1391/04/20  12:18    ویرایش: - -

یک‌ ذره‌ خاک‌، یک‌ مژه‌ افتاده‌ یاحتی‌ یک‌ لنز تماسی‌ می‌توانند به‌ حالت‌ شناور روی‌ سفیدی‌ چشم‌ قرار بگیرند. معمولاً می‌توان‌ این‌ اجسام‌ را به‌ راحتی‌ با شستشو خارج‌ کرد. با این‌ وجود، نباید به‌ اشیایی‌ که‌ به‌ چشم‌ چسبیده‌اند، به‌ داخل‌ کره‌ چشم‌ نفوذ کرده‌اند و یا روی‌ قسمت‌ رنگی‌ چشم‌ (عنبیه‌ و مردمک‌) قرار گرفته‌اند، دست‌ بزنید چون‌ این‌ کار می‌تواند به‌ چشم‌ صدمه‌ بزند. به‌ جای‌ این‌ کار، مطمئن‌ شوید که‌ مصدوم‌ سریعاً تحت‌ مراقب‌ پزشکی‌ قرار خواهد گرفت‌.

 

تشخیص‌

ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

تاری‌ دید

درد و احساس‌ ناراحتی‌

قرمزی‌ چشم‌ و اشک‌ ریزش‌

پلک‌ها در حالت‌ اسپاسم‌ به‌ بالا کشیده‌ شده‌اند.

 

اهداف‌

پیشگیری‌ از وارد آمدن‌ آسیب‌ به‌ چشم‌

 

احتیاط‌!

به‌ اشیایی‌ که‌ به‌ چشم‌ چسبیده‌اند یا به‌ داخل‌ کره‌ چشم‌ فرورفته‌اند ویا روی‌ قسمت‌ رنگی‌ چشم‌ قرار گرفته‌اند، دست‌ نزنید. چشم‌ را بپوشانید و مصدوم‌ را به‌ بیمارستان‌ منتقل‌ کنید

 

1 به‌ مصدوم‌ توصیه‌ کنید که‌ رو به‌ نور بنشیند؛ به‌ او بگویید که‌ چشم‌های‌ خود را نمالد.

2 پشت‌ مصدوم‌ بایستید. به‌ کمک‌ یک‌ انگشت‌ و شست‌ خود، پلک‌های‌ او را به‌ آرامی‌ از هم‌ جدا کنید. تمام‌ قسمت‌های‌ چشم‌ او را معاینه‌ کنید.

3 اگر می‌توانید یک‌ جسم‌ خارجی‌ را روی‌ سفیدی‌ چشم‌ ببینید، با ریختن‌ آب‌ تمیز به‌ کمک‌ یک‌ لیوان‌ یا با استفاده‌ از یک‌ داروی‌ شستشوی‌ چشم‌ استریل‌، جسم‌ را خارج‌ کنید.

4 اگر اقدامات‌ فوق‌ بی‌ نتیجه‌ بود، با استفاده‌ از یک‌ سواب‌ نم‌دار یا گوشه‌ نم‌ دار دستمال‌ کاغذی‌ (یا یک‌ دستمال‌ تمیز)، جسم‌ را به‌ خارج‌ بکشید. اگر باز هم‌ نتوانستید شی‌ء را خارج‌ کنید، با یک‌ پزشک‌ تماس‌ بگیرید.

 

مورد خاص‌

جسم‌ درزیر پلک‌

از مصدوم‌ بخواهید که‌ مژه‌های‌ خود را بگیرد و پلک‌ بالایی‌ را روی‌ پلک‌ پایینی‌ بکشد. پلک‌ زدن‌ زیر ریزش‌ آب‌ نیز ممکن‌ است‌ جسم‌ را به‌ سمت‌ خارج‌ حرکت‌ دهد.


   


نظرات()  
1391/04/19  12:17    ویرایش: - -

وقتی‌ یک‌ جسم‌ خارجی‌ در داخل‌ مجرای‌ گوش‌ گیر می‌افتد، ممکن‌ است‌ در اثر انسداد مجرای‌ گوش‌، کری‌ موقت‌ ایجاد شود. در برخی‌ موارد، جسم‌ خارجی‌ می‌تواند به‌ پرده‌ صماخ‌ آسیب‌ برساند. کودکان‌ خردسال‌ به‌طور مکرر اجسامی‌ را به‌ داخل‌ گوش‌ خود فرو می‌کنند؛ امکان‌ دارد بزرگسالان‌ پس‌ از تمیز کردن‌ گوش‌، پنبه‌ را در داخل‌ آن‌ باقی‌ بگذارند. حشرات‌ می‌توانند باپروازکردن‌یا خزیدن‌ به‌ داخل‌ گوش‌ بروند و نگرانی‌ و ترس‌ ایجاد کنند.

 

اهداف‌

پیشگیری‌ از وارد شدن‌ آسیب‌ به‌ گوش‌

خارج‌ کردن‌ حشره‌ گیر افتاده‌ (اگر در حال‌ حرکت‌ است‌).

فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ به‌ بیمارستان‌ در مواردی‌ که‌ جسم‌ خارجی‌ در داخل‌ گوش‌گیر افتاده‌ است‌.

 

1) شرایط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بیمارستان‌ را در اسرع‌ وقت‌ مهیاکنید. سعی‌ نکنید خودتان‌ اقدام‌ به‌ خارج‌ کردن‌ جسم‌ خارجی‌ گیر افتاده‌ کنید.

2) در طول‌ مسیر انتقال‌ به‌ بیمارستان‌ یا در زمانی‌ که‌ منتظر ورود نیروهای‌ امداد طبی‌ هستید، به‌ مصدوم‌ اطمینان‌ خاطر بدهید.

 

احتیاط‌!

سعی‌ نکنید جسم‌ خارجی‌ گیر افتاده‌ در گوش‌ را خارج‌ کنید. ممکن‌ است‌ آسیب‌ جدی‌ (به‌ گوش‌) وارد کنید یا حتی‌ جسم‌ خارجی‌ را بیش‌ از پیش‌ به‌ داخل‌ راه‌ تنفسی‌ فرو کنید.

 

مورد خاص

حشره در داخل گوش به مصدوم اطمینان خاطر بدهید و از او بخواهید که بنشیند. با استفاده از آب ولرم، گوش را با ملایمت شستشو دهید تا حشره به بیرون شناور شود. اگر با این عمل حشره از گوش خارج نشد، مصدوم را به بیمارستان منتقل کنید.


   


نظرات()  
1391/04/17  12:17    ویرایش: 1397/04/4 13:10

کودکان خردسال ممکن است اشیای کوچکی را به داخل بینی خود فرو کنند. اجسام خارجی می‌توانند سبب انسداد بینی و ایجاد عفونت شوند. اجسام نوک‌تیز می‌توانند به بافت‌ها آسیب برسانند و باتری‌های «کتابی» می‌توانند سبب سوختگی و خونریزی شوند. سعی نکنید جسم خارجی را بیرون بیاورید؛ ممکن است (به بافت‌ها) آسیب برسانید و یا جسم را بیش از پیش به داخل راه تنفسی فرو کنید.

 

تشخیص‌

ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

تنفس‌ سخت‌ یا صدادار از راه‌ بینی‌

تورم‌ بینی‌

ترشح‌ بدبو یا دارای‌ لکه‌های‌ خونی‌ که‌ نشان‌ می‌دهد احتمالاً یک‌ جسم‌ خارجی‌ مدتی‌ است‌ که‌ (در بینی‌) گیر افتاده‌ است‌.

 

اهداف‌

فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ به‌ بیمارستان‌

 

احتیاط‌!

سعی‌ نکنید جسم‌ خارجی‌ را خارج‌ کنید حتی‌ اگر می‌توانید آن‌ را مشاهده‌ کنید.

 

1) سعی‌ کنید مصدوم‌ را خونسرد و آرام‌ کنید. به‌ او بگویید که‌ با سرعت‌ طبیعی‌، از راه‌ دهان‌ نفس‌ بکشد. به‌ مصدوم‌ توصیه‌ کنید که‌ داخل‌ بینی‌ خود را با هدف‌ خارج‌ کردن‌ جسم‌ خارجی‌، دستکاری‌ نکند.

2) شرایط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بیمارستان‌ را مهیا کنید زیرا در آنجا، کارکنان‌ بیمارستان‌ می‌توانند جسم‌ خارجی‌ را بدون‌ خطر خارج‌ کنند.

