باشند و هیچ كس در راه آزادى آنها قدم بر ندارد؟!

ولى نباید فراموش كرد كه این بردگى رقّت بار را كه بدبختانه بسیارى از جوامع امروزى عملا به رسمیّت

شناخته اند و صحّه پاى آن گذارده اند مولود همان سهولت ارتباط هاى نامشروع است.

زیرا زنانى كه در این لجنزارهاى متعفّن اجتماع دست و پا مى زنند غالباً همان قربانیان ارتباط هاى نامشروعند كه تدریجاً به این مراكز كشیده شده اند. شرح حال بعضى از این زنان كه در پاره اى از كتاب ها آمده بدون شك غم انگیزترین تراژدى ها را تشكیل مى دهد، و لكّه ننگى بر پیشانى جوامع امروز محسوب مى گردد، و متأسفانه كمتر روى آن بحث مى شود.

بنابراین هم براى جلوگیرى از فرو ریختن خانواده ها، و هم براى جلوگیرى از سقوط و كاهش ازدواج، و هم براى آزاد كردن این بردگان بینوا،

باید جلوى این آزادى و بى بندوبارى جنسى و امكان ارتباط هاى نامشروع گرفته شود، و آن هم بدون تنظیم برنامه صحیحى ممكن نیست.

جوانان عزیز با توجّه به حقایق بالا باید در مورد خودشان

و دوستانشان مراقبت بیشتر به عمل آورند و از سخنان مبتذل فریبنده اى كه براى كشانیدن آنها به این بى بندوبارى ها از حلقوم افراد ناپاكى بیرون مى آید وقعى ننهند.

كسانى كه این وضع و این مراكز را به عنوان یك ضرورت اجتماعى معرّفى مى كنند، و به این وسیله مى خواهند از قبح و زشتى فحشا و رفت و آمد به این مراكز بكاهند، بلكه پا را از این فراتر نهاده، این عمل ناروا را وسیله اى براى حفظ پاكى خانواده ها!! و سلامت جوانان!! بنامند سخت در اشتباهند.

آیا وجود یك لجنزار متعفن كه عامل گسترش انواع فساد اخلاق و احیاناً بیمارى هاى جسمى مى شود، و به همین دلیل غالباً آن را از اجتماعات جدا مى كنند و با دیوارهاى بلندى به دور این زندانیان سیه روز و طرد شده به گمان خود از سرایت این فساد به داخل خانواده ها جلوگیرى مى نمایند، آیا وجود چنین لجنزارى یك ضرورت اجتماعى و رفت و آمد در آن وسیله سلامت است؟

سایر مقالات مرتبط :
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: امكان ارتباط هاى نامشروع یك عامل مهم كاهش ازدواج ، آموزش مسائل جنسی ، مسائل جنسی ، مسائل جنسی مردان ، مسائل جنسی خانم ها ، مسائل جنسی در کودکان ، مسائل جنسی دختران ، مسائل جنسی پسرها ،
آخرین ویرایش: - -شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic