تبلیغات
مقالات مهندسی پزشکی ، برق ، الکترونیک ،علوم پایه ، علوم آزمایشگاهی ، پزشکی،روانشناسی - رابطه ناسالم !!!

رابطه ناسالم !!!

1389/07/9 11:21

نویسنده : شهرام قاسمی
ارسال شده در: مهارت های زندگی ، دل نوشت ،
نشانه های هشدار دهنده

اساسا در یك رابـطـه نـاسـالـم یـكی از دو نـفر معتقدند كه رابطه را باید تحت كنترل خود داشته باشد. شما میتوانید با یافتن نشانه های ذیل در فرد مقابل مـتوجـه آن گـردید كه دچار یك رابطه نا سالم می باشید یا خیر:

1- حسادت می ورزد و رابطه شما با دوستان و خانواده تان را قطع میكند.

2- معمولا جای شما پاسخ دیگران را داده و یا تصمیم میگیرد.

3- امر و نهی میكند.

4- قول میدهد اما به آنها عمل نمیكند.

5- نصیحت میكند اما خودش به آنها عمل نمیكند.

6- به شما از روی ریاكاری ترحم و مهربانی میكند.

7- شما را در یك موقعیت "همیشه بازنده" قرار میدهد.

8- انتقام جو، پرخاشگر و كینه جو بوده، رفتار باج خواهانه و تهدید آمیزی دارد.

 9- دائما در صدد تغییر دادن شما بوده و در صـورتی كه تمایلی به تغییر نداشته باشیـد، به شما حمله ور میشود. اما در مقابل خود تمایلی به تغییر ندارد.

10- با شما بد رفتاری جسمانی و كلامی می كند.

11- در پذیرفتن اشتباهات خود ناتوان است.

12- از دادن پاسخ طفره رفته و یا غیر مستقیم و كنایه آمیز پاسخ میدهد.

13- شما را مكررا تحقیر كرده و بازی میدهد.

 14- از دستیابی شما به ضروریات و نـیـازهـایـتـان مـمـانـعـت مـی ورزد ( مـانند پول و یا تفریحات) .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: رابطه ناسالم !!! ،
آخرین ویرایش: - -Check Google Page Rank

تصویر ثابت