   


نظرات()  
1391/04/15  12:17    ویرایش: - -

اشیای‌ کوچک‌ و نرم‌ می‌توانند (به‌ آرامی‌) از سدهای‌ دفاعی‌ حلق‌ عبور کنند، وارد راه‌های‌ هوایی‌ شوند و به‌ داخل‌ ریه‌ها بروند (مبحث‌ « دستگاه‌ تنفسی‌ » را ببینید). بادام‌ خشک‌ (که‌ می‌تواند درتماس‌ با مایعات‌ بدن‌ دچار تورم‌ شود) کودکان‌ خردسال‌ را در معرض‌ خطر جدی‌ قرار می‌دهد. امکان‌ دارد بادام‌ به‌ داخل‌ ریه‌ها استنشاق‌ شود و منجر به‌ آسیب‌ جدی‌ شود. از این‌ گذشته‌، برخی‌ از افراد نسبت‌ به‌ آجیل‌ آلرژی‌ دارند و ممکن‌ است‌ پس‌ از بلع‌ آنها، دچار شوک‌ آنافیلاکتیک‌ شوند. مطابق‌ موارد زیر به‌ درمان‌ بپردازید: خفگی‌ در بزرگسالان‌ ، خفگی‌ در کودکان‌ ، خفگی‌ در شیرخواران.

 

تشخیص‌

ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

برخی‌ نشانه‌ها یا صداهای‌ خفگی‌ که‌ به‌ سرعت‌ رفع‌ می‌شود.

سرفه‌ خشک‌ پایدار

اشکال‌ در تنفس‌


   


نظرات()  
1391/04/13  12:17    ویرایش: - -

کودکان‌ خردسال‌ به‌ طور شایع‌ اجسام‌ کوچکی‌ مثل‌ سکه‌، سنجاق‌ قفلی‌ یا دکمه‌ را می‌بلعند. این‌ اجسام‌، اغلب‌ مستقیماً از لوله‌ گوارش‌ پایین‌ می‌روند اما خطر ورود آنها به‌ راه‌ تنفسی‌ و ایجاد خفگی‌ وجود دارد. باتری‌های‌ کتابی‌ که‌ در برخی‌ اسباب‌ بازی‌ها، ساعت‌ها و سمعک‌ها مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، درصورت‌ بلعیده‌شدن‌ خطرناک‌ هستند، زیرا محتوی‌ مواد شیمیایی‌ خورنده‌ هستند. اگر این‌ باتری‌ها خارج‌ نشوند، می‌توانند منجر به‌ صدمات‌ شدید و حتی‌ مرگ‌ شوند. یک‌ جسم‌ بزرگ‌ یا تیز می‌تواند به‌ لوله‌ گوارش‌ صدمه‌ برساند.

 

اهداف‌

در صورت‌ لزوم‌، فراخوانی‌ کمک‌های‌ طبی‌

1) به‌ مصدوم‌ اطمینان‌ خاطر بدهید و سعی‌ کنید دریابید که‌ دقیقاً چه‌ چیزی‌ را بلعیده‌ است‌.

 

هشدار!

اگر مصدوم‌ جسم‌ بزرگ‌ یا تیزی‌ را بلعیده‌ است‌ و یا دچار اشکال‌ در تنفس‌ یا بلع‌ شده‌ است‌، با مرکز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ کنید. زمانی‌ که‌ منتظر ورود نیروهای‌ امداد پزشکی‌ هستید، به‌ مصدوم‌ اطمینان‌ خاطر بدهید.

 

احتیاط‌!

مصدوم‌ را از خوردن‌، نوشیدن‌ یا سیگار کشیدن‌ منع‌ کنید چون‌ ممکن‌ است‌ در بیمارستان‌ به‌ بیهوشی‌ عمومی‌ نیاز داشته‌ باشد.

 

2) اگر جسم‌ بلعیده‌ شده‌، کوچک‌ و نرم‌ است‌، مصدوم‌ را به‌ بیمارستان‌ یا مطب‌ پزشک‌ منتقل‌ کنید. همیشه‌ در مواردی‌ که‌ مطمئن‌ هستید یا شک‌ دارید که‌ مصدوم‌ یک‌ باتری‌ را بلعیده‌ است‌، فوراً با پزشک‌ تماس‌ بگیرید.


   


نظرات()  

مقالات مهندسی پزشکی ، برق ، الکترونیک ،علوم پایه ، علوم آزمایشگاهی ، پزشکی،روانشناسی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